Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne yargıca ve ne de iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.

Molierac

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

 

Sayın NOTER,

Aşağıda yer alan bilgiler ışığında, dava vekaletnamesi düzenlenmesi    hususunda müvekkilimize yardımlarınızı rica ederiz.

Saygılarımızla …


AVUKAT                      :
ÖMER ÖKSÜZ

BARO ve SİCİL NO    : İstanbul, 33663

ADRES                         : Kuşdili cad. H. Fazlıoğlu İş Merkezi No:19/11 Kadıköy - İstanbul

T.C. NO                        : 28531293104

VERGİ DAİRESİ          : Kadıköy

ÖZEL YETKİLER  : Ahzü kabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat-kabul-vazgeçme, tevkil, ıslah, yeminin kabulü veya reddi, adli sicil kaydı isteme, mal beyanında bulunma, haczin fekki, nüfus davası açma ve çek mevzuatı gereği banların sorumlu olduğu miktarı talep ve tahsil.

VEKALETNAME ÇIKARTACAK MÜVEKKİL İÇİN NOT

ÖZEL KİŞİLER: Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi geçerli bir resmi kimlik ibrazı zorunludur.

ŞİRKETLER ve DİĞER TÜZEL KİŞİLER: İmza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur. “Şirket adına vekaleten, şahsı adına asaleten” ibaresinin kullanılması halinde hem şirketiniz hem de şahsınız için vekalet vermiş olursunuz.

BOŞANMA DAVALARINDA: Vekaletnamenin boşanma davası için gerekli olduğu notere mutlaka söylenmelidir. Ayrıca 2 adet vesikalık fotoğrafınız gerekmektedir.

 

İndirmek için TIKLAYIN