Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini herhangi bir neden sürdüremeyen eşlerin, boşanma ve boşanmaya bağlı konularda mutabık kalmaları durumunda aile mahkemesi hakiminden boşanmalarına karar verilmesi istemiyle açılan boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanmada eşler, anlaştıkları hususları içerecek şekilde bir protokol hazırlarlar. Hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü, aile mahkemesine sunarak protokol hükümleri doğrultusunda boşanmaya karar verilmesini talep edilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde, çocukların velayeti, velayet kendisinde verilmeyen taraf ile çocuklar arasındaki kişisel ilişki süreleri, nafaka, boşanmada tazminat ve mal paylaşımı hususların yer alması gerekir.

Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanma davasına göre çok daha kısa sürmektedir. Bu süreçte taraflar işbirliği içerisinde hareket ettiği için dostane ve uzun süreli çözümlerin ortaya çıkması muhtemeldir. Ancak anlaşılan hususların her iki tarafın da menfaatine uygun olması gerekir. Tarafların menfaatleri ise anlaşmalı boşanma avukatından alacakları hukuki destekle şekillenecektir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları Medeni Kanunun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için öncelikle eşler arasındaki evlilik birliğinin en az bir yıldır devam ediyor olması gerekir. Bu sürenin hesaplanmasında resmi olarak evlilik birliğinin kurulduğu tarih dikkate alınır. Bir yıldan daha az süreli evliliklerde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu tür durumlarda sadece çekişmeli boşanma davası açılabilir. 

İkinci olarak ise eşlerin, hem boşanma hem de boşanmaya bağlı tüm konularda eksiksiz şekilde anlaşmış olmaları gerekir. Eşlerin anlaşmazlığa düştüğü herhangi bir konunun bulunması durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşemez. Örneğin eşlerden birinin 3.000-TL nafaka istediği diğer eşin ise 2.500-TL nafaka ödemeyi kabul ettiği durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Bu durumda dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu tür ihtilafların, boşanma davası açılmadan önce çözümlenmesi için anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınmasından menfaat bulunmaktadır.

Üçüncü olarak ise eşlerin anlaşmalarının hakim huzurunda beyan edilmesi ve hakimin de bu anlaşmayı uygun bulması gerekir. Bu kapsamda eşlerin, anlaşmalı boşanma duruşmasına bizzat katılmaları şarttır. Üstelik her iki tarafın da aynı anda hakim karşısında olması gerekir. Hakim, tarafları dinledikten sonra varılan anlaşmanın yasaya uygun olmadığını değerlendirirse şartların gözden geçirilmesi için taraflara süre verebilir.

Medeni Kanunu 166/4 – Anlaşmalı Boşanma

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet

Velayet, 18 yaşındaki çocukların haklarının kullanılmasına dair bir yetkidir. Anlaşmalı boşanmada velayetin hangi eşe verileceği kural olarak eşlerin anlaşmasına göre belirlenir. Bu kapsamda taraflar, çocuklarının velayetinin hangi eşe verilmesi konusunda anlaşmışlarsa velayet o eşe verilir. Hatta taraflar, anlaşmalı boşanmada ortak velayet hükümlerinin uygulanmasını da isteyebilirler. 

Anlaşmalı boşanmada velayet konusundaki anlaşmanın, çocuğun menfaatine uygun düşmesi gerekir. Çocuğun menfaatine aykırı olacak şekilde yapılan bir anlaşma aile mahkemesi hakimince uygun bulunmayacaktır. Örneğin henüz bir kaç aylık çocuğun velayetinin babaya verilmesine ilişkin olarak anlaşma yapılması durumunda hakim, çocuğun anne bakımına muhtaç olduğunu değerlendirip; anlaşmalı boşanma şartlarını uygun bulmayabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında hakim, velayetin hangi eşe verileceği konusunda sosyal hizmet uzmanı görevlendirir ve bir rapor alır. Alınacak rapor doğrultusunda çocuğun velayetinin hangi eşe verileceğine karar verilir. Ancak anlaşmalı boşanmada hakim, velayetin kime verileceği konusunda hiçbir araştırma yapmaz. Tarafların, hakim karşısına çıkarken velayetin hangi eşe verileceği konusunda mutabakata varmış olması gerekir. Bu sebeple hak ve süre kaybı yaşamamak için anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanmada velayet dışında tarafların kişisel ilişki konusunu da düzenlemiş olmaları şarttır. Kişisel ilişkinin de çocuğun menfaatine uygun olması gerekir. 

Anlaşmalı boşanmadan velayet konusundaki anlaşmadan sonra, şartlarda bir değişiklik olursa velayetin değiştirilmesi davası açılması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı boşanma davalarında tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere üç tür nafakaya hükmedilmesi mümkündür. Mahkeme tarafından hükmedilecek nafakalar bakımından belirleyici olan husus, tarafların anlaşmalarıdır. Taraflar, nafaka ödenmemesi konusunda anlaşabilecekleri gibi ödenecek nafakanın miktarını veya şeklini de diledikleri şekilde belirleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliği içerisinde edinilen malvarlıklarının tasfiyesidir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar, mal paylaşımı konusunda özgürce ve istedikleri şekilde anlaşabilirler. Anlaşmalı boşanma davasına bakan hakim, tarafların vardığı anlaşmanın hakkaniyetli olup olmadığını denetleyemez.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İstanbul

İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’da ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti sağlar. Bu durumda anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’da bulunan avukatlık ofisinde önce süreç hakkında tarafları bilgilendirir ve çalışma şartlarını açıklar. Davanın takibi için vekaletname verilmesi sonrasında anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’da bulunan adliyelerde anlaşmalı boşanma davasını açar. 

Anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul dışındaki davalarda kural olarak avukatlık hizmeti sunamamaktadır. Ancak tarafların anlaşmalarına göre anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul dışındaki davalara da bakabilmektedir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Beşiktaş

Anlaşmalı boşanma avukatı Beşiktaş’ta ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. Beşiktaşta ikamet eden kişiler bakımından yetkili mahkeme İstanbul Adalet Sarayıdır. Anlaşmalı boşanma avukatı Beşiktaş’ta bulunan ofisinde taraflarla görüşür ve tarafları bilgilendirir. Sonrasında ise müvekkilinden vekaletname çıkartmasını ister. Vekaletin çıkartılmasıyla birlikte anlaşmalı boşanma avukatı Beşiktaş’ın bağlı olduğu İstanbul Adalet Sarayında anlaşmalı boşanma davasını açar ve süreci yönetir. 

Anlaşmalı boşanma avukatı Beşiktaş’ın bağlı olduğu adliye dışında da dava açabilir. Bu konuda eşlerin anlaşmaları ve boşanma avukatının yönlendirmeleri her davaya göre değişiklik gösterebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Bakırköy

Anlaşmalı boşanma avukatı Bakırköy’de ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. Bakırköy’de ikamet eden kişiler bakımından yetkili mahkeme Bakırköy Adalet Sarayıdır. Anlaşmalı boşanma avukatı Bakırköy’de bulunan ofisinde taraflarla görüşür ve tarafları bilgilendirir. Sonrasında ise müvekkilinden vekaletname çıkartmasını ister. Vekaletin çıkartılmasıyla birlikte anlaşmalı boşanma avukatı Bakırköy’ün bağlı olduğu Bakırköy Adalet Sarayında anlaşmalı boşanma davasını açar ve süreci yönetir. 

Anlaşmalı boşanma avukatı Bakırköy’ün bağlı olduğu adliye dışında da dava açabilir. Bu konuda eşlerin anlaşmaları ve boşanma avukatının yönlendirmeleri her davaya göre değişiklik gösterebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Kadıköy

Anlaşmalı boşanma avukatı Kadıköy’de ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır. Beşiktaş’ta ikamet eden kişiler bakımından yetkili mahkeme İstanbul Adalet Sarayıdır. Anlaşmalı boşanma avukatı Kadıköy’de bulunan ofisinde taraflarla görüşür ve tarafları bilgilendirir. Sonrasında ise müvekkilinden vekaletname çıkartmasını ister. Vekaletin çıkartılmasıyla birlikte anlaşmalı boşanma avukatı Kadıköy’ün bağlı olduğu İstanbul Anadolu Adalet Sarayında anlaşmalı boşanma davasını açar ve süreci yönetir. 

Anlaşmalı boşanma avukatı Kadıköy’ün bağlı olduğu adliye dışında da dava açabilir. Bu konuda eşlerin anlaşmaları ve boşanma avukatının yönlendirmeleri her davaya göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bakırköy Anlaşmalı Boşanma

Bakırköy ve çevre illerde ikamet eden eşler anlaşmalı boşanmaya karar verdiklerinde ve boşanmanın bütün mali sonuçları üzerinde anlaştıklarında Bakırköy anlaşmalı boşanma avukatından destek alabilir. Bakırköy anlaşmalı boşanma avukatı, müvekkilini boşanma ve sonuçları konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirir. Bu dava eşlerden biri tarafından açılıp diğerinin davayı kabul etmesi şeklinde olabileceği gibi tarafların birlikte mahkemeye başvurması ile de görülebilir.

Eğer eşler davadan önce son altı aydır Bakırköy’de ikamet ediyorsa veya eşlerden birinin yerleşim yeri burası ise anlaşmalı boşanma davasını görmeye yetkili mahkeme Bakırköy aile mahkemesidir. Bu durumda dava, Bakırköy adliyesinde açılacaktır. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında kendilerini bir avukatla temsil etmek isterse Bakırköy anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışabilirler. İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı Bakırköy’de açılacak davalarda taraflara avukatlık hizmeti sağlayacaktır.

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Avukatı

İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma sürecinde İstanbul’da yaşayan eşlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlar. Bu kapsamda İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı, İstanbul’da bulunan ofisine müvekkilini davet eder ve süreç hakkında ayrıntılı olarak bilgi verir. 

Müvekkilin davanın açılması için vekaletname vermesi sonrasında İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlar, tarafların protokolü imzalamalarını sağlar, anlaşmalı boşanma dilekçesini hazırlar ve davayı açar. İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı, davanın açılmasından sonra duruşma gününün belirlenmesi ve hızlandırılmasını da sağlar. Tarafların duruşma günü hazır olması ve hakim huzurunda beyanda bulunmalarından sonra gerekçeli kararın yazılması ve kararın kesinleşmesi gerekecektir. İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı, tüm bu işlemleri yönetir ve müvekkilini bilgilendirir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İstanbul

İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’da ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti sağlar. Bu durumda dava İstanbul’da bulunan adliyelerde açılır. Anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’da bulunan müvekkillerine ve danışanlarına şu hizmetleri verir;

– Öncelikle boşanma sürecinde eşlerin karşı karşıya kalabileceği senaryolara karşı danışmanlık hizmeti sağlar. Bu danışmanlık hizmeti doğrultusunda, istek ve beklentilere en uygun olan anlaşma zemini yaratılır.

– Anlaşma zeminin yaratılmasından sonra anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Eşlerin, hazırlanacak protokolde mutabakata varmaları durumunda ise anlaşmalı boşanma davası açılır. Bu durumlarda anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’da bulunan adliyelerden herhangi birinde dava açarak süreci yönetecektir.

– Davanın açılmasından sonra birkaç gün içerisinde duruşma günü alınır ve duruşma gününde tarafların iradelerine uygun şekilde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi sağlanır.

– Anlaşmalı boşanma duruşmasından sonra gerekçeli kararın yazılması ve boşanma kararının kesinleşmesi takip edilerek sürecin hızlı ve hak kaybına neden olmayacak şekilde sonuçlandırılması sağlanır. Anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’daki davalarda ortalama gerekçeli karar yazılması ve kararın kesinleşme süreçleri konusunda da müvekkilini bilgilendirir.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma sürecine kıyasla daha az karmaşıktır. Ancak anlaşmalı boşanma şartlarının ele alınmasında tecrübeli boşanma avukatından destek alınması oldukça önemlidir. İstanbul’da bulunan anlaşmalı boşanma avukatı İstanbul’da bulunan müvekkillere ve danışanlarına bu konularda avukatlık hizmeti sağlayacaktır.

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Boşanma davaları aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardandır. Bu kapsamda aile hukuku alanında uzmanlaşmış olan tecrübeli boşanma avukatları özellikle şu davalarda uzmanlaşmışlardır;

Çekişmeli Boşanma Davaları: Çekişmeli boşanma davaları, eşlerin boşanma ve/veya boşanmaya bağlı konularda anlaşamamaları durumunda açılan davalardır. Bu davalarda boşanma avukatı, tarafları temsil ederek mahkemede haklarını savunur ve çekişmeli konuların çözümü için mücadele eder.

– Anlaşmalı Boşanma Davası: Eşlerin, karşılıklı olarak uzlaşarak boşanma sürecini yönettiği davalardır. Bu davalarda anlaşmalı boşanma avukatı, çiftlerin boşanma protokolünü hazırlar ve mahkeme onayı için gerekli adımları takip eder.

Velayet Davaları: Eşlerin ortak çocuklarının velayetinin kime verileceğine ilişkin uyuşmazlıklar da boşanma avukatının çalışma alanları arasındadır. Bu davalarda velayet davası avukatı, çocukların velayeti, ortak velayet, kişisel ilişki başta olmak üzere velayet davalarında müvekkilinin haklarını savunur. Velayet davası avukatı, çocukların üstün menfaati doğrultusunda müvekkiline rehberlik eder ve yasal temsilini sağlar.

Nafaka Davaları: Eşlerin birbirine yönelik parasal katkılarına dair uyuşmazlıklar da aile hukukundan kaynaklanmaktadır. Bu davalarda nafaka davası avukatı, çocuklar lehine hükmedilecek iştirak nafakası ve taraflar lehine hükmedilecek yoksulluk nafakası konusunda avukatlık hizmeti sağlar.

Mal Paylaşımı Davaları: Boşanma avukatının uzmanlık alanlarından biri de eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malvarlıklarının tasfiye edilmesidir. Anlaşmalı boşanma avukatı, müvekkiline danışmanlık hizmeti sağlarken evlilik birliği içerisinde edinilen malvarlıklarındaki haklarını ve menfaatlerini gözetir. Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin tabi oldukları mal rejimine göre yürütülür. Eşlerin tabi oldukları mal rejimi ve malların paylaşımına dair haklar konusunda boşanma avukatından destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Ziynet Alacağı Davaları: Evlilik birliğinin kurulduğu dönemlerde takılan ziynetlerin paylaştırılmasına ilişkin uyuşmazlıklar da boşanma avukatının uzmanlık alanları arasındadır. Ziynet eşyalarının evlilik birliği içerisinde alınması ve iade edilmemesi durumunda ziynet alacağı davası açılması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Zorunlu Mu?

Anlaşmalı boşanma sürecinde anlaşmalı boşanma avukatı tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple eşler, anlaşmalı boşanma sürecini bizzat kendileri de yönetebilirler. Ancak boşanma süreci pek çok haktan vazgeçildiği belirsizliklerin yüksek olduğu bir süreçtir. Bu sebeple eşlerin yasal haklarını ve çıkarlarını tam anlamıyla korunabilmesi için tecrübeli boşanma avukatından yardım alması menfaatlerine uygun olacaktır. Bu anlamda İstanbul’da yaşayan kişilerin de İstanbul boşanma avukatından destek almasında menfaatleri olacaktır.

Anlaşmalı boşanma avukatı, boşanma sürecinde tarafların haklarını, sürecin nasıl işlediğini ve ne gibi sonuçları olabileceğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca boşanma protokolünün hazırlanması, anlaşmalı boşanma dilekçesinin yazılması ve mahkemeye sunulması, boşanmada mal paylaşımı, nafaka, velayet, ortak velayet gibi konularda müzakereleri yürütme ve anlaşmaları sağlama gibi süreçleri kolaylaştırır. Bu bağlamda bir anlaşmalı boşanma avukatın rehberliği, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacak bir güvence olacaktır. Bu sebeplerle anlaşmalı boşanma avukatı tutma zorunluluğu olmasa bile, tarafların çıkarlarını korumak için profesyonel bir destek alarak koruması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatının Sürece Etkisi

Boşanma avukatları, boşanma sürecinin her aşamasında eşlere hukuki danışmanlık sağlar, anlaşmalı boşanma dilekçesini ve anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlar ve süreci yönetir. Yine anlaşmalı boşanma avukatı, eşleri mahkemede temsil eder ve müvekkillerinin haklarının güvence altına alınmasını sağlar.

Her boşanma davası farklıdır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma avukatı, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre uygun stratejiler geliştirir ve süreci yönetir. Uygulanacak stratejiler sonrasında anlaşmalı boşanma avukatının sürece etkisi gözlemlenecektir. Anlaşmalı boşanma sürecinde de eşlerin menfaatlerine uygun olarak anlaşma sağlanması önemlidir. 

Anlaşmalı Boşanmada Tek Avukat Yeterli Mi?

Boşanma davaları eşlerin menfaatlerinin çatıştığı davalardır. Bu sebeple boşanma davalarında her bir eşin ayrı avukatının olması gerekir. Anlaşmalı boşanma süreçlerinde de menfaat çatışması yaşanacağı için her bir eşin kendi avukatından destek alması en doğrusudur. Ancak eşlerin bu konuda bütçe ayırmak istememesi ve anlaşılan şartlarda da çok büyük ihtilafların olmaması halinde anlaşmalı boşanmada tek avukattan destek alınması da mümkündür. 

Devlet Anlaşmalı Boşanma Avukatı Veriyor Mu?

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat yardımına ihtiyaç duyan taraf, ekonomik olarak hiçbir malvarlığı ve geliri bulunmamak kaydıyla adli yardım bürolarına başvurarak kendisine anlaşmalı boşanma avukatı tayin edilmesini isteyebilir. Adli yardım talebinde bulunmak için hiçbir kazancın veya malvarlığının bulunmaması gerekir. Bu şartların sağlanması durumunda devlet anlaşmalı boşanma avukatı görevlendirir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, usulüne uygun olarak hazırlanacak anlaşmalı boşanma dilekçesinin aile mahkemesine sunulmasıyla birlikte açılır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesini alan aile mahkemesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini tespit edecek şekilde tensip zaptı hazırlar ve anlaşmalı boşanma gününü belirleyip taraflara tebliğ eder. 

Mahkeme tarafından belirlenecek tarihte tarafların duruşmada hazır olması ve sonrasında kararın kesinleşmesi ile de anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olacaktır. Anlaşmalı boşanma sürecinin hızlı ve hak kaybına neden olmayacak şekilde sonuçlandırılması için anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınması gerektiğini unutmamak gerekir. İstanbul’da yaşayan kişilerin de İstanbul anlaşmalı boşanma avukatından destek alması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, aile mahkemesine hitaben hazırlanacak dilekçedir. Bu dilekçede davanın açılacağı mahkemeye ilişkin bilgilerin, tarafların isimlerinin, soyisimlerinin, kimlik numaralarının ve adreslerinin bulunması gerekir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde tarafların evlilik tarihlerinin gösterilmesi gerekir. 

Dilekçenin sonuç kısmında ise mahkemeden anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi gerekir. Ancak tarafların anlaşmalı boşanma dilekçesinde aralarındaki geçimsizliğin nedenlerini anlatması veya ispat etmesi gerekmez.

İfade ettiğimiz şartları taşıyan anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin, adliyenin ön bürosundan sunulması ve harçlarının yatırılması durumunda anlaşmalı boşanma davası açılmış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların velayet, kişisel ilişki, nafaka, boşanmada tazminat ve boşanmada mal paylaşımı başta olmak üzere tarafların boşanmaya bağlı konularda anlaştığı şartların yer aldığı protokoldür. Anlaşmalı boşanma protokolünde her iki eşin de imzasının olması gerekir.

Anlaşmalı boşanma sürecinin doğru şekilde ilerleyebilmesi için anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması ve anlaşmalı boşanma dilekçesine eklenmesi gerekir. Hakim, dava dilekçesinde tarafların taleplerini incelerken; anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların anlaştıkları hususları değerlendirecektir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Masrafları

Anlaşmalı boşanma dava masrafı, davanın açılması esnasında ortaya çıkan yargılama harçları ve diğer masraflardır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için bu masrafların yatırılmış olması şarttır. Anlaşmalı boşanma dava masrafları, günümüzde yaklaşık olarak 2.500-TL’dir. Bu davanın hangi eş tarafından karşılanacağı tarafların anlaşmalarına göre belirlenir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti

Anlaşmalı boşanma avukatının ücreti, boşanma avukatının deneyimi, uzmanlığı, sürecin karmaşıklığı gibi faktörlere göre değişmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma avukatı seçilirken avukatlık ücretinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Müvekkillerine şeffaf bir şekilde ücretlendirme politikalarını açıklayan ve tecrübeli boşanma avukatı ile çalışmanız sürecin öngörülebilir olması bakımından oldukça önemlidir. Ancak avukatlık ücretinin belirlenmesinde alt sınırı gösteren avukatlık asgari ücret tarifesi bulunmaktadır. Bir avukatın, anlaşmalı boşanma için dahi olsa avukatlık asgari ücret tarifesinin altında ücret alması mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Danışma

Anlaşmalı boşanmanın hukuki tecrübe gerektiren bir süreç olması sebebiyle anlaşmalı boşanan eşler bir avukat desteğine ihtiyaç duyarlar. Avukatın en önemli görevi müvekkiline bu süreçte hukuki danışmanlık yapmaktır. Anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma sürecini, boşanmanın sonuçları, dilekçe ve protokol hazırlanması konularında tarafları yönlendirir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma alanında tecrübeli bir anlaşmalı boşanma avukat danışma hizmeti almakta faydalı olacaktır.

4 Yorum

   Avatarı
 • Anlaşmalı bosanmada aynı gün dosya kapatılıp feragat edilmişse. Istinaf suresi kaldirilmis ise
  Bunun iptali için bir yol var mıdır

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Hukuken doğmamış bir hatan feragat edilemez. Bu sebeple gerekçeli karar size tebliğ edilmeden istinaftan feragat dilekçesi hukuken geçerli olmayacaktır. Boşanma kararının iptali için boşanma avukatından destek almanızı tavsiye ediyorum. Açılacak dava ile kararın iptali sağlanabilir. Dosyadaki bilgi ve belgelere bakılması gerekir.
   İyi günler.

 • Misafir Avatarı
 • Verdiğiniz detaylı bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim

 • Salim Avatarı
 • Detaylı bir makale olmuş. Baştan sona okudum ve karşılaşmış olduğum için de mutluyum. Teşekkür ederim.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu