Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini herhangi bir neden sürdüremeyen eşlerin, boşanma ve boşanmaya bağlı konularda mutabık kalmaları durumunda aile mahkemesi hakiminden boşanmalarına karar verilmesi istemiyle açılan boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanmada eşler, anlaştıkları hususları içerecek şekilde bir protokol hazırlarlar. Hazırlanacak protokol, aile mahkemesine sunarak protokol hükümleri doğrultusunda boşanmaya karar verilmesini talep edilir. Anlaşmalı boşanma protokolünde, çocukların velayeti, velayet kendisinde verilmeyen taraf ile çocuklar arasındaki kişisel ilişki süreleri, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı hususların yer alması gerekir.

Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanmaya davalarına göre çok daha kısa sürmektedir. Bu süreçte taraflar işbirliği içerisinde hareket ettiği için dostane ve uzun süreli çözümlerin ortaya çıkması muhtemeldir. Ancak anlaşılan hususların her iki tarafın da menfaatine uygun olması gerekir. Tarafların menfaatleri ise anlaşmalı boşanma avukatından alacakları hukuki destekle şekillenecektir.

Anlasmali Bosanma Sartlari Nelerdir

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmanın şartları Medeni Kanunun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için öncelikli olarak eşler arasındaki evlilik birliğinin en az bir yıldır devam ediyor olması gerekir. Bu sürenin hesaplanmasında resmi olarak evlilik birliğinin kurulduğu tarih dikkate alınır. Bir yıldan daha az süreli evliliklerde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi mümkün değildir.

İkinci olarak ise eşlerin, hem boşanma hem de boşanmaya bağlı tüm konularda eksiksiz şekilde anlaşmış olmaları gerekir. Eşlerin anlaşmazlığa düştüğü herhangi bir konunun bulunması durumunda anlaşmalı boşanma gerçekleşemez. Örneğin eşlerden birinin 3.000-TL nafaka istediği diğer eşin ise 2.500-TL nafaka ödemeyi kabul ettiği durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Bu durumda dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu tür ihtilafların, boşanma davası açılmadan önce çözümlenmesi için anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınmasından menfaat bulunmaktadır.

Üçüncü olarak ise eşlerin anlaşmalarının hakim huzurunda beyan edilmesi ve hakimin de bu anlaşmayı uygun bulması gerekir. Bu kapsamda eşlerin, anlaşmalı boşanma duruşmasına bizzat katılmaları şarttır. Üstelik her iki tarafın da aynı anda hakim karşısında olması gerekir. Hakim, tarafları dinledikten sonra varılan anlaşmanın hukuka uygun olmadığını değerlendirirse şartların gözden geçirilmesi için taraflara süre verebilir.

Medeni Kanunu 166/4 – Anlaşmalı Boşanma

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı Boşanmada Velayet

Anlaşmalı boşanmada velayetin hangi eşe verileceği, eşlerine göre belirlenir. Bu kapsamda taraflar, çocuklarının velayetinin hangi eşe verilmesi konusunda anlaşmışlarsa velayet o eşe verilir. Hatta taraflar, anlaşmalı boşanmada ortak velayet hükümlerinin uygulanmasını da isteyebilirler. Ancak tarafların iradelerinin, çocuğun menfaatine uygun düşmesi gerekir. Çocuğun menfaatine aykırı olacak şekilde yapılan bir anlaşma aile mahkemesi hakimince uygun bulunmayacaktır. Örneğin henüz bir kaç aylık çocuğun velayetinin babaya verilmesine ilişkin olarak anlaşma yapılması durumunda hakim, çocuğun anne bakımına muhtaç olduğunu değerlendirebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında hakim, velayetin hangi eşe verileceği konusunda sosyal hizmet uzmanı görevlendirir ve bir rapor alır. Alınacak rapor doğrultusunda çocuğun velayetinin hangi eşe verileceğine karar verilir. Ancak anlaşmalı boşanmada hakim, velayetin kime verileceği konusunda hiçbir araştırma yapmaz. Tarafların, hakim karşısına çıkarken velayetin hangi eşe verileceği konusunda mutabakata varmış olması gerekir. Bu sebeple hak ve süre kaybı yaşamamak için anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı boşanma davalarında tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere üç tür nafakaya hükmedilmesi mümkündür. Mahkeme tarafından hükmedilecek nafakalar bakımından belirleyici olan husus, tarafların anlaşmalarıdır. Taraflar, nafaka ödenmemesi konusunda anlaşabilecekleri gibi ödenecek nafakanın miktarını veya şeklini de diledikleri şekilde belirleyebilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliği içerisinde edinilen malvarlıklarının tasfiyesidir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar, mal paylaşımı konusunda özgürce ve istedikleri şekilde anlaşabilirler. Anlaşmalı boşanma davasına bakan hakim, tarafların vardığı anlaşmanın hakkaniyetli olup olmadığını denetleyemez.

Anlasmali Bosanma Avukati Nasil Secilir

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

Boşanma süreci, eşlerin hayatlarında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu sebeple hem çekişmeli boşanma davalarında hem de anlaşmalı boşanma davalarında avukat seçimi önemlidir. Anlaşmalı boşanmada avukat seçimi yapılırken ise şu kriterlere dikkate alınması gerekir;

– Tecrübeli Boşanma Avukatı: Anlaşmalı boşanma sürecinde hukuki destek alınacak avukatın, boşanma davalarında uzmanlaşmış olması önemlidir. Bu sebeple öncelikle avukatın, geçmişte ne kadar deneyimi olduğunun ve bu alanda uzman olup olmadığının araştırılması gerekir. Tecrübeli boşanma avukatı, sahip olduğu müzakere yetenekleri ve öngörüsü ile önemli yönlendirmeler yapılmasını ve hakların korunmasını sağlayacaktır. Bu konuda çalışmayı düşündüğünüz anlaşmalı boşanma avukatından daha önceki tecrübelerine dair referansları isteyebilirsiniz.

– Boşanma Avukatına Güven: Boşanma süreci, oldukça zor ve yıkıcı bir süreçtir. Bu süreçlerde eşlerin, gergin olmaları veya duygusal değerlendirmelerle hatalı kararlar vermeleri muhtemeldir. Bu sebeple boşanmaya düşünen kişilerin avukatına güven duyması gerekir. Boşanma avukatına duyulacak güven, tarafların kendisini rahat hissetmesini ve zorlu süreci rahatlıkla atlatmanızı sağlayacaktır. Avukata güven duyulmadan yürütülecek dava süreci çıkmazların artmasına neden olacaktır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarında güven duyulacak bir avukatla çalışılması gerekir.

– Boşanma Avukatının İletişimi: Boşanma davalarında avukatın, iyi iletişim becerilerine sahip olması ve sizinle açık, anlaşılır bir şekilde iletişim kurması önemlidir. Bu kapsamda avukatınızın size zaman ayırması, sorularınızı yanıtlaması ve endişelerinizi dinlemesi önemlidir. Boşanma avukatının iletişim becerilerine sahip olup olmadığı çoğu zaman ilk görüşmede kendini gösterecektir. Bu kapsamda anlaşmalı boşanma sürecinde avukatınız ile iyi bir iletişim kurulduğundan ve uyum hissetmeniz önemlidir.

Anlaşmalı boşanma sürecini yönetirken ve anlaşmalı boşanma avukatı seçerken, ifade ettiğimiz kriterleri dikkate almanız sürecin daha sağlıklı yönetilmesini sağlayacaktır. Boşanma sürecinde eşlerin talepleri ve beklentileri farklı olabilir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma avukatını seçerken zaman ayırmakta ve farklı seçenekleri değerlendirmekte menfaat bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Hangi Hizmetleri Verir?

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma sürecine kıyasla daha az karmaşıktır. Ancak anlaşmalı boşanma şartlarının ele alınmasında tecrübeli boşanma avukatından destek alınması oldukça önemlidir. Anlaşmalı boşanma avukatının sağlayacağı hizmetler ise şunlardır;

 • Öncelikle boşanma sürecinde eşlerin karşı karşıya kalabileceği senaryolara karşı danışmanlık hizmeti sağlar. Bu danışmanlık hizmeti doğrultusunda, istek ve beklentilere en uygun olan anlaşma zemini yaratılır.
 • Anlaşma zeminin yaratılmasından sonra anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Eşlerin, hazırlanacak protokolde mutabakata varmaları durumunda ise anlaşmalı boşanma davası açılır.
 • Davanın açılmasından sonra birkaç gün içerisinde duruşma günü alınır ve duruşma gününde tarafların iradelerine uygun şekilde anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi sağlanır.
 • Anlaşmalı boşanma duruşmasından sonra gerekçeli kararın yazılması ve kararın kesinleşmesi takip edilerek sürecin hızlı ve hak kaybına neden olmayacak şekilde sonuçlandırılması sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Tutulması Zorunlu Mu?

Anlaşmalı boşanma sürecinde anlaşmalı boşanma avukatı tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple eşler, anlaşmalı boşanma sürecini bizzat kendileri de yönetebilirler. Ancak, boşanma süreci pek çok haktan vazgeçildiği bir süreçtir. Bu sebeple eşlerin yasal haklarını ve çıkarlarını tam anlamıyla korunabilmesi için tecrübeli boşanma avukatından yardım alması menfaatlerine uygun olacaktır.

Anlaşmalı boşanma avukatı, boşanma sürecinde tarafların haklarını, sürecin nasıl işlediğini ve ne gibi sonuçları olabileceğini anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, boşanma protokolünün hazırlanması, boşanma dilekçesinin yazılması ve mahkemeye sunulması, varsa malvarlıklarının paylaşılması, nafaka ve velayet gibi konularda müzakereleri yürütme ve anlaşmaları sağlama gibi süreçleri kolaylaştırır. Bu bağlamda bir anlaşmalı boşanma avukatın rehberliği, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. Bu sebeplerle anlaşmalı boşanma avukatı tutma zorunluluğu olmasa bile, tarafların çıkarlarını korumak için profesyonel bir destek alarak koruması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatının Sürece Etkisi Nedir?

Boşanma avukatları, boşanma sürecinin her aşamasında eşlere hukuki danışmanlık sağlar, anlaşmalı boşanma protokolünü ve anlaşmalı boşanma davasını hazırlar, müzakereleri yönetir. Yine anlaşmalı boşanma avukatı, eşleri mahkemede temsil eder ve müvekkillerinin haklarını savunur. Her boşanma davası farklıdır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma avukatı, müvekkillerin ihtiyaçlarına göre uygun stratejiler geliştirir ve süreci yönetir. Uygulanacak stratejiler sonrasında anlaşmalı boşanma avukatının sürece etkisi gözlemlenecektir.

Bosanma Avukati Hangi Davalara Bakar

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Boşanma davaları aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardandır. Bu kapsamda aile hukuku alanında uzmanlaşmış olan tecrübeli boşanma avukatları özellikle şu davalarda uzmanlaşmışlardır;

 • Çekişmeli Boşanma Davaları: Çekişmeli boşanma davaları, eşlerin boşanma ve/veya boşanmaya bağlı konularda anlaşamamaları durumunda açılan davalardır. Bu davalarda boşanma avukatı, tarafları temsil ederek mahkemede haklarını savunur ve çekişmeli konuların çözümü için mücadele eder.
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları: Eşlerin, karşılıklı olarak uzlaşarak boşanma sürecini yönettiği davalardır. Bu davalarda anlaşmalı boşanma avukatı, çiftlerin boşanma protokolünü hazırlar ve mahkeme onayı için gerekli adımları takip eder.
 • Velayet Davaları: Eşlerin ortak çocuklarının velayetinin kime verileceğine ilişkin uyuşmazlıklar da boşanma avukatının çalışma alanları arasındadır. Bu davalarda velayet davası avukatı, çocukların velayeti, nafaka miktarı, çocukla görüşme düzenlemeleri gibi konularda müvekkilinin haklarını savunur. Velayet davası avukatı, çocukların üstün menfaati doğrultusunda müvekkiline rehberlik eder ve yasal temsilini sağlar.
 • Nafaka Davaları: Eşlerin birbirine yönelik parasal katkılarına dair uyuşmazlıklar da aile hukukundan kaynaklanmaktadır. Bu davalarda nafaka davası avukatı, çocuklar ve taraflar lehine uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi için avukatlık hizmeti sağlar.
 • Mal Paylaşımı Davaları: Boşanma avukatının uzmanlık alanlarından biri de eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malvarlıklarının tasfiye edilmesidir. Anlaşmalı boşanma avukatı, müvekkiline danışmanlık hizmeti sağlarken evlilik birliği içerisinde edinilen malvarlıklarındaki haklarını ve menfaatlerini gözetir. Anlaşmalı boşanma avukatı, müvekkilinin mal paylaşımından kaynaklanan haklarının adaletli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için mücadele eder ve müzakere yürütür.
 • Ziynet Alacağı Davaları: Evlilik birliğinin kurulduğu dönemlerde takılan ziynetlerin paylaştırılmasına ilişkin uyuşmazlıklar da boşanma avukatının uzmanlık alanları arasındadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı İstanbul

İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı, İstanbul’da ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti sağlar. Bu durumda dava İstanbul’da bulunan adliyelerde açılır. 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Bakırköy

Bakırköy anlaşmalı boşanma avukatı, Bakırköy’de ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti sağlar. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası, Bakırköy Adliyesinde açılır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Beşiktaş

Beşiktaş anlaşmalı boşanma avukatı, Beşiktaş’ta ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti sağlar. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası, İstanbul (Çağlayan) Adliyesinde açılır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Kadıköy

Kadıköy anlaşmalı boşanma avukatı, Kadıköy’de ikamet eden eşlerin boşanma davalarında hukuki danışmanlık hizmeti sağlar. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası, İstanbul Anadolu Adliyesinde açılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma dava dilekçesinin ve anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanarak ilgili aile mahkemesine sunulması sonrasında anlaşmalı boşanma davası açılmış olacaktır. Davanın açılmasından sonra ise mahkeme, bir tensip zaptı hazırlayacak ve anlaşmalı boşanma gününü belirleyip taraflara tebliğ edecektir. Mahkeme tarafından belirlenecek tarihte tarafların duruşmada hazır olması ve sonrasında kararın kesinleşmesi ile de anlaşmalı boşanma gerçekleşmiş olacaktır. Anlaşmalı boşanma sürecinin hızlı ve hak kaybına neden olmayacak şekilde sonuçlandırılması için anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınması gerektiğini unutmamak gerekir.

Boşanma davasının nasıl açılacağına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak için “Boşanma Davası Nasıl Açılır?” isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, aile mahkemesine hitaben hazırlanacak dilekçedir. Bu dilekçede davanın açılacağı mahkemeye ilişkin bilgilerin, tarafların isimlerinin, soyisimlerinin, kimlik numaralarının ve adreslerinin bulunması gerekir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde tarafların evlilik tarihlerinin gösterilmesi ve sonuç kısmında da boşanmaya karar verilmesinin istenilmesi de elzemdir. Bu şartları taşıyan anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin, adliyenin ön bürosundan sunulması ve harçlarının yatırılması durumunda anlaşmalı boşanma davası açılmış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma sürecinin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için ise dava dilekçesinin ekine anlaşmalı boşanma protokolünün eklenmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolünde ise tarafların anlaştıkları hususların kalem kalem belirtilmesi gerekir. Bu kapsamda eşlerin, velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve benzeri konularda nasıl anlaştıklarını hazırlayıp imzalayacakları anlaşmalı boşanma protokolü ile ortaya koymaları önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Masrafları

Anlaşmalı boşanma dava masrafı, davanın açılması esnasında ortaya çıkan yargılama masraflarından ibarettir. Bu masraflar yaklaşık olarak 1.500-TL’dir. Bu davanın hangi eş tarafından karşılanacağı tarafların anlaşmalarına göre belirlenir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ücreti

Anlaşmalı boşanma avukatının ücreti, boşanma avukatının deneyimi, uzmanlığı, sürecin karmaşıklığı gibi faktörlere göre değişmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma avukatının seçilirken avukatlık ücretinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Müvekkillerine şeffaf bir şekilde ücretlendirme politikalarını açıklayan ve tecrübeli boşanma avukatı ile çalışmanız sürecin öngörülebilir olması bakımından oldukça önemlidir. Ancak avukatlık ücretinin belirlenmesinde alt sınırı gösteren avukatlık asgari ücret tarifesi bulunmaktadır. Bir avukatın, anlaşmalı boşanma için dahi olsa avukatlık asgari ücret tarifesinin altında ücret alması mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti Nedir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini sonlandırmak için karşılıklı olarak anlaştığı bir boşanma türüdür. Bu tür boşanmalarda, tarafların anlaşmazlık konusu bir durumları yoktur ve boşanma süreci daha hızlı ilerler. Ancak bu süreçte de bir avukata ihtiyaç duyulabilir. Peki, anlaşmalı boşanma avukat ücreti ne kadar olmalıdır?

Anlaşmalı Boşanma Avukatının Rolü

Anlaşmalı boşanma sürecinde avukatın rolü büyüktür. Avukat, tarafların haklarını korur, anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlar ve mahkeme sürecini takip eder. Ayrıca, tarafların karşılıklı olarak anlaştığı maddeleri yasal bir dille ifade eder. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma avukat ücreti avukatın deneyimine, uzmanlığına ve sunduğu hizmetin kapsamına göre değişiklik gösterebilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücretinin Belirlenmesindeki Faktörler

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti belirlenirken birçok faktör göz önünde bulundurulur. Bunlar arasında avukatın deneyimi, uzmanlık alanı, şehirdeki ortalama ücretler ve davaya harcanacak zaman gibi faktörler bulunmaktadır. Ayrıca, tarafların ekstra talepleri, protokoldeki maddelerin sayısı ve karmaşıklığı da ücretin belirlenmesinde etkili olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti Nasıl Ödenir?

Birçok avukat, anlaşmalı boşanma ücretini peşin olarak talep ederken, bazıları taksitlendirme imkanı da sunmaktadır. Ayrıca, bazı avukatlar başlangıçta bir ön ödeme alarak, kalan ücreti dava sonuçlandığında talep edebilir. Tarafların bütçesine ve avukatın taleplerine göre bu anlaşmalı boşanma ücreti ödeme şekli değişiklik gösterebilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti

Anlaşmalı boşanma ücreti, avukat ile müvekkil arasındaki anlaşma doğrultusunda belirlenir. Ancak bu ücret hiçbir durumda avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olamaz.

Anlaşmalı Boşanma Avukat Danışma

Anlaşmalı boşanmanın hukuki tecrübe gerektiren bir süreç olması sebebiyle anlaşmalı boşanan eşler bir avukat desteğine ihtiyaç duyarlar. Avukatın en önemli görevi müvekkiline bu süreçte hukuki danışmanlık yapmaktır. Anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma sürecini, boşanmanın sonuçları, dilekçe ve protokol hazırlanması konularında tarafları yönlendirir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma alanında tecrübeli bir anlaşmalı boşanma avukat danışma hizmeti almakta faydalı olacaktır.

Bakırköy Anlaşmalı Boşanma

Bakırköy ve çevre illerde ikamet eden eşler anlaşmalı boşanmaya karar verdiklerinde ve boşanmanın bütün mali sonuçları üzerinde anlaştıklarında Bakırköy Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açacaktır. Bu dava eşlerden biri tarafından açılıp diğerinin davayı kabul etmesi şeklinde olabileceği gibi tarafların birlikte mahkemeye başvurması ile de görülebilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Bakırköy

Eğer eşler davadan önce son altı aydır Bakırköy’de ikamet ediyorsa veya eşlerden birinin yerleşim yeri burası ise anlaşmalı boşanma davasını görmeye yetkili mahkeme Bakırköy aile mahkemesidir. Bu durumda dava, Bakırköy adliyesinde açılacaktır. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında kendilerini bir avukatla temsil etmek isterse İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışabilirler. İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı Bakırköy’de açılacak bu davada taraflara danışmanlık hizmeti sağlayabilir.

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Avukatı

İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanma eşlere hukuki danışmanlık hizmeti veren ve anlaşmalı boşanma protokolünün, dava dilekçesinin hazırlanması hususlarında görev alan İstanbul Barosuna bağlı avukattır. Anlaşmalı boşanma avukatı, yalnız anlaşmalı boşanma davalarına değil, velayet davaları, çekişmeli boşanma davaları, ziynet alacağı davaları, mal paylaşımı davaları başta olmak üzere aile hukukundan kaynaklanan diğer davalara da bakabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davaları eşlerin menfaatlerinin çatıştığı davalardır. Bu sebeple boşanma davalarında her bir eşin ayrı avukatının olması gerekir. Anlaşmalı boşanma süreçlerinde de menfaat çatışması yaşanacağı için her bir eşin kendi avukatından destek alması en doğrusudur. Ancak eşlerin bu konuda bütçe ayırmak istememesi ve anlaşılan şartlarda da çok büyük ihtilafların olmaması halinde anlaşmalı boşanmada tek avukattan destek alınması mümkündür. 

Anlaşmalı boşanma davaları, çoğunlukla ilk duruşmada sona erer. İlk duruşmada hakim, taraflarca imzalanan protokolü inceler ve taraflara sırayla söz verir. Kendisine söz verilen tarafın anlaşmalı boşanma protokolü çerçevesinde boşanmayı kabul ettiğini bildirmesi yeterlidir. Tarafların beyanlarının aynı noktada olması durumda hüküm açıklanır ve tarafların boşanmalarına karar verilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat yardımına ihtiyaç duyan taraf, ekonomik olarak hiçbir malvarlığı ve geliri bulunmamak kaydıyla adli yardım bürolarına başvurarak kendisine anlaşmalı boşanma avukatı tayin edilmesini isteyebilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların hakim huzurunda aynı anda hazır olması ve boşanma iradesini açıklaması şarttır. Taraflar, anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek almış olsa dahi duruşmaya bizzat katılmak zorundadır.

2 Yorum

   Avatarı
 • Anlaşmalı bosanmada aynı gün dosya kapatılıp feragat edilmişse. Istinaf suresi kaldirilmis ise
  Bunun iptali için bir yol var mıdır

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Hukuken doğmamış bir hatan feragat edilemez. Bu sebeple gerekçeli karar size tebliğ edilmeden istinaftan feragat dilekçesi hukuken geçerli olmayacaktır. Boşanma kararının iptali için boşanma avukatından destek almanızı tavsiye ediyorum. Açılacak dava ile kararın iptali sağlanabilir. Dosyadaki bilgi ve belgelere bakılması gerekir.
   İyi günler.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız.