Limited Şirket Mal Paylaşımı

Limited Şirket Mal Paylaşımı

Limited şirket mal paylaşımı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır? Boşanmada mal paylaşımı, eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malların tabi oldukları mal rejimine göre tasfiye…

 İkale Sözleşmesi

İkale Sözleşmesi

İkale sözleşmesi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. İkale Sözleşmesi Nedir? İkale sözleşmesi, iş sözleşmesinin taraflarını oluşturan işçi ve işverenin iş ilişkisini sona erdirmek hususunda anlaştığı ve bunun hükümlerini düzenlediği…

 Boşanan Kadının Hakları

Boşanan Kadının Hakları

Boşanan kadının hakları konusunda merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Boşanan Kadının Hakları Nelerdir? Boşanan kadının hakları arasında öncelikli olarak ortak çocuk varsa velayetini isteme hakkı bulunmaktadır. Yine aynı şekilde kadın,…

 Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Çekişmeli boşanma, eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı konulardan herhangi biri üzerinde…

 Tanıma Tenfiz Davaları

Tanıma Tenfiz Davaları

Tanıma tenfiz davaları hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Tanıma Tenfiz Davaları Nedir? Mahkeme kararlarının etki alanları verildikleri devletin ülkesi ile sınırlıdır ve diğer ülkeler için bağlayıcı olma niteliği taşımaz.…

 Zina Sebebiyle Boşanma

Zina Sebebiyle Boşanma

Zina sebebiyle boşanma davası hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Zina Sebebiyle Boşanma Nedir? Zina sebebiyle boşanma, Medeni Kanunun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre eşlerden biri, evlilik birliği devam…

 Karşı Dava

Karşı Dava

Karşı dava hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Karşı Dava Nedir? Karşı dava, davalının kendisine dava açılan mahkemede aynı dosya üzerinden davacıya yönelik olarak açabileceği davadır. Bu dava niteliği itibariyle bir…

 Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Rekabet Yasağı Sözleşmesi

Rekabet yasağı sözleşmesi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir? Rekabet yasağı, iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin, işverenin zararına olacak herhangi bir davranışta bulunmama yükümlülüğüdür. Rekabet yasağının…

 İhbar Tazminatı

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. İhbar Tazminatı Nedir? İş sözleşmesinin taraflarca feshi, İş Kanununda belirli fesih bildirim sürelerine tabi tutulmuştur. Belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen işçi…

 Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras sebebiyle istihkak davası hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. İstihkak Davası Nedir? İstihkak davası, bir kimsenin üzerinde mülkiyet hakkı bulunduğu malı haksız yere elinde bulunduran kişiye karşı açtığı davadır.…

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu