Boşanma davaları hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, aşağıda bulunan yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda randevu almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Yazı Başlıkları Göster

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, eşler arasındaki evlilik birliğinin sona ermesi için eşlerden birinin veya her iki eşin birlikte aile mahkemesine yaptıkları hukuki ve resmi başvurudur. Boşanma davaları ile eşler, evlilik birliğinin sonlandırılması için gereken hukuki süreci başlatmış olurlar. Ancak boşanma davası açılması evlilik birliğinin sona ermesi için tek başına yeterli değildir. Boşanmaya karar verilebilmesi için açılan davanın iyi şekilde yönetilerek boşanma nedenlerinin ispat edilmesi gerekir.

Boşanma Nedenleri Nelerdir

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma nedenleri Medeni Kanunun 161. maddesi ile 166. maddesi arasında sınırlı sayı ilkesi ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda boşanma sebepleri şunlardır:

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden birinin, karşı cinsten biri ile cinsel birliktelik yaşaması durumunda açılan davalara zina nedeniyle boşanma davası denilmektedir. Zina nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için karşı cinsten biri ile cinsel birlikteliğin ispat edilmesi ve bu birlikteliğin bilerek yaşanması gerekir.

Zina nedeniyle boşanmaya karar verilebilmesi için, dava açan eşin, zina eden eşi affetmemesi de gerekir. Affetme durumunda zina sebebine dayandırılarak boşanma davası açılması mümkün değildir. Yargıtay uygulamalarına göre tarafların, zina eylemlerinin ortaya çıkmasından sonra tatile gitmeleri, özel davetlere katılmaları, birbirlerini affettiklerini gösteren mesajlar göndermeleri affetme olarak kabul edilmektedir.

Zina sebebiyle boşanma davalarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus da davanın süresinde açılmasıdır. Dava açma hakkına sahip olan eşin, zina eylemini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde bu eylemin gerçekleşmesinin üzerinden 5 yıl içinde davasını açması gerekir. Aksi durumda zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşer.

Zina nedeniyle boşanma davalarının ispatı oldukça zordur. Bu sebeple açılacak davalarda boşanma avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır. İstanbul’da açılacak davalarda İstanbul boşanma avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden birinin, evlilik birliği devam ederken diğer eşi öldürmek amacıyla gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü hayata kast nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür. Bu özel boşanma nedeni Medeni Kanunun 162. maddesinde düzenlenmiştir. Hayatına kast edilen eş, hayatına kast eden taraf hakkında suç duyurusunda da bulunabilir.

Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası Medeni Kanunun 162. maddesinde düzenlenmiştir. Bu boşanma nedeni, eşlerden birinin diğerinin hayatına kast edecek kadar ağır olmamakla birlikte fiziksel bütünlüğüne olağan dışı saldırılarda bulunması durumunda açılır. Örneğin eşlerden birinin diğerinin vücudunda sigara söndürerek fiziksel şiddet uygulaması, eşlerden birinin diğerinin yürüyemez hale gelecek kadar dövmesi, işkence etmesi gibi durumlarda pek kötü muamele nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür.

Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Medeni Kanunun 162. maddesinde düzenlenen son boşanma nedeni ise onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davasıdır. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için eşlerden birinin diğerine fiziksel bir müdahalede bulunmadan; onur, şeref ve saygınlığına ciddi şekilde zarar vermesi gerekir. Erkek eşin, hiçbir dayanağı olmamasına kadın eşin bakire olmadığını çevresine yayması gibi durumlarda onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davalarının açılması mümkündür.

Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden birinin, diğer eşin küçük düşmesine neden olacak şekilde suç işlemesi durumunda suç işleme nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür. Ancak her suçun işlenmesi durumunda bu dava açılamaz. İşlenen suçun küçük düşürücü olması gerekir. Hırsızlık, kaçakçılık, cinsel istismar gibi suçlar küçük düşürücü suç olarak kabul edilmektedir. Bu ve benzeri suçların işlenmesi durumunda suç işleme nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür.

Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası

Medeni Kanun’un 163. maddesinde, eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmesi boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda eşlerden biri, haysiyetsiz hayat sürerse boşanma davası açılması mümkündür.

Haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılması için, dava açacak eşin ortak yaşamın devam edemeyecek hale geldiğini ispat etmesi gerekir. Bu nedene dayalı olarak açılacak boşanma davalarında hak düşürücü bir süre bulunmamaktadır.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Terk nedeniyle boşanma davası Medeni Kanunun 164. Maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre eşlerden birinin haklı bir sebep olmadan ortak konuttan ayrılması durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür.

Terk nedeniyle boşanma davasının üç temel şartı bulunmaktadır. Bunlar; eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi, bu terkin en az 6 ay sürmesi ve terkten itibaren 4 ay geçtikten sonra gönderilecek ihtara rağmen terk eden eşin ortak konuta geri gelmemesidir.

Eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi şartının gerçekleşmesi için evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülüklerden kaçınmak için ortak konut terk etmesi gerekir. Bu durumda ortak konuttan ayrılmanın haklı bir sebebe dayanmaması önemlidir. Evden ayrılması için haklı bir sebebi olan eşe karşı terk nedeniyle boşanma davası açılamaz. Ancak haklı sebebin varlığı ortadan kalkmasına rağmen evden ayrılan eş hala ortak konutta dönmüyorsa bu durumda da terk sebebiyle boşanma davası açılması mümkündür.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davaları, Medeni Kanunun 165. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre eşlerden biri, akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, akıl hastalığının geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için akıl hastalığının evlilik birliği içerisinde gerçekleşmiş olması gerekir. Bu boşanma davalarında, akıl hastalığının varlığının ve bu durumun ortak hayatı çekilmez hale getirdiğinin ispat edilmesi gerekir.

Akıl hastası olan kişilerin, davranışlarını bilerek ve istenerek gerçekleştirmezler. Bu sebeple akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasında davalının kusurlu olduğundan ziyade akıl hastalığının ortak hayatı çekilmez hale getirdiği ve akıl hastalığının iyileşmesine olanak bulunmadığının ispat edilmesi gerekir.

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Eşlerden biri tarafından gerçekleştirilen kusurlu davranışlardan ötürü, diğer eş bakımından ortak yaşam devam edemeyecek hale gelirse evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür.

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davaları bakımından özel koşullar düzenlenmemiştir. Bu sebeple evlilik birliğinin sarsılması genel boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Eşlerden birinin diğerine karşı fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet veya cinsel şiddet uyguladığı durumların tamamında evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açılması mümkündür.

Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmaya, “şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma” da denilmektedir. Ancak evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya karar verilmesi için “şiddetli” geçimsizlik şart değildir. Ortaya çıkan durum şiddetli olmamasına rağmen; evlilik birliğini temelden sarsmış olması halinde dahi bu sebeple boşanma davaları açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmanın hukuki ve mali sonuçları konusunda anlaşmaları durumunda açılması gereken boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle, evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Evlilik birliği 1 yılı doldurmayan eşler arasında anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için eşler ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmesi gerekir. Hâkimin, eşleri aynı anda ve bizzat dinlemesi de şarttır. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için eşlerin anlaşmalarının, hâkim tarafından uygun bulunması da gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Gerekli Mi?

Anlaşmalı boşanma davaları, boşanma avukatı olmadan da açılabilir. Ancak eşlerin, hazırlamış oldukları anlaşmalı boşanma protokolü hukuki bilgilerden ve güvencelerden eksik olarak hazırlanabilir. Bu durum ise ilerleyen süreçte hak kaybına neden olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için anlaşmalı boşanma avukatından yardım almalarında fayda bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları için İstanbul boşanma avukatı Avukat Yaşar Öksüz’den destek ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma İle Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Fark Nedir?

Çekişmeli boşanma davaları ile anlaşmalı boşanma davaları arasında hem içerik, hem zaman hem de yargılama usulü açısından çok temel farklılıklar bulunmaktadır. Nitekim anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı tüm konularda anlaştığı durumlarda açılır. Çekişmeli boşanma davası ise tarafların boşanma, boşanmaya bağlı olan velayet, nafaka, tazminat gibi konulardan herhangi birinde anlaşamaması durumunda açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davaları, 1-2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davaları çok daha uzun süren yargılamaları gerektirmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avantajlı Mıdır?

Tarafların ortak paydada bulunabilmeleri mümkün ise anlaşmalı boşanma davası daha avantajlıdır. Çünkü çekişmeli boşanma davası süre olarak daha uzun ve daha zorlayıcıdır.

Üstelik anlaşmalı boşanma protokolü ile taraflar boşanmanın sonuçlarını kendi aralarında düzenleyebilirler. Ancak çekişmeli boşanma davasında sonuçlar, hâkimin takdirine bırakılmaktadır.

Diğer yandan çekişmeli boşanma davalarında delillerin toplanması gerektiğinden masraflıdır. Anlaşmalı boşanma davasında mahkeme giderleri delil toplanmadığı için çok daha azdır.

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeliye Döner Mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında, kararın kesinleşmesine kadar geçen süreçte tarafların anlaşmalı boşanmadan vazgeçmeleri mümkündür. Tarafların anlaşmalı boşanmadan vazgeçerken hiçbir gerekçe göstermeleri de gerekmez. Bu durumda dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Mahkeme de davacı eşe, boşanma nedenlerini açıklaması ve delillerini sunması için süre verir.

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası

Eşler arasında daha önceden açılan bir boşanma davasının reddedilmiş olması ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesine rağmen tarafların ortak hayat kuramamış olması halinde açılan boşanma davasıdır.

Fiilli ayrılık nedeniyle boşanma davalarında, eşler arasında daha önce açılmış bir boşanma davası olup olmadığı, daha önce açılan davada verilen karar ve kararın kesinleştiği tarih ile eşlerin kaç yıldır ayrı yaşadıkları hususu araştırılır. Eşlerin kusuru ise boşanma kararı yönünden belirleyici değildir. Bu yönüyle fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası, diğer eşin kusurunu ispatlayamayan eşler bakımından önemli bir boşanma nedenidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları, hazırlanacak dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ve harçlarının yatırılması ile açılır. 

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dava dilekçesinin hazırlanmasında bazı şekil şartları bulunmaktadır. Hazırlanacak dilekçede bu şekil şartlarına dikkat edilmesi gerekir. Bu kapsamda öncelikle dilekçenin en üstünde “Aile Mahkemesi’ne” hitaben yazıldığı belirtilmelidir. Dilekçenin konu kısmında “boşanma” konulu olduğu belirtilmelidir. Daha sonra, “davacı” ve “davalı” olarak adlandırılan tarafların kimlik bilgileri ve adreslerinin yazılması gerekir.

Dilekçenin açıklamalar kısmında boşanma nedeni olarak gösterilen olaylara sıra numarası altında detaylı şekilde yer verilmelidir. Dilekçenin devamında hukuki delillerin bildirilmesi ve elde bulunan delillerin de sunulması gerekir. Boşanma dava dilekçesinin son bölümünde ise mahkemeden talep edilen hususların açık ve net şekilde belirtilmesi gerekir. Mahkemeden boşanma, velayet, nafaka ve boşanmada tazminat talebinde bulunmak mümkündür. Dilekçenin en altına ise davacının adının soyadının yazılarak imzasının atılması gerekir. 

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken, hukuki bir metin olması nedeniyle özenli hazırlanmalı ve tüm gerekli bilgiler eksiksiz olarak yer almalıdır. Bu nedenle özellikle İstanbul’da bulunan davalar için İstanbul boşanma avukatından hukuki destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesi; aile mahkemesinin bulunmadığı yerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesidir.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme ise Medeni Kanunun 168. Maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre boşanma davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılabilir. Davayı açan tarafın, davanın hangi yerdeki aile mahkemesinde görüleceğini belirleme imkanı vardır. Boşanma davası yetkisiz mahkemede açıldığı durumlarda, cevap dilekçesi ile birlikte yetki itirazında bulunulması mümkündür. Bu durumda mahkeme, yetki itirazını inceler ve karara bağlar.

Boşanma Davalarında Masraflar

Boşanma davalarındaki mahkeme masrafları günümüzde yaklaşık olarak 1.500-TL’dir. Bu miktar, hem anlaşmalı boşanma davalarında hem de çekişmeli boşanma davalarında aynıdır. Hatta boşanma davası ile birlikte tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi tazminat ve manevi tazminat talebinde bulunulduğu durumlarda dahi ödenecek harçlarda değişiklik olmamaktadır.

Boşanma davası ile ziynet alacağı davası, eşya alacağı davası veya mal paylaşımı davası açıldığı durumlarda ödenecek harçlar değişmektedir. Yine dava ile birlikte ihtiyati tedbir, keşif veya bilirkişi incelemesi talebinin olduğu durumlarda da harç ve masraflar artmaktadır.

Boşanmada Tanıklar Nasıl Belirlenir?

Boşanma davasında tanıkların belirlenmesi Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenmektedir. Tanık olayın tarafı olmayan ancak 5 duyu organından biri ile şahit olmuş ve olayı bilen kişidir. Tanık beyanları ile maddi gerçeğe ulaşmak amaçlanmaktadır. Mahkemeye sunulan tanık listesi ile dinlenilmesi istenilen tanıklar bildirilir. Bu listeye daha sonra başka tanık eklenemez. Tanık olarak çağırılan kişi, mahkemeye gitmekle yükümlüdür.

Kararın İstinaf Edilmesi ve Temyiz Edilmesi Nedir?

Taraflar, aile mahkemesi tarafından verilen kararın denetimi ve yeniden incelenmesi için karara itiraz edebilirler. Buna kararın istinaf edilmesi denmektedir. İstinaf mahkemeleri ikinci derece olağan kanunun yoludur. Bu durumda dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mahkemelerinde verilen kararlar ise tarafların başvurusu ile Yargıtay’da temyiz incelemesine tabi tutulurlar. Temyiz incelemesinde yargılama yeniden yapılmaz yalnızca hukuki denetim yapılır.

Boşanmada Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davalarının son duruşmasında mahkeme, kararını açıklar. Ancak mahkemenin bu kararı ile taraflar boşanmış olmaz. Duruşmadan sonra 1 ay içerisinde mahkeme kararının gerekçesini açıklar. Açıklanan gerekçeli karar tarafların isteği ile taraflara tebliğ edilir. Tebliğ edilen karar karşı taraflarca itiraz edilmezse karar kesinleşmiş olur. Tarafların karara itiraz etmesi durumunda ise kararın kesinleşmesi için üst mahkeme tarafından yapılacak incelemenin sonucu beklenir.

Boşanma Kararı Nüfus Kaydına Ne Zaman İşlenir

Boşanma Kararı Nüfus Kaydına Ne Zaman İşlenir?

Boşanma kararı taraflara tebliğ edilmiş ve taraflarca karara itiraz edilmezse kesinleşmiş olur. Boşanma kararının kesinleşmesi ve kanun yollarının tüketilmesi ile birlikte verilen karar mahkemenin yazı işlerinden nüfus müdürlüğüne iletilir ve boşanma ilçe nüfus müdürlüğünce nüfus kaydına işlenir. Boşanma kararının nüfus kaydına işlenmesi, boşanma kararının kesinleşmesinden hemen sonra yapılır. Boşanma kararının nüfus kaydına işlendikten sonra taraflar, kimlik değişimi işlemlerini yapabilir.

Eşler, Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir Mi?

Boşanma kararının sona ermesinden sonra erkek eş hemen evlenebilir. Ancak boşanma davaları sonrasında kadının yeniden evlenebilmesi için bekleme süresini doldurması gerekir. Bu süre 300 gündür. Ancak bu kesin evlenme engeli değildir. Bu sebeple kadın eş, bekleme süresinin kaldırılması davası açarak bu engeli kaldırabilir. Açılacak davada kadının hamile olmadığının hastane raporu ile ispatlanması gerekir.

Yabancı Mahkeme Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli Mi?

Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma davası kararları Türk mahkemelerinde kendiliğinden geçerli olmaz. Bu kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için boşanmada tanıma ve tenfiz davası açılması gerekir. Mahkeme tarafından tanıma ve tenfiz kararı verilmesi ile birlikte yabancı mahkeme kararı Türkiye’de geçerlilik kazanır. Bu durumda yabancı mahkemenin karar verdiği tarih, boşanma tarihi olarak kabul edilir.

Dava Devam Ederken Taraflardan Birinin Vefat Etmesi

Boşanma davası devam ederken eşlerden biri ölürse, evlilik ölümle birlikte sona erer. Mahkeme yargılama neticesinde bu konuda karar verilmesine gerek olmadığına karar verir. Boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçıları ise davaya devam etme hakkına sahiptir. Bu durumda ölen eşin mirasçısı, davaya devam ederse ve diğer eşin kusurlu olduğunu ispatlarsa sağ kalan eş, ölen eşin yasal mirasçısı olamaz ve ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler.

Boşanma Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boşanma Davalarında Kadının Hakları

Boşanma davasında kadın eş, tarafların ortak çocukları varsa ortak çocukların velayetini isteme hakkına, çocuklar yararına iştirak nafakası ve kendisi yararına yoksulluk nafakası isteme hakkına sahiptir. Yine kadın, boşanmaya neden olan olaylarda erkek eşin kusurlu olduğunu ispat etmek koşuluyla boşanmada tazminat isteme hakkına sahiptir.

Kadın eşin, Medeni Kanunun 169. maddesi gereğince müşterek aile konutunun kendisine özgülenmesini talep etme hakkı da bulunmaktadır. Yine kadın eşin, ziynet eşyalarını isteme, mal rejiminden kaynaklanan alacaklarını isteme, aile konutu şerhi koydurma hakkı da bulunmaktadır.

Boşanma Davalarında Erkeğin Hakları

Medeni Kanunda boşanma nedenleri bakımından kadın veya erkek şeklinde bir ayrım bulunmamaktadır. Bu kapsamda boşanma davalarında erkek eş de velayet, nafaka ve tazminat taleplerinde bulunma hakkına sahiptir.

Dava Sürerken Başkasıyla Duygusal Bağ Mümkün Mü?

Eşlerin sadakat borcu, evlilik birliğinin kurulduğu tarihten boşanma kararının kesinleştiği tarihe kadar devam eder. Boşanma davasının açılmış olması eşlerin sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Bu sebeple boşanma davaları devam ederken başka biriyle duygusal bağ kurulursa diğer eş, sadakate aykırı davranış veya zina sebebiyle boşanma davası açabilir.

Dava Devam Ederken Eşler Barışırsa Ne Olur?

Boşanma davaları devam ederken eşlerin barışması halinde boşanma nedeninin ortadan kalktığı ve eşlerin birbirlerini affettiği kabul edilir. Böyle bir durumda taraflar, mahkemeye beyanda bulunarak veya sunacakları dilekçe ile davalarını geri çekebilirler. Tarafların barıştığını mahkemeye bildirmesi halinde mahkeme, boşanma davasının feragat nedeniyle reddine karar verir ve yargılama sona erer.

Şiddet Gören Eş Ne Yapmalı?

Boşanma davasının açılması veya uzaklaştırma kararının alınabilmesi için şiddete uğrayan eşin en kısa zamanda yakın bir sağlık kuruluşuna giderek darp raporu alması gerekir. Eğer şiddet gören eş, kolluk görevlilerinden yardım almadan direkt sağlık kuruluşuna gitmişse hastanedeki polis memuru, ilgili kolluk birimini bilgilendirecektir. Ancak bu kişiler doğrudan Cumhuriyet Savcısına başvuru yolunu da seçebilir. Eşler arasında şiddetin yaşanıyor olması şiddet gören taraf açısından boşanma nedenidir.

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu iki şekilde alınabilmektedir. Darp raporu almak isteyen kişi kendisine en yakın kolluk kuvvetine başvurarak darp edildiğini belirterek polis eşliğinde en yakın hastaneye muayene edilmeye gönderilir. Darp raporu almak için bir diğer yol ise direkt hastaneye gidip darp raporu talep edilmesidir. Darp raporu için muayene olan kişinin hekimi, hastane polisine durumu bildirmekle yükümlüdür.

Darp raporu için başvuracak hastane devlet hastanesi veya özel hastane olabilir. Ancak sağlık ocakları ve aile hekimlerinin darp raporu düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Darp raporu alınması için belirli bir süre sınırı yoktur. Ancak yaralama fiilinin izleri kaybolmadan mümkün olan en kısa zaman içinde darp raporuna başvurulmalıdır.

Boşanma Davalarında Eşlerin Kusuru

Evlilik içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen eş kusurlu sayılmaktadır. Tarafların kusuru, evlilik birliği içindeki yükümlülüklerine aykırı davranışlarının mahkeme huzurunda ispatlanmasına göre belirlenir.

Boşanma Sonrası Eşler Birbirine Mirasçı Olabilir Mi?

Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte evlilik birliği sona erer. Bu durumda taraflar, birbirlerine artık “eş” sıfatıyla yasal mirasçısı olamazlar. Ancak boşanan eşler arasında başkaca bir akrabalık ilişkisi varsa birbirlerinin yasal mirasçısı olmaya devam edebilirler.

Boşanma kararı kesinleşmesi halinde boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflar da, aksi yapılan tasarruftan anlaşılmadıkça, kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Bu kapsamda söz gelimi eşlerden birinin boşanma kararı verilmesinden önce belirli bir malını eşine vasiyet etmişse yapılan bu vasiyetname, aksi kararlaştırılmamışsa, kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

Boşanmada Çocukların Velayeti Kime Verilir? 

Velayet, çocuğun geleceği ile ilgili tüm konularda söz sahibi olmayı ifade eder. Boşanmada çocuğun velayetin hangi eşe verileceği, çocukların yaşına, tarafların ruhsal durumlarına ve nihayetinde ise çocuğun üstün menfaatine göre belirlenir. Mahkeme, şartlarının oluşması halinde ortak velayet hükümlerinin uygulanmasına da karar verebilir.

Boşanma Davalarında Nafaka Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında, dava süresince hükmedilen nafakaya tedbir nafakası denilmektedir. Tedbir nafakası, eşlerin kusur durumlarına bakılmaksızın tarafların ve müşterek çocukların korunması amacıyla geçici olarak hükmedilir. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra çocuk için hükmedilen nafakaya ise iştirak nafakası denilmektedir. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonrasında daha az kusurlu eş lehine hükmedilen nafakadır. Boşanmada nafaka, tarafların ekonomik durumları ve hakkaniyete göre belirlenir.

Boşanma Tazminat Talep Edilebilir Mi?

Boşanma davalarında eşlerin maddi tazminat ve manevi tazminat talebinde bulunmaları mümkündür. Boşanmada tazminat tarafların kusurları ve ekonomik durumlarına göre belirlenir. Bu tespit açılan davadaki iddialar, toplanan deliller ve hakimin takdir hakkına göre şekillenir.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı eşlerin tabi oldukları mal rejimine göre yapılır. Eşlerin yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olmaları durumunda evlilik birliği içerisinde edindikleri mal varlıklarında katılma alacağı ve değer artış payı alacağı talebinde bulunmaları mümkündür. Eşlerin mal rejiminden kaynaklanan hak ve alacakları, mahkeme tarafından görevlendirilecek bilirkişinin hazırlayacağı raporla tespit edilir.

Sık Sorulan Sorular

Çekişmeli boşanma davaları yaklaşık olarak 1,5-2 yıl sürmektedir. Karara itiraz edilmesi durumunda süreç daha da uzamaktadır. Bu durumda davanın, 2-5 yıl sürmesi muhtemeldir.

Çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatından destek alan eş, duruşmaların hiçbirisine katılmayabilir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarının duruşmasına tarafların katılması ve hatta aynı anda mahkeme huzurunda olmaları şarttır.

Elde edilen veri ve bilgilerin delil olarak kullanılabilmesi için hukuka aykırı olmaması gerekmektedir. Hukuka aykırı deliller dosyaya eklense dahi hâkim karar verirken bunları dikkate almamaktadır. Bu nedenle elde edilen deliller kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine uygun olarak elde edilmelidir.

Kişinin kendisinden habersiz şekilde sesinin kaydedilmesi, videosunun çekilmesi özel hayatın gizliliği ilkesi ihlalidir ve bu nedenle hukuka aykırı delil niteliği taşımaktadır. Hatta TCK bakımından kişinin gizlice videosunun çekilmesi ve sesinin kayda alınması bir suç olarak düzenlenmektedir. Ancak bazı hallerde hukuki yarar ilkesi nedeniyle istisnai olarak bunlar delil olarak kullanılabilmektedir.

Facebook ve WhatsApp mesajları kişinin kendi özel hesabı ile giriş yaptığı kişisel alanlarıdır. Herkes tarafından erişim olmayan bu sosyal platformlardaki mesajların delil olarak kullanılması kişilik haklarının ihlali sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle hukuka aykırı delil olarak kabul edilmektedir. Sadece hukuka uygun olarak elde edilen facebook ve WhatsApp mesajları delil olarak kullanılabilmektedir.

Boşanma sebepleri kendi içinde genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri, belli olgulara dayanan ve kanunda özel olarak düzenlenen boşanma sebepleridir. Özel boşanma sebepleri; zina, hayatta kast pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olarak 5 tanedir. Genel boşanma sebepleri ise belli bir olguya dayanmayan ve genel kavramlar üzerine kurulu boşanma sebepleridir. Boşanmanın genel sebepleri ise 3 tanedir. Bunlar; evlilik birliğinin temelden sarsılması, anlaşmalı boşanma ile ortak hayatın kurulamaması ve fiili ayrılıktır.

Boşanma davalarında eşlerin birbirlerinden nafaka ve tazminata ilişkin talepleri olduğunda mahkeme tarafların ekonomik durumlarının araştırılmasına karar verir. Bu araştırma mahkemenin, tarafların yaşadığı yerdeki polis merkezi tarafından yapılır. Görevlendirilen polis memuru, taraflara kazançlarını, mal varlıklarını, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmadığını sorar ve ekonomik durumunu araştırır. Ekonomik durum araştırmasında elde edilecek bilgiler, tarafların nafaka ve tazminat taleplerinin değerlendirilmesinde büyük öneme sahiptir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanmanın mali konularını kendi aralarında çözümledikleri için ekonomik durum araştırması yapılmaz.

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu