Katılma Yoluyla İstinaf

Katılma yoluyla istinaf hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Katılma Yoluyla İstinaf Nedir?

Katılma yoluyla istinaf, ilk derece mahkemesi tarafından yürütülen yargılama süreci sonrasında verilen nihai kararlara karşı istinafa başvurma süresini kaçırmış olan veya istinafa başvurma hakkı olmayan tarafın, aleyhinde istinaf başvurusu yapılmış olması nedeniyle kendi istinaf nedenlerini ileri sürerek istinaf başvurusu yapabilmesini sağlayan bir kurumdur.

Katılma yolu ile istinaf başvurusu, asıl istinaf başvurusuna bağlı olarak yapılır. Bu sebeple istinaf yoluna başvuran tarafın bu başvurusundan feragat etmesi veya istinaf başvurusunun istinaf mahkemesi tarafından esas incelemesine girilmeden reddedilmesi halinde katılma ile istinaf başvurusunda bulunan tarafın başvurusu da reddedilir. 

İstinaf mahkemesinin, asıl istinaf başvurusuna dair esas dair inceleme yaptıktan sonra istinafa başvuran tarafın istinaf başvurusunu reddetmesi durumunda ise istinaf başvurusunda bulunanın istinaf başvurusu reddedilmez. Bu durumda katılma yolu ile istinaf başvurusuna ilişkin istinaf nedenleri incelenerek karara bağlanır.

Katılma Yoluyla İstinaf Süresi

Katılma yoluyla istinaf süresi, asıl istinaf başvuru dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftadır. Bu şekilde istinaf başvurusu yapmak isteyen tarafın, iki haftalık süre içerisinde istinaf başvurusuna karşı cevaplarını ve kendi istinaf nedenlerinin yer aldığı dilekçesini hazırlayarak ilgili mahkemeye sunması gerekir. Başvurunun incelenebilmesi için katılma yoluyla istinaf süresinin kaçırılmaması gerekir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Katılma Yoluyla İstinaf Nasıl Yapılır?

Katılma yolu ile istinaf, asıl istinaf başvurusunun tebliğinden sonra hazırlanacak bir dilekçe ile yapılır. Bu şekilde istinaf başvurusu yapmak isteyen taraf dilerse cevap dilekçesi ve istinaf başvuru dilekçesi olarak 2 ayrı dilekçe sunması da mümkündür. Dilekçe, süresi içerisinde kararı veren ilk derece mahkemesine sunulabileceği gibi bu mahkemeye gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine de verilebilir.

Cevap dilekçesinde istinaf başvurusuna ilişkin cevaplara, istinaf dilekçesinde ise istinaf başvurusunda bulunacak olan tarafın kendi istinaf nedenlerine yer verilmelidir. Katılma yolu ile istinaf başvurusu yapılması durumunda, asıl istinafa başvuran tarafın da katılma yoluyla başvuran tarafın istinaf nedenlerine karşı süresi içerisinde cevap vermesi mümkündür.

İstinaf başvuru dilekçesinde mahkeme tarafından verilen nihai karara hangi yönlerden itiraz edildiği ve karşı tarafın istinaf nedenlerinin hangi yönlerden yerinde olmadığının belirtilmesi gerekir. Bu hususların belirtildiği dilekçenin sunulması ve istinaf harçlarının yapılması ile birlikte istinaf başvurusu yapılmış olur.

Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi

Katılma yolu ile istinaf başvurusu yapmak isteyen tarafın kendi istinaf nedenlerine yer verecek şekilde bir dilekçe hazırlaması gerekir. İstinaf incelemesi yapılabilmesi için dilekçenin doğru olarak hazırlanmış olması önemlidir.

Katılma yoluyla istinaf dilekçesi, istinaf mahkemesine gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine hitaben hazırlanır. Dilekçede, kararı veren mahkemenin dosya numarasına, tarafların ad-soyad ve kimlik numaraları da yer almalıdır. Yine katılma yoluyla istinaf dilekçesinde istinaf istinaf nedenlerine ilişkin detaylar da açıklanmalıdır. Dilekçenin son bölümünde ise istinaf mahkemesinden talep edilen hususların belirtilmesi gerekir. Bu şekilde hazırlanacak dilekçenin imzalanması ile birlikte katılma yoluyla istinaf dilekçesi hazırlanmış olur.

Dilekçede, “katılma yoluyla istinaf” ibaresinin yer alması zorunlu değildir. Dilekçenin içeriğinden ilk derece mahkemesinin nihai kararına karşı kısmen ya da tamamen itirazda bulunulduğu anlaşılıyor ise bu durumda da geçerli bir istinaf başvurusu dilekçesinden söz edilecektir. Ancak dilekçe içerisinde yalnızca asıl istinaf başvurusunda bulunanın başvurusuna karşı itiraz ediliyor ise bu durumda katılma yolu ile istinaf başvurusundan söz edilmeyecektir.

Katılma Yoluyla İstinaf Halinde Karar

Katılma yoluyla istinaf halinde karar, normal istinaf başvurusundan farklı olmayacaktır. Nitekim asıl istinaf başvurusunun esasına ilişkin inceleme yapılması durumunda katılma ile istinaf başvurusunun da kabulü gerekecek ve bu nedenle istinaf başvurusunda yer alan istinaf nedenleri bakımından da esasa ilişkin inceleme yapılacaktır. Bu başvuru yapıldığında tehiri icra talebinde bulunmak da mümkündür.

Bölge Adliye Mahkemesince yapılacak esas incelemesi sonucunda, ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar kaldırılarak davanın kabulüne, kısmen kabulüne, reddine ya da kısmen reddine karar verilebilir. Ayrıca istinaf sonrasında tarafların temyiz başvurusunda bulunmaları da mümkündür.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu