Nafaka Artış Oranı

Nafaka artış oranı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Nafaka Nedir?

Nafaka, eşlerden birinin diğerinin hayat standartlarının bozulmaması, çocukların giderlerinin karşılanması veya kendisine yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek akrabanın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan ekonomik destektir. Bu ekonomik destek, bir miktar paranın ödenmesi şeklinde mahkeme tarafından belirlenir.

Nafaka Artış Oranı Nedir?

Zaman içerisinde paranın alım gücünde azalmaların yaşanması ve ilk başlarda ödenen nafaka ile aynı ihtiyaçların karşılanamaması muhtemeldir. İşte bu tür durumlarda nafaka artış oranı karşımıza çıkmaktadır.

Nafaka artış oranı, mahkemeler tarafından hükmedilen nafaka miktarının ilerleyen yıllardaki paranın alım gücü karşısında erimemesi, ekonomik gelişmelerin sonucu olarak nafaka miktarının nasıl değişeceğinin tespit edilmesi ve hesaplanmasını sağlayan oranlamadır. Nafaka artış oranı, ekonomik koşullardaki değişiklik göz önüne alınarak nafakanın nasıl artacağını belirlemek için kullanılır.

Nafaka artış oranının belirli olması, adil ve dostane bir sürecin ortaya çıkmasını sağlar. Zira bu oran belirlendiğinde bir sonraki yıllarda ödenecek nafaka miktarı belli olacaktır. Böylelikle nafaka alacaklısı, ilerleyen süreçlerde nafaka artırım davası açarak nafaka borçlusu ile karşı karşıya kalmayacaktır.

Nafaka Kendiliğinden Artar Mı?

Nafaka kararını veren mahkeme, nafakanın artırılmasına ilişkin bir hüküm de kurmuşsa nafaka, kendiliğinden artar. Bu tür durumlarda ek bir dava açılması gerekmez. Ancak mahkemenin nafaka artışına ilişkin bir kararı yoksa nafaka kendiliğinden artmaz.

Nafaka Kaç Ayda Bir Artar?

Nafaka, her yıl bir defa artar. İlk artış, kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl sonra yapılır. 

Nafaka Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Nafaka artış oranının belirlenmesinde, nafakayı bağlayan mahkemenin kararındaki artış oranı dikkate alınır. Bu kapsamda öncelikle mahkemenin nafaka artış oranı konusunda karar verip vermediğine bakılması gerekir.

Mahkeme tarafından, nafaka artış oranı konusunda karar verilmemişse, nafaka kendiliğinden artırılmaz. Bu tür durumlarda nafaka alacaklısı olan tarafın “nafaka artırım davası” açması gerekir.

Mahkemenin, nafaka artış oranı konusunda karar verebilmesi için ise dava dilekçesinde nafakanın ilerleyen yıllarda artırılması talep edilmiş olmalıdır. Bu durum hem boşanma davaları hem de nafaka davaları için geçerlidir. Hakim, talep edilen hususlar ile bağlıdır. Bu sebeple davacı, sunacağı dava dilekçesinde nafakanın bir sonraki yıllarda artırılmasını istemezse, hakim kendiliğinden nafaka artışına karar veremez.

Mahkeme tarafından nafaka artış oranı hakkında bir karar verilmişse mahkeme kararındaki ifadelere bakılması gerekir. Mahkeme tarafından verilen kararda “hükmedilen nafakanın her yıl ÜFE oranında artırılmasına” veya “hükmedilen nafakanın her yıl TÜFE oranında artırılmasına” veya “hükmedilen nafakanın her yıl on iki aylık ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artırılmasına” karar verilmesi mümkündür. Bu tür durumlarda hakim, genellikle dava dilekçesinde talep edilen artış oranları üzerinden, hakkaniyete ve yasaya uygun olarak karar verir.

İştirak Nafakası Artış Oranı

İştirak nafakası, boşanma kararının kesinleşmesi durumunda, velayet kendisinde bulunmayan tarafın, çocuğun ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hükmedilen nafakadır. İştirak nafakası, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Bu nafaka; çocuğun reşit olmasına, velayetin değiştirilmesine, nafaka alacaklısının veya borçlusunun vefat etmesine kadar devam eder.

İştirak nafakası artış oranı, çocuğun artan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için oldukça önemlidir. Nitekim 3 yaşında bir çocuk için hükmedilen 1.000-TL’lik iştirak nafakası ile aynı çocuğun 15 yaşına geldiği dönemde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değildir. Aradan geçen süreçte paranın alım gücündeki kayıplar, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanamaz hale gelmesine neden olabilir.

İştirak nafakası artış oranının belirlenmesinde iştirak nafakasını bağlayan mahkemenin kararı önemlidir. Mahkeme, hükmettiği kararda iştirak nafakasının hangi oranda artırılmasına karar vermiş ise nafaka miktarı da o oranda artacaktır. Mahkemenin bu yönde karar verebilmesi için ise dava dilekçesinde nafakanın ilerleyen yıllarda artırılmasının talep edilmesi zorunludur. Bu kapsamda davacı, dava dilekçesinde iştirak nafakasının ilerleyen yıllarda artırılmasına karar vermiş ve mahkeme de bu talebi kabul etmiş ise artış oranı, mahkeme kararında belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Yoksulluk Nafakası Artış Oranı

Yoksulluk nafakası, boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olmayan ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eşin, diğer eşten isteyeceği nafakadır. Yoksulluk nafakası da boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlar ve süresiz olarak ödenir.

Süresiz nafaka olarak da bilinmesinden ötürü, yoksulluk nafakasının ilerleyen yıllarda artış oranı büyük öneme sahiptir. Mahkeme, yoksulluk nafakasının ilerleyen yıllarda artırılmasına karar vermişse, artış oranını da kararında gösterecektir.

Mahkeme, yoksulluk nafakasının ilerleyen yıllarda “ÜFE oranında artırılmasına”, “TÜFE oranında artırılmasına” veya “ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artırılmasına” karar verebilir. Bu yöndeki kararda dava dilekçesindeki talepler belirleyici niteliktedir.

Tedbir Nafakası Artış Oranı Belirlenebilir Mi?

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davalarında dava süresince hükmedilen nafakadır. Mahkeme, dava süresince hem eşlerden biri yararına hem de müşterek çocuklar yararına tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakası, kural olarak dava tarihinden itibaren başlar.

Boşanma davasına bakan mahkeme, ekonomik şartların değiştirmesi durumunda tedbir nafakasını artırabilir, azaltabilir veya kaldırabilir. Bu yöndeki kararların dava süresince verilmesi mümkündür. Mahkeme, tedbir nafakasını her zaman değiştirme imkanına sahip olduğu için tedbir nafakasının artış oranının belirlemeyecektir. Nitekim boşanma davasına bakan mahkeme, değişen şartları göz önüne alarak tedbir nafakası miktarını her zaman artırma hakkına ve yetkisine zaten sahiptir.

Yardım Nafakası Artış Oranı

Yardım nafakası, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerine yönelik dayanışma yükümlülüğünün sonucu olarak hükmedilen nafakadır. Bir baba, ekonomik durumu iyi olan çocuğundan yardım nafakası isteyebileceği gibi on sekiz yaşını doldurmuş bir çocuk da annesinden veya babasından yardım nafakası isteme hakkına sahiptir.

Yardım nafakasının artış oranı konusunda da yardım nafakasını bağlayan mahkemenin kararına bakılması gerekir. Mahkeme, yardım nafakası kararı verirken artış oranı belirlemişse bir sonraki yıllardaki yardım nafakası bu oran üzerinden ödenmek zorundadır.

Nafaka Artış Hesaplama Motoru

Nafakanın artırılmasına ilişkin kararlar doğrultusunda nafaka miktarının belirlenmesi taraflar arasında ihtilafların yaşanmasına neden olmaktadır. Nitekim nafaka artışı için gereken oranların hesaplanması oldukça karışıktır. Bu konuda aşağıda yer alan nafaka artış hesaplama motorlarının kullanılmasını ve bu hesaplamanın kolayca yapılmasını sağlayabilirsiniz. 

 

Nafaka Artış Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır sorusuna cevap vermek için öncelikle nafaka kararını veren mahkemenin, nafakanın artırılmasına dair bir karar verip vermediğini ve bu yönde karar verilmişse kararda artışın hangi oranda yapılmasına karar verildiğinin tespit edilmesi gerekir.

Mahkeme, nafaka artışı konusunda bir karar vermemişse nafaka artış hesaplaması zaten yapılamaz. Ancak mahkeme nafaka artışı konusunda bir karar vermişse kararının içeriğinde nafaka artışı ÜFE mi TÜFE mi yoksa başka bir oran mı belirlenmiş bakılması gerekir. Bu konudaki tespitler sonrasında nafaka artış hesaplamasının yukarıda yer alan nafaka artış hesaplama motoru üzerinden hesaplanması mümkündür.

Nafaka Artışı ÜFE Mi TÜFE Mi?

ÜFE, üretici fiyat endeksini ifade etmektedir. TÜFE ise tüketici fiyat endeksidir. Bu iki veri de TÜİK tarafından aylık olarak yayınlanmaktadır. 

Nafaka artış oranlarının ÜFE olarak da TÜFE olarak da hükmedilmesi mümkündür. Mahkeme, bu konuda dava dilekçesindeki talebi hakkaniyet doğrultusunda değerlendirir ve nafakanın artış oranını belirler.

Mahkemenin nafaka artış oranı kararında nafakanın ÜFE oranında artırılmasına karar verilmişse, aksine bir mahkeme kararı olmadığı sürece, nafaka ÜFE oranında artırılır. Benzer şekilde nafakanın TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi durumunda nafaka, aksine bir karar olmadığı sürece TÜFE oranında artar. Bu iki artış oranı içinde yukarıda yer alan nafaka artış hesaplama motorunu kullanabilirsiniz.

Nafaka ÜFE Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafaka ÜFE hesaplaması, mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın kesinleşmesinden itibaren bir yıl sonra TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranına göre yapılır.

Örneğin yoksulluk nafakasına dair kararın 2022 yılı Nisan ayında kesinleştiğini ve nafakanın da sonraki yıllar için ÜFE oranında artırılmasına karar verildiğini düşünelim. Bu tür durumlarda nafaka alacaklısı, kararın kesinleşmesinden itibaren on iki ay boyunca mahkemenin belirlediği nafakayı alacaktır. On iki ayın sonunda ise 2023 yılı Nisan ayı ÜFE oranları doğrultusunda nafakanın artırılması ve ödemenin yapılması gerekecektir. ÜFE oranına göre nafaka hesaplaması bu şekilde yapılmaktadır.

Aynı yöntem, 2023 ÜFE oranına göre nafaka hesaplama yöntemi bakımından da uygulanmaktadır.

Nafaka Tüfe Hesaplaması Nasıl Yapılır?

TÜFE, tüketici fiyat endeksidir. TÜFE, her ay TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Boşanma kararında veya açılan nafaka davasında hükmedilen nafakanın, bir sonraki yıllarda TÜFE oranında artırılmasına karar verilmişse, TÜİK tarafından belirlenen TÜFE verileri göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekecektir. 2023 tefe tüfe oranı nafaka hesaplama yöntemi için de aynı kriterler uygulanmaktadır.

Nafakanın TÜFE oranında artırılmasına karar verilmişse yukarıda yer alan nafaka artış hesaplama motorunu kullanarak hesaplama yapabilirsiniz.

Nafaka Enflasyon Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafakanın ÜFE oranında artırılmasına veya TÜFE oranında artırılmasına karar verilebileceği gibi enflasyon oranında artırılmasına karar verilmesi de mümkündür. Bu durumda mahkeme, tayin ve takdir ettiği nafakayı, her yıl enflasyon oranında artırılmasına karar verir.

Mahkeme tarafından nafakanın enflasyon oranında artırılmasına karar verilmişse, aşağıdaki hesap tablosunun kullanılması mümkündür;

 

Nafaka Hesaplama

Nafaka, boşanma davası sonucunda boşanma kararı ile birlikte bir tarafın yoksulluğa düşecek olması durumunda diğer tarafın veya ortak çocuğun maddi ihtiyaçlarına katılmak zorunda olan ve velayet kendisine bırakılmayan tarafın bunun için ödeyeceği bir miktar paradır.

Nafaka hesaplanırken nafaka türüne göre bir ayrıma gidilir. Yoksulluk nafakası boşanma ile yoksulluğa düşecek ve boşanmada daha az kusurlu tarafın süresiz olarak isteyebileceği bir nafakadır. Bunun hesabında her iki tarafın da gelirleri, malvarlıkları, giderleri detaylı şekilde incelenir. Her somut olayda hakim bu incelemelerle farklı nafakalara hükmedebilir. Belirlenecek nafaka miktarı nafaka borçlusu kişiyi maddi zorluğa düşürmemeli, nafaka alan tarafın da ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde olmalıdır.

İştirak nafakası ise velayet kendisine bırakılmayan tarafın ortak çocuğun bakım ve gözetimi için gerekli masraflara katılması için öngörülmüştür. Bu nafakanın hesaplanmasında da tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte çocuğun yaşı, eğitimi, ilgi alanları, sosyal ilişkileri gibi hususlar gözetilerek onun ihtiyacı doğrultusunda bir miktara hükmedilir. Yine bu miktar nafaka yükümlüsünü maddi zorluğa düşürmeyecek şekilde hesaplanmalıdır.

Nafaka Hesaplama Motoru

Nafakanın miktarı her somut olay için değişik şekillerde belirlenir. Her nafaka hesaplamasında kullanılacak bir yöntem bulunmamaktadır. Hakim nafakaya hükmederken tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını araştırır, aylık kazançlarından sağlık durumlarına kadar birçok veriyi birlikte değerlendirerek nafaka yükümlüsünü maddi zorluğa düşürmeyecek ancak nafaka alan tarafın da ihtiyaçlarını karşılayacak bir miktar belirler. Ancak nafakanın artırılmasına ilişkin durumlar söz konusu olduğunda, yukarıda bulunan nafaka hesaplama motorunun kullanılması mümkündür.

2023 Nafaka Hesaplama

Nafaka, boşanma davalarında çocuğun velayetinin bir tarafa bırakıldığı durumlarda resen, taraflardan birinin boşanma ile yoksulluğa düşecek olması durumunda o tarafın talebiyle karşı tarafın ödemesine hükmedilen bir miktar paradır. Bu miktarın belirlenmesi de her davada o davaya bakan hakimin takdirine bırakılmıştır. Buna göre hakim, tarafların maddi gücü ve sosyal yaşantılarını değerlendirmeye alarak bir nafakaya hükmeder. 2023 yılı nafaka hesaplamasında da aynı açıklamalar geçerlidir.

2023 ÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplama

Hakimin takdir ettiği nafaka, boşanma kararı kesinleştikten sonra ödenmeye başlanır. Bu nafakanın zamanla nafaka alan tarafın veya çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaması muhtemeldir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında nafaka artırım davası açılması mümkündür.

Nafaka davası her iki taraf için de istenmeyen bir durumdur. Bu sebeple TÜİK’in belirlediği üretici fiyat endeksi artış oranı nafaka artırılmasında uygulanabilir. Bunun için hakimin talep üzerine nafaka kararıyla birlikte bu artışa açıkça hükmetmiş olması aranır. Böylece nafaka dava açılmadan her yıl belli bir artışa tabi olur. Yani ÜFE oranı nafaka belirlenirken değil, nafaka artış oranı belirlenirken esas alınacak orandır.

Nafaka Artış Oranı

Hakimin boşanma davası sonunda hükmettiği nafaka zaman geçtikçe ekonomide yaşanan gelişmeler sonucunda nafaka alan tarafın ihtiyaçlarını karşılamayacak duruma gelebilir. Uygulamada bu duruma nafaka artış oranı getirilerek çözüm bulunmaktadır. Hakim nafaka miktarını belirlediğinde aynı zamanda talep üzerine bunun her yıl belli bir oranda artacağını da düzenleyebilir. Aksi takdirde alım gücü düştükçe, enflasyon arttıkça veya çocuğun ya da nafaka alacaklısı kişinin ihtiyaçları değiştikçe her seferinde onlar bakımından nafaka artırım davası açma zorunluluğu gündeme gelecektir.

Nafaka Artış Hesaplama Motoru

Hakimin boşanma sonucunda hükmettiği nafaka belli durumlarda ihtiyaçları karşılamaya yetmemeye başlayabilir. Böyle durumlar için hakimler, talepte bulunulması halinde, nafakanın tabi olacağı artış oranını da düzenler. Bu artış TÜİK tarafından belirlenen ÜFE veya TÜFE oranlarında olabilir. Bu oranlar üzerinden yapılacak artışın da yukarıda bulunan nafaka artış hesaplama motoru üzerinden yapılması mümkündür. 

1 Çocuğun Nafakası Ne Kadar 2023

Çocuk nafakası olarak da bilinen iştirak nafakası, ortak çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan tarafın velayet hakkı sahibi tarafa çocuğun masraflarına katkıda bulunma zorunluluğu sebebiyle ödediği bir miktar paradır. Bu nafaka yükümlülüğü çocuk 18 yaşını doldurduğunda sona erer.

Birden fazla ortak çocuk mevcutsa her bir çocuk bakımından ayrı ayrı değerlendirerek hepsi için ayrı bir iştirak nafakasına hükmedilecektir.

Her boşanma davasında bir çocuğun nafakası için belli bir miktardır demek doğru olmayacaktır. Çünkü boşanma davalarında aynı veya benzer miktarda nafakaya hükmedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İştirak nafakasına hükmedilecek her boşanma davasında da tarafların ekonomik ve sosyal durumu, çocuğun bakım, eğitim ve güvenliği için ihtiyacı olan miktar değerlendirilmektedir. 

Nafaka Artış Hesaplama

Nafaka yükümlüsü tarafından ödenen nafakanın, nafaka alan tarafın ihtiyaçlarını karşılamaması veya nafaka yükümlüsünün malvarlığı ya da gelir düzeyinde meydana gelen olağanüstü artış nafakanın artırılması sebebidir. Bu artırım dava açılarak talep edilebileceği gibi mahkemenin nafakaya hükmederken bunun her yıl belli artışa tabi olacağını kararlaştırması durumunda dava açmaya gerek duyulmayacaktır.

Mahkeme nafaka artışının her yıl ÜFE , TÜFE, ÜFE-TÜFE ortalaması veya enflasyon oranına göre artırılacağına karar verebilir. Bu olasılıklarda hangisine karar verildiyse mevcut nafakaya o oran uygulanarak yeni nafaka belirlenir.

Nafaka Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Nafaka artış oranı, mahkeme ilamında belirlenen oran doğrultusunda hesaplanır. Mahkeme, nafakanın ÜFE oranında veya TÜFE oranında artırılmasına karar verebilir. Bu tür durumlarda yukarıdaki nafaka hesaplama motorunu kullanarak hesaplama yapılması mümkündür.

12 Aylık Ortalama Ne Zaman Dikkate Alınır?

TÜİK tarafından ÜFE ve TÜFE verileri dışında bu verilerin 12 aylık ortalamaları da yayınlanmaktadır. 12 aylık ortalamanın, nafaka artış oranında dikkate alınabilmesi için mahkemenin bu konuda açıkça hüküm kurması gerekir. Bu kapsamda mahkeme kararında “nafakanın her yıl 12 aylık ÜFE ortalaması oranında artırılmasına” karar verilmişse 12 aylık ortalama hesap dikkate alınır.

2023 Nafaka Artış Hesaplama

ÜFE ve TÜFE oranları TÜİK tarafından aylık olarak yayınlanır. Nafaka artışı da eğer mahkeme bu yönde bir düzenleme yaptıysa bu oranlara göre artırılacaktır.

Nafaka yükümlüsü boşanma ve nafaka kararının kesinleşmesinden itibaren 12 ay boyunca bu sabit miktarı öder. Bir sonraki ay ise mahkeme hangisini takdir ettiyse o yılın yayınlanmış ÜFE veya TÜFE oranına bakılır ve bu oran uygulanarak sonraki 12 ay bu miktar ödenir.

2023 Nafaka Artış Oranı Hesaplama

Mahkeme, hükmettiği nafakanın yıllar içinde farklı sebeplerden nafaka alacaklısının ihtiyaçları karşılamayacağını öngörerek bu nafakanın her yıl belli oranda artacağını kararlaştırmış olabilir. Buna nafaka artış oranı denir. Nafaka artış oranı hesaplanırken hakimin kararında nafakanın hangi oranda artışa tabi olacağını düzenlediğine bakılmalıdır. Nafaka artışı, hakimin kararındaki orana göre yapılacaktır. Yukarıda yer alan nafaka artış oranı hesaplama motoruna ödenen nafaka ve artış oranı girilerek hesaplama yapılabilir.

Nafaka Tefe Tüfe Hesaplama

TEFE ve TÜFE, her yıl TÜİK tarafından yayınlanan, fiyat artışlarını ölçmeye yarayan endekslerdir. Hakim tarafından nafakanın yer yıl TEFE TÜFE oranlarında artırılmasına karar verilmesi mümkündür. Böyle bir artış kaydı bulunuyorsa nafaka her yıl bu oranda artırılarak ödenir.

Nafaka Artış Oranı Hesaplama

Ekonomik gelişmelerin sonucu olarak hakimin nafakaya hükmederken belirlediği, buna göre nafakanın her yıl tabi olacağı orana nafaka artış oranı adı verilir. Hakim nafakanın her yıl ÜFE, TÜFE veya enflasyon oranında artacağına karar vermiş olabilir. Nafaka artış oranı, buna göre yukarıda bulunan motor kullanılarak hesaplanabilir.

4 Yorum

   Avatarı
 • Merhaba ben Aysel Odabaşı.2010 yılında boşandım. Müşterek 3 çocuğumuz var.Adli yardımla tahsis ettiğim avukat bey gençsin çalışırsın diyerek Tefe&tüfesiz 100tl nafakaya bağlatarak boşanma avukatlığımı yapmıştı. 2016 da bozulan sağlığımla&ekonominin ağır şartlarında çocuklarımla yaşam mücadelesi verdik .Çocuklar hem okudu,hem çalıştı yaşamsal koşulları yerine getirilemeyecek hal alınca,benim çalışamaz raporum var ve 2010 yılından beri aldığım 100tl nafakanın artırılması davasını Temmuz ayında açtım.Bunun için adli yardımla avukat tutmam gerekir mi? Dava miktarı ne kadar artırılabilinir?Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler ?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Aysel Hanım,
   Öncelikle geçmiş olsun. Nafaka artırım davalarında, nafaka avukatından destek almanız çok daha isabetli olacaktır. Dava miktarının ne kadar artırılabileceğine dair detayları da avukatınızla görüşmenizi tavsiye ediyoruz.
   İyi günler.

 • Avatarı
 • Merhabalar ben suzan 30 eylül 2022 yılında anlaşmalı boşandık tüfe göre ayarlandı denildi dilekce dede yazıyor 30 eylül 2023 geçti 1 yıl 18 gün oldu bu ay ki aylığını bugün yatırdı ama arttırmadan yatırmış nasıl bi yol izleyebilirim ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz lütfen

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Suzan Hanım,
   Nafakada eksik yatırılan kısım için icra takibi başlatmanız gerekiyor. Takipte devam eden ayların nafakalarını talep etmenizde fayda bulunmaktadır.
   İyi günler.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız.