Nafaka Artış Oranı

Nafaka artış oranı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Nafaka Nedir?

Nafaka, eşlerden birinin diğerinin hayat standartlarının bozulmaması, çocukların giderlerinin karşılanması veya kendisine yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek akrabanın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan ekonomik destektir. Bu ekonomik destek, bir miktar paranın ödenmesi şeklinde mahkeme tarafından belirlenir.

Nafaka Artış Oranı Nedir?

Zaman içerisinde paranın alım gücünde azalmaların yaşanması ve ilk başlarda ödenen nafaka ile aynı ihtiyaçların karşılanamaması muhtemeldir. İşte bu tür durumlarda nafaka artış oranı karşımıza çıkmaktadır.

Nafaka artış oranı, mahkemeler tarafından hükmedilen nafaka miktarının ilerleyen yıllardaki paranın alım gücü karşısında erimemesi, ekonomik gelişmelerin sonucu olarak nafaka miktarının nasıl değişeceğinin tespit edilmesi ve hesaplanmasını sağlayan oranlamadır. Nafaka artış oranı, ekonomik koşullardaki değişiklik göz önüne alınarak nafakanın nasıl artacağını belirlemek için kullanılır.

Nafaka artış oranının belirli olması, adil ve dostane bir sürecin ortaya çıkmasını sağlar. Zira bu oran belirlendiğinde bir sonraki yıllarda ödenecek nafaka miktarı belli olacaktır. Böylelikle nafaka alacaklısı, ilerleyen süreçlerde nafaka artırım davası açarak nafaka borçlusu ile karşı karşıya kalmayacaktır.

Nafaka Kendiliğinden Artar Mı?

Nafaka kararını veren mahkeme, nafakanın artırılmasına ilişkin bir hüküm de kurmuşsa nafaka, kendiliğinden artar. Bu tür durumlarda ek bir dava açılması gerekmez. Ancak mahkemenin nafaka artışına ilişkin bir kararı yoksa nafaka kendiliğinden artmaz.

Nafaka Kaç Ayda Bir Artar?

Nafaka, her yıl bir defa artar. İlk artış, kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl sonra yapılır. 

Nafaka Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Nafaka artış oranının belirlenmesinde, nafakayı bağlayan mahkemenin kararındaki artış oranı dikkate alınır. Bu kapsamda öncelikle mahkemenin nafaka artış oranı konusunda karar verip vermediğine bakılması gerekir.

Mahkeme tarafından, nafaka artış oranı konusunda karar verilmemişse, nafaka kendiliğinden artırılmaz. Bu tür durumlarda nafaka alacaklısı olan tarafın “nafaka artırım davası” açması gerekir.

Mahkemenin, nafaka artış oranı konusunda karar verebilmesi için ise dava dilekçesinde nafakanın ilerleyen yıllarda artırılması talep edilmiş olmalıdır. Bu durum hem boşanma davaları hem de nafaka davaları için geçerlidir. Hakim, talep edilen hususlar ile bağlıdır. Bu sebeple davacı, sunacağı dava dilekçesinde nafakanın bir sonraki yıllarda artırılmasını istemezse, hakim kendiliğinden nafaka artışına karar veremez.

Mahkeme tarafından nafaka artış oranı hakkında bir karar verilmişse mahkeme kararındaki ifadelere bakılması gerekir. Mahkeme tarafından verilen kararda “hükmedilen nafakanın her yıl ÜFE oranında artırılmasına” veya “hükmedilen nafakanın her yıl TÜFE oranında artırılmasına” veya “hükmedilen nafakanın her yıl on iki aylık ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artırılmasına” karar verilmesi mümkündür. Bu tür durumlarda hakim, genellikle dava dilekçesinde talep edilen artış oranları üzerinden, hakkaniyete ve yasaya uygun olarak karar verir.

İştirak Nafakası Artış Oranı

İştirak nafakası, boşanma kararının kesinleşmesi durumunda, velayet kendisinde bulunmayan tarafın, çocuğun ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hükmedilen nafakadır. İştirak nafakası, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Bu nafaka; çocuğun reşit olmasına, velayetin değiştirilmesine, nafaka alacaklısının veya borçlusunun vefat etmesine kadar devam eder.

İştirak nafakası artış oranı, çocuğun artan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için oldukça önemlidir. Nitekim 3 yaşında bir çocuk için hükmedilen 1.000-TL’lik iştirak nafakası ile aynı çocuğun 15 yaşına geldiği dönemde ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mümkün değildir. Aradan geçen süreçte paranın alım gücündeki kayıplar, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanamaz hale gelmesine neden olabilir.

İştirak nafakası artış oranının belirlenmesinde iştirak nafakasını bağlayan mahkemenin kararı önemlidir. Mahkeme, hükmettiği kararda iştirak nafakasının hangi oranda artırılmasına karar vermiş ise nafaka miktarı da o oranda artacaktır. Mahkemenin bu yönde karar verebilmesi için ise dava dilekçesinde nafakanın ilerleyen yıllarda artırılmasının talep edilmesi zorunludur. Bu kapsamda davacı, dava dilekçesinde iştirak nafakasının ilerleyen yıllarda artırılmasına karar vermiş ve mahkeme de bu talebi kabul etmiş ise artış oranı, mahkeme kararında belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Yoksulluk Nafakası Artış Oranı

Yoksulluk nafakası, boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olmayan ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eşin, diğer eşten isteyeceği nafakadır. Yoksulluk nafakası da boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren başlar ve süresiz olarak ödenir.

Süresiz nafaka olarak da bilinmesinden ötürü, yoksulluk nafakasının ilerleyen yıllarda artış oranı büyük öneme sahiptir. Mahkeme, yoksulluk nafakasının ilerleyen yıllarda artırılmasına karar vermişse, artış oranını da kararında gösterecektir.

Mahkeme, yoksulluk nafakasının ilerleyen yıllarda “ÜFE oranında artırılmasına”, “TÜFE oranında artırılmasına” veya “ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artırılmasına” karar verebilir. Bu yöndeki kararda dava dilekçesindeki talepler belirleyici niteliktedir.

Tedbir Nafakası Artış Oranı Belirlenebilir Mi?

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davalarında dava süresince hükmedilen nafakadır. Mahkeme, dava süresince hem eşlerden biri yararına hem de müşterek çocuklar yararına tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakası, kural olarak dava tarihinden itibaren başlar.

Boşanma davasına bakan mahkeme, ekonomik şartların değiştirmesi durumunda tedbir nafakasını artırabilir, azaltabilir veya kaldırabilir. Bu yöndeki kararların dava süresince verilmesi mümkündür. Mahkeme, tedbir nafakasını her zaman değiştirme imkanına sahip olduğu için tedbir nafakasının artış oranının belirlemeyecektir. Nitekim boşanma davasına bakan mahkeme, değişen şartları göz önüne alarak tedbir nafakası miktarını her zaman artırma hakkına ve yetkisine zaten sahiptir.

Yardım Nafakası Artış Oranı

Yardım nafakası, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerine yönelik dayanışma yükümlülüğünün sonucu olarak hükmedilen nafakadır. Bir baba, ekonomik durumu iyi olan çocuğundan yardım nafakası isteyebileceği gibi on sekiz yaşını doldurmuş bir çocuk da annesinden veya babasından yardım nafakası isteme hakkına sahiptir.

Yardım nafakasının artış oranı konusunda da yardım nafakasını bağlayan mahkemenin kararına bakılması gerekir. Mahkeme, yardım nafakası kararı verirken artış oranı belirlemişse bir sonraki yıllardaki yardım nafakası bu oran üzerinden ödenmek zorundadır.

Nafaka Artış Hesaplama Motoru

Nafakanın artırılmasına ilişkin kararlar doğrultusunda nafaka miktarının belirlenmesi taraflar arasında ihtilafların yaşanmasına neden olmaktadır. Nitekim nafaka artışı için gereken oranların hesaplanması oldukça karışıktır. Bu konuda aşağıda yer alan nafaka artış hesaplama motorlarının kullanılmasını ve bu hesaplamanın kolayca yapılmasını sağlayabilirsiniz. 

 

Nafaka Artış Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır sorusuna cevap vermek için öncelikle nafaka kararını veren mahkemenin, nafakanın artırılmasına dair bir karar verip vermediğini ve bu yönde karar verilmişse kararda artışın hangi oranda yapılmasına karar verildiğinin tespit edilmesi gerekir.

Mahkeme, nafaka artışı konusunda bir karar vermemişse nafaka artış hesaplaması zaten yapılamaz. Ancak mahkeme nafaka artışı konusunda bir karar vermişse kararının içeriğinde nafaka artışı ÜFE mi TÜFE mi yoksa başka bir oran mı belirlenmiş bakılması gerekir. Bu konudaki tespitler sonrasında nafaka artış hesaplamasının yukarıda yer alan nafaka artış hesaplama motoru üzerinden hesaplanması mümkündür.

Nafaka Artışı ÜFE Mi TÜFE Mi?

ÜFE, üretici fiyat endeksini ifade etmektedir. TÜFE ise tüketici fiyat endeksidir. Bu iki veri de TÜİK tarafından aylık olarak yayınlanmaktadır. 

Nafaka artış oranlarının ÜFE olarak da TÜFE olarak da hükmedilmesi mümkündür. Mahkeme, bu konuda dava dilekçesindeki talebi hakkaniyet doğrultusunda değerlendirir ve nafakanın artış oranını belirler.

Mahkemenin nafaka artış oranı kararında nafakanın ÜFE oranında artırılmasına karar verilmişse, aksine bir mahkeme kararı olmadığı sürece, nafaka ÜFE oranında artırılır. Benzer şekilde nafakanın TÜFE oranında artırılmasına karar verilmesi durumunda nafaka, aksine bir karar olmadığı sürece TÜFE oranında artar. Bu iki artış oranı içinde yukarıda yer alan nafaka artış hesaplama motorunu kullanabilirsiniz.

Nafaka ÜFE Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafaka ÜFE hesaplaması, mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın kesinleşmesinden itibaren bir yıl sonra TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranına göre yapılır.

Örneğin yoksulluk nafakasına dair kararın 2022 yılı Nisan ayında kesinleştiğini ve nafakanın da sonraki yıllar için ÜFE oranında artırılmasına karar verildiğini düşünelim. Bu tür durumlarda nafaka alacaklısı, kararın kesinleşmesinden itibaren on iki ay boyunca mahkemenin belirlediği nafakayı alacaktır. On iki ayın sonunda ise 2023 yılı Nisan ayı ÜFE oranları doğrultusunda nafakanın artırılması ve ödemenin yapılması gerekecektir. ÜFE oranına göre nafaka hesaplaması bu şekilde yapılmaktadır.

Aynı yöntem, 2023 ÜFE oranına göre nafaka hesaplama yöntemi bakımından da uygulanmaktadır.

Nafaka Tüfe Hesaplaması Nasıl Yapılır?

TÜFE, tüketici fiyat endeksidir. TÜFE, her ay TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Boşanma kararında veya açılan nafaka davasında hükmedilen nafakanın, bir sonraki yıllarda TÜFE oranında artırılmasına karar verilmişse, TÜİK tarafından belirlenen TÜFE verileri göz önüne alınarak hesaplama yapılması gerekecektir. 2023 tefe tüfe oranı nafaka hesaplama yöntemi için de aynı kriterler uygulanmaktadır.

Nafakanın TÜFE oranında artırılmasına karar verilmişse yukarıda yer alan nafaka artış hesaplama motorunu kullanarak hesaplama yapabilirsiniz.

Nafaka Enflasyon Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nafakanın ÜFE oranında artırılmasına veya TÜFE oranında artırılmasına karar verilebileceği gibi enflasyon oranında artırılmasına karar verilmesi de mümkündür. Bu durumda mahkeme, tayin ve takdir ettiği nafakayı, her yıl enflasyon oranında artırılmasına karar verir.

Mahkeme tarafından nafakanın enflasyon oranında artırılmasına karar verilmişse, aşağıdaki hesap tablosunun kullanılması mümkündür;

 

Nafaka Hesaplama

Nafaka, boşanma davası sonucunda boşanma kararı ile birlikte bir tarafın yoksulluğa düşecek olması durumunda diğer tarafın veya ortak çocuğun maddi ihtiyaçlarına katılmak zorunda olan ve velayet kendisine bırakılmayan tarafın bunun için ödeyeceği bir miktar paradır.

Nafaka hesaplanırken nafaka türüne göre bir ayrıma gidilir. Yoksulluk nafakası boşanma ile yoksulluğa düşecek ve boşanmada daha az kusurlu tarafın süresiz olarak isteyebileceği bir nafakadır. Bunun hesabında her iki tarafın da gelirleri, malvarlıkları, giderleri detaylı şekilde incelenir. Her somut olayda hakim bu incelemelerle farklı nafakalara hükmedebilir. Belirlenecek nafaka miktarı nafaka borçlusu kişiyi maddi zorluğa düşürmemeli, nafaka alan tarafın da ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde olmalıdır.

İştirak nafakası ise velayet kendisine bırakılmayan tarafın ortak çocuğun bakım ve gözetimi için gerekli masraflara katılması için öngörülmüştür. Bu nafakanın hesaplanmasında da tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte çocuğun yaşı, eğitimi, ilgi alanları, sosyal ilişkileri gibi hususlar gözetilerek onun ihtiyacı doğrultusunda bir miktara hükmedilir. Yine bu miktar nafaka yükümlüsünü maddi zorluğa düşürmeyecek şekilde hesaplanmalıdır.

Nafaka Hesaplama Motoru

Nafakanın miktarı her somut olay için değişik şekillerde belirlenir. Her nafaka hesaplamasında kullanılacak bir yöntem bulunmamaktadır. Hakim nafakaya hükmederken tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını araştırır, aylık kazançlarından sağlık durumlarına kadar birçok veriyi birlikte değerlendirerek nafaka yükümlüsünü maddi zorluğa düşürmeyecek ancak nafaka alan tarafın da ihtiyaçlarını karşılayacak bir miktar belirler. Ancak nafakanın artırılmasına ilişkin durumlar söz konusu olduğunda, yukarıda bulunan nafaka hesaplama motorunun kullanılması mümkündür.

2023 Nafaka Hesaplama

Nafaka, boşanma davalarında çocuğun velayetinin bir tarafa bırakıldığı durumlarda resen, taraflardan birinin boşanma ile yoksulluğa düşecek olması durumunda o tarafın talebiyle karşı tarafın ödemesine hükmedilen bir miktar paradır. Bu miktarın belirlenmesi de her davada o davaya bakan hakimin takdirine bırakılmıştır. Buna göre hakim, tarafların maddi gücü ve sosyal yaşantılarını değerlendirmeye alarak bir nafakaya hükmeder. 2023 yılı nafaka hesaplamasında da aynı açıklamalar geçerlidir.

2023 ÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplama

Hakimin takdir ettiği nafaka, boşanma kararı kesinleştikten sonra ödenmeye başlanır. Bu nafakanın zamanla nafaka alan tarafın veya çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaması muhtemeldir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında nafaka artırım davası açılması mümkündür.

Nafaka davası her iki taraf için de istenmeyen bir durumdur. Bu sebeple TÜİK’in belirlediği üretici fiyat endeksi artış oranı nafaka artırılmasında uygulanabilir. Bunun için hakimin talep üzerine nafaka kararıyla birlikte bu artışa açıkça hükmetmiş olması aranır. Böylece nafaka dava açılmadan her yıl belli bir artışa tabi olur. Yani ÜFE oranı nafaka belirlenirken değil, nafaka artış oranı belirlenirken esas alınacak orandır.

Nafaka Artış Oranı

Hakimin boşanma davası sonunda hükmettiği nafaka zaman geçtikçe ekonomide yaşanan gelişmeler sonucunda nafaka alan tarafın ihtiyaçlarını karşılamayacak duruma gelebilir. Uygulamada bu duruma nafaka artış oranı getirilerek çözüm bulunmaktadır. Hakim nafaka miktarını belirlediğinde aynı zamanda talep üzerine bunun her yıl belli bir oranda artacağını da düzenleyebilir. Aksi takdirde alım gücü düştükçe, enflasyon arttıkça veya çocuğun ya da nafaka alacaklısı kişinin ihtiyaçları değiştikçe her seferinde onlar bakımından nafaka artırım davası açma zorunluluğu gündeme gelecektir.

Nafaka Artış Hesaplama Motoru

Hakimin boşanma sonucunda hükmettiği nafaka belli durumlarda ihtiyaçları karşılamaya yetmemeye başlayabilir. Böyle durumlar için hakimler, talepte bulunulması halinde, nafakanın tabi olacağı artış oranını da düzenler. Bu artış TÜİK tarafından belirlenen ÜFE veya TÜFE oranlarında olabilir. Bu oranlar üzerinden yapılacak artışın da yukarıda bulunan nafaka artış hesaplama motoru üzerinden yapılması mümkündür. 

1 Çocuğun Nafakası Ne Kadar 2023

Çocuk nafakası olarak da bilinen iştirak nafakası, ortak çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan tarafın velayet hakkı sahibi tarafa çocuğun masraflarına katkıda bulunma zorunluluğu sebebiyle ödediği bir miktar paradır. Bu nafaka yükümlülüğü çocuk 18 yaşını doldurduğunda sona erer.

Birden fazla ortak çocuk mevcutsa her bir çocuk bakımından ayrı ayrı değerlendirerek hepsi için ayrı bir iştirak nafakasına hükmedilecektir.

Her boşanma davasında bir çocuğun nafakası için belli bir miktardır demek doğru olmayacaktır. Çünkü boşanma davalarında aynı veya benzer miktarda nafakaya hükmedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İştirak nafakasına hükmedilecek her boşanma davasında da tarafların ekonomik ve sosyal durumu, çocuğun bakım, eğitim ve güvenliği için ihtiyacı olan miktar değerlendirilmektedir. 

Nafaka Artış Hesaplama

Nafaka yükümlüsü tarafından ödenen nafakanın, nafaka alan tarafın ihtiyaçlarını karşılamaması veya nafaka yükümlüsünün malvarlığı ya da gelir düzeyinde meydana gelen olağanüstü artış nafakanın artırılması sebebidir. Bu artırım dava açılarak talep edilebileceği gibi mahkemenin nafakaya hükmederken bunun her yıl belli artışa tabi olacağını kararlaştırması durumunda dava açmaya gerek duyulmayacaktır.

Mahkeme nafaka artışının her yıl ÜFE , TÜFE, ÜFE-TÜFE ortalaması veya enflasyon oranına göre artırılacağına karar verebilir. Bu olasılıklarda hangisine karar verildiyse mevcut nafakaya o oran uygulanarak yeni nafaka belirlenir.

Nafaka Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Nafaka artış oranı, mahkeme ilamında belirlenen oran doğrultusunda hesaplanır. Mahkeme, nafakanın ÜFE oranında veya TÜFE oranında artırılmasına karar verebilir. Bu tür durumlarda yukarıdaki nafaka hesaplama motorunu kullanarak hesaplama yapılması mümkündür.

12 Aylık Ortalama Ne Zaman Dikkate Alınır?

TÜİK tarafından ÜFE ve TÜFE verileri dışında bu verilerin 12 aylık ortalamaları da yayınlanmaktadır. 12 aylık ortalamanın, nafaka artış oranında dikkate alınabilmesi için mahkemenin bu konuda açıkça hüküm kurması gerekir. Bu kapsamda mahkeme kararında “nafakanın her yıl 12 aylık ÜFE ortalaması oranında artırılmasına” karar verilmişse 12 aylık ortalama hesap dikkate alınır.

2023 Nafaka Artış Hesaplama

ÜFE ve TÜFE oranları TÜİK tarafından aylık olarak yayınlanır. Nafaka artışı da eğer mahkeme bu yönde bir düzenleme yaptıysa bu oranlara göre artırılacaktır.

Nafaka yükümlüsü boşanma ve nafaka kararının kesinleşmesinden itibaren 12 ay boyunca bu sabit miktarı öder. Bir sonraki ay ise mahkeme hangisini takdir ettiyse o yılın yayınlanmış ÜFE veya TÜFE oranına bakılır ve bu oran uygulanarak sonraki 12 ay bu miktar ödenir.

2023 Nafaka Artış Oranı Hesaplama

Mahkeme, hükmettiği nafakanın yıllar içinde farklı sebeplerden nafaka alacaklısının ihtiyaçları karşılamayacağını öngörerek bu nafakanın her yıl belli oranda artacağını kararlaştırmış olabilir. Buna nafaka artış oranı denir. Nafaka artış oranı hesaplanırken hakimin kararında nafakanın hangi oranda artışa tabi olacağını düzenlediğine bakılmalıdır. Nafaka artışı, hakimin kararındaki orana göre yapılacaktır. Yukarıda yer alan nafaka artış oranı hesaplama motoruna ödenen nafaka ve artış oranı girilerek hesaplama yapılabilir.

Nafaka Tefe Tüfe Hesaplama

TEFE ve TÜFE, her yıl TÜİK tarafından yayınlanan, fiyat artışlarını ölçmeye yarayan endekslerdir. Hakim tarafından nafakanın yer yıl TEFE TÜFE oranlarında artırılmasına karar verilmesi mümkündür. Böyle bir artış kaydı bulunuyorsa nafaka her yıl bu oranda artırılarak ödenir.

Nafaka Artış Oranı Hesaplama

Ekonomik gelişmelerin sonucu olarak hakimin nafakaya hükmederken belirlediği, buna göre nafakanın her yıl tabi olacağı orana nafaka artış oranı adı verilir. Hakim nafakanın her yıl ÜFE, TÜFE veya enflasyon oranında artacağına karar vermiş olabilir. Nafaka artış oranı, buna göre yukarıda bulunan motor kullanılarak hesaplanabilir.

71 Yorum

   Avatarı
 • Merhaba ben Aysel Odabaşı.2010 yılında boşandım. Müşterek 3 çocuğumuz var.Adli yardımla tahsis ettiğim avukat bey gençsin çalışırsın diyerek Tefe&tüfesiz 100tl nafakaya bağlatarak boşanma avukatlığımı yapmıştı. 2016 da bozulan sağlığımla&ekonominin ağır şartlarında çocuklarımla yaşam mücadelesi verdik .Çocuklar hem okudu,hem çalıştı yaşamsal koşulları yerine getirilemeyecek hal alınca,benim çalışamaz raporum var ve 2010 yılından beri aldığım 100tl nafakanın artırılması davasını Temmuz ayında açtım.Bunun için adli yardımla avukat tutmam gerekir mi? Dava miktarı ne kadar artırılabilinir?Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler ?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Aysel Hanım,
   Öncelikle geçmiş olsun. Nafaka artırım davalarında, nafaka avukatından destek almanız çok daha isabetli olacaktır. Dava miktarının ne kadar artırılabileceğine dair detayları da avukatınızla görüşmenizi tavsiye ediyoruz.
   İyi günler.

    Yıldız Gezer Avatarı
   • Merhabalar anlaşmalı boşanma sonuçu rahtsz cucugumdan ötürü belli bir miktar ile boşandık mahkeme her yıl Üfe Tüfe oranında artış hükmetti ben şuan 2500 TL alıyordum bu yeni yıl için ne kadar vermesi gerekiyor babası acba 😐 avukatımz yok çocuğum rahtsz tedavi görüyor oyzden bunlrla uğraşamdim Bilgilendirrseniz çok mutlu olurum 🫶🏻🥹

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Yıldız hanım,
     Öncelikle çok geçmiş olsun. Acil şifalar dilerim.
     Nafakanın ne oranda artacağını belirleyebilmek için mahkeme kararına ve kesinleşme şerhine bakmak gerekir. Bu evraklara bakıp yukarıda bulunan nafaka hesaplama motorunu kullanarak nafakanızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

   • Esra Eren Avatarı
   • Merhaba 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandım. 1 çocuğum var onun için nafaka 500 tl olarak belirledi hakim bey. Şuan baktığımda artış yazılmamış dilekçeye. Nafaka bu şekilde mi devam edecek yoksa artırmak için tekrar dava mı açmamız gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Esra hanım,
     Mahkeme kararında nafaka artış oranı belirlenmemişse nafaka artırım davası açmanız gerekir.

  • Avatarı
  • Merhaba kizima 2022 haziran ayi nafaka artimi talebinde bulundum 600 tl oldu ama tuikr göre yukselmesi kararı alinmisti yükselmedi bugün öğrendiğime gore bunun icinde seneyi devrettiginde talepte bulunmam gerekiyormus icraya icra ile aliyorum nafakayi zaten peki ne yazmaliyim avukatim yok yardimci olurmusunuz

    Av. Yaşar Öksüz Avatarı
   • Merhaba,
    Mahkeme kararında belirtilen şekilde nafakaların ödenmemesi durumunda eksik kalan ödemeler için icra takibi başlatabilirsiniz. Nafaka alacaklarınız zamanaşamına uğramadan bu başvurumuzu yapmanızda fayda bulunmaktadır.

   • S.ç Avatarı
   • Yaşar bey ben boşanalı 4.5 yıl oluyor iki oglum var büyük oglum 600 kücuk oglum 400 miktarla basladık fakat ben her yıl 500 tl artıriyorum anneleri tefe tufeye göre artrmalsn diyor şuanda 2000 tl yolluyorum 500 artrdm buyuk oglum 2. Ayda 18 e giriyor ne yapcagmı bilmiyorum büyuk oglumun nafakası biter degilmi

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba,
     Çocukların 18 yaşını doldurup reşit olmasıyla birlikte velayetleri ortadan kalkar. Bu durumda nafaka yükümlülüğü de kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Ancak 18 yaşını doldurmuş olan çocuk, size yardım nafakası davası açabilir.

  • Avatarı
  • Merhabalar, Nafaka olarak belirlenen miktarın artış oranı ” Takdir edilen iştirak nafakasının karar kesinleştikten 1 yıl sonra başlamak üzere TÜİK tarafından açıklanan TÜFE+ÜFE oranlarının ortalaması oranında arttırılarak uygulanmasına” şeklinde belirlenmiştir. Bu artış oranı kesinleşme tarihi olan ay için açıklanan ” 12 aylık ortalamalara göre” mi yoksa ” Bir önceki yılın aynı ayına göre ” mi hesaplanacak yani hangi değerleri almamız gerekiyor? Yardımcı olabilirseniz memnun olurum, teşekkürler iyi çalışmalar…

    Av. Yaşar Öksüz Avatarı
   • Merhaba,
    Bu tür kararlarda nafaka artış oranının hesaplanması için mahkeme kararına bakmak gerekir. Mahkeme kararında özellikle “12 aylık ortalamalara göre nafakanın artırılması” ifadesi yer almıyorsa TÜİK tarafından açıklanan genel bilgiler üzerinden hesaplama yapılması gerekir. Bu hesaplama da bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplamaya denk gelmektedir. Bu tür durumlarda mahkeme kararının yorumla genişletilmemesine de özellikle dikkat edilmesi gerekir.

  • Z Ö Avatarı
  • Merhaba Yaşar bey. Bikonuda yardımınıza ihtiyacım var. Anlaşmalı boşandım. 2yılda bir tefe üfe oranında nafaka artışım oluyor. Bu sene yanlış hesaplandığını düşünüyorum. 2020 ekim ayında 2997,49 tl olan nafakam 2022 ekim ayında ne kadar olmalıydı? Bu konuda yardımcı olursanız size minnettar olucam. (2 oğlumun ve benim toplam nafakamız 2020 de 2997,49tl idi) şimdiden çok teşekkür ederim ?

    Av. Yaşar Öksüz Avatarı
   • Merhaba,
    Yukarıda yer alan nafaka hesaplama motorunu kullanarak nafakanızı çok kolay şekilde hesaplayabilirsiniz.
    İyi günler.

  • Tuba Candan Avatarı
  • Merhaba Avukat bey oglmicin nafaka alıyorum boşanma kararinda yıllık Üfe oranında her yil arttirilmasina diye yazıyor.mart ayinda karar kesinleşti bir sonraki yılın mart ayındaki 12 aylik ufe ortalamasina mi bakmak gerekiyor teşekkürler

 • Avatarı
 • Merhabalar ben suzan 30 eylül 2022 yılında anlaşmalı boşandık tüfe göre ayarlandı denildi dilekce dede yazıyor 30 eylül 2023 geçti 1 yıl 18 gün oldu bu ay ki aylığını bugün yatırdı ama arttırmadan yatırmış nasıl bi yol izleyebilirim ne yapabilirim yardımcı olurmusunuz lütfen

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Suzan Hanım,
   Nafakada eksik yatırılan kısım için icra takibi başlatmanız gerekiyor. Takipte devam eden ayların nafakalarını talep etmenizde fayda bulunmaktadır.
   İyi günler.

  • N. Y Avatarı
  • Merhaba ben 08.04.2021 tarihinde aldatıldığım için eşimden boşandım ve iki 18 yaşından büyük kızım ile beraber yaşiyorum ve 2000 tl nafaka bağlandı boşandığım tarihte ancak 2023 ün sonuna gelmemize rağmen eski eşim nafakayı şuan 5000 tl yatırıyor hiçbir karara uymadan herhangi bir tfü kararına uymadan canı ne isterse o kadar yatırıyor ve böyle de devam edeceğini söyleyen mesajlar duruyor ne yapmamız gerekiyor acaba

    Av. Yaşar Öksüz Avatarı
   • Merhaba,
    Ödenmeyen veya eksik ödenen nafakalar için icra takibi başlatabilirsiniz.

 • Avatarı
 • Merhaba.İsmim Erkan.
  28.07.2022 tarihinde boşanmış olduğum eski eşim tarafından Nafaka Arttırımı davası açıldı.Görülen davalar 15.11.2022 tarihinde karara bağlanmıştır..Belirtmiş olduğum Gerekçeli karar’da ödemekle yükümlü olduğum aylık 500,00 TL iştirak Nafakası 1.000,00 TL olarak hükmedilen Nafaka miktarına her yıl TÜFE oranında artış yapılmasına hükmedilmiştir.15.11.202 tarihi itibari ile düzenli olarak 1.000 TL İştirak Nafakası ödüyorum.Belirtilen karara istinaden Nafaka arttırımını Kasım 2023 itibari ilemi yoksa,yıllık TÜFE oranı artışını Ocak 2023 ile mi arttırımı gerçekleştirmeliyim.Ve sizlerden ricam ileride herhangi bir sorun teşkil etmemesine istinaden Kasım 2023 ile ödemem gerekiyorsa Net Rakmı hesaplamamda bana yardımcı olmanız.Şayet Ocak 2023 de arttırımı TÜFE oranında yapmam gerekir ise sayfanızdaki Parasal Değer Hesaplamadan gerçekleşecek olan rakamı baz alarak ödemelerimi yapmam Yasal olarak beni haklı çıkaracakmıdır? Şimdiden teşekkür ediyor,çalışmalarınız da başarılar diliyorum.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Erkan Bey,
   Nafaka artışına dair kararların hangi tarihten itibaren yapılacağı konusunda mahkeme kararına bakmak gerekir. Belirttiğiniz olayda mahkemenin özel bir tarih belirtmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda ilk artışın kararın kesinleştiği tarih dikkate alınarak yapılması gerekir. Dolayısıyla sizin olayınızda nafaka artışının 2023 yılının Kasım ayında yapılması gerekmektedir. Hesaplamayı yukarıda yer alan nafaka hesaplama motoru üzerinden yapabilirsiniz. Mahkeme kararını incelemeden bir hesaplama yapmak yerinde olmayacaktır. Bu konuda sorun yaşamaya devam etmeniz halinde bir avukattan hukuki destek almanızda fayda bulunmaktadır.
   Çok teşekkürler. Selamlar.

 • Avatarı
 • MERHABA BU YIL Kİ TÜFE ORANI NE KADARDIR KASIM AYI
  ÖRNEĞİN; 1000 TL OLAN İŞTİRAK NAFAKASI HER YIL ARTAN TÜFE ORANINA GÖRE NE KADARA ÇIKMIŞ OLUR

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Bu hesaplamalar için, yukarıda bulunan hesaplama motorunu kullanabilirsiniz. Hesaplama motoru üzerinden tüm hesaplamaları kolayca yapabilirsiniz.

 • Avatarı
 • Merhaba, benim eski eşim çocuğum için belirlenen nafakayı yatırmadığı için maaş haczine başvurmuştum. Dilekçede her yıl efe tüfe oranında arttırılmasını belirtmiştim, Ancak bir yıl geçti. Efe tüfe oranında miktar arttırılarak yatırmamışlar, ne yapmam lazım?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Takibinin başlatıldığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunarak nafakanın nafaka artış oranı doğrultusunda hesaplanacak şekilde dosya hesabı yapılmasını ve yeniden maaş haczi yazılmasını isteyebilirsiniz.

 • Avatarı
 • Merhaba yasemin ben. 2023 Aralık ayında anlaşmalı olarak boşandık. Yıllık tefe tüfe oranında artış yapılacak diye kararda yazıyor. Bunu karşı taraf kendisi mi yapacak (öyle ise oranını nasıl hesaplaşacağız, ne kadar artış olur) yoksa benim dava mı açmam gerek ve bunun için avukat gerekli midir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Yasemin Hanım,
   Mahkeme kararında nafaka artışına dair hüküm bulunması durumunda nafaka artışına dair dava açmanız gerekmemektedir. İfade ettiğiniz durumda nafaka artışı doğrultusunda nafaka kendiliğinden artacaktır. Nafaka borçlusu yükümlülüklerini yerine getirmezse olursa icra takibi ile alacaklarınıza kavuşabilirsiniz.
   İyi günler.

 • Avatarı
 • Merhabalar. Mahkeme kararında “nafaka miktarının her yıl ÜFE TÜFE oranında artırılmasına” karar verildi. Hesaplama motorunda “TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması” olarak geçen üçüncü seçeneği mi kullanmalıyız ?

  Mahkeme kararı, 11.10.2022 tarihinde kesinleşti. Hesaplama motorunda tutarın dönemi : Ekim-2022, ve hesaplanacak dönem Ekim-2023 olarak mı girmeliyim ?

  Bu nafaka artışını Ekim ayından itibaren mi yoksa Kasım ayından itibaren mi gerçekleştirmeliyim ?

  İlk meblağ 2000 tl. idi.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Evet, yukarıda bulunan hesaplama motorundaki üçüncü seçeneği kullanmalısınız.
   Evet, Ekim ayı için girişler yapmalısınız. Ekim verileri Kasım ayı başında açıklanır. Bu sebeple kasım ayı başında veriler açıklandıktan sonra hesaplama yapılması gerekir.

 • Avatarı
 • Mrb 2021 yılında boşandık iştirak nafakasi 500 liraydi ve her yıl ufe oranında artıyordu bu yıl tekrar nafaka artış davasi açti ve 1500 lira oldu burda ufe uygulanır mi yoksa hep mi 1500 olucak

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Nafaka artışı ile ilgili kararda nafaka artış oranı belirlenmemiş ise nafaka artışı yapılması gerekmeyecektir. Ancak bu hususların tam olarak değerlendirilmesi için nafaka artırılması dava dilekçesine ve mahkeme kararına bakılması gerekir.

     Avatarı
   • Merhaba.2 cocugum var..ufeye gore her yil artan nafaka 4bin tl ama cocuklara malesef yetmiyor..degisen ulke ekonomisine gore nafaka arttirim davasi acsam kazanma ihtimalik olurmu sizce?anne baba memur ve esit miktarda maas almaktayiz..kiymetli yorumunuzu bekliyorum.

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba,
     Hükmedilen nafaka çocuklarınızın masraflarını karşılamaya yetmiyorsa ve karşı tarafın ekonomik durumu da olumlu şekilde seyrediyorsa nafaka artırım davası açabilirsiniz. Bu hususları ispat ederek nafaka davasını kazanmanız muhtemeldir. Dava süreçlerinin takibinde nafaka avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır. İyi günler.

 • Avatarı
 • Merhaba
  Mahkeme kararında, Ödenen nafakanın her yıl Ocak ayından başlamak üzere Üfe oranında artırılarak ödenmesine diyor. Üfe yıllık mı aylık mı olduğu yazmıyor. Nasıl artış olacak cevabınız için teşekkürler.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Nafakanın her yıl ocak ayında başlamak üzere ÜFE oranında artırılmasına karar verilmiş ise, ÜFE’nin yıllık oranda artırılmasına karar verilmiştir. Aylık ÜFE artışı olmayacaktır. Nafaka artışını ise yukarıda bulunana nafaka artış oranını kullanarak hesaplayabilirsiniz.
   İyi günler.

 • Avatarı
 • Merhaba,
  2016 yılında Eylül ayından itibaren çocuk nafakası ödüyorum. İlk aylarda işsiz kaldığım için 4 ay nafaka ödeyemedim. Ardından karşı taraf icraya verdi. Bende ödeyemediğim 4 aylık ücreti peşin ödedim ve o günden sonra nafakamı her ay ödedim. Bu ay itibari ile tekrar icra kağıdı geldi borç 139 bin TL yazıyor. Bu neyin borcu ve ne yapmam gerekiyor cevabınız için teşekkürler.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Nafaka alacaklarında icra takibi başlatılması durumunda, muhatabınız artık icra müdürlüğüdür. Bu sebeple nafakaları, icra dosyasına yatırmalıydınız. Nafaka alacaklısına iyi niyetli şekilde yaptığınız ödemeler sizi nafaka borcundan teknik anlamda kurtarmaz. Hakkınızda başlatılan takip bakımından dava açmanız gerekiyor. Yaşadığınız yerden veya icra takibinin başlatıldığı yerde bir nafaka avukatından veya aile hukuku alanında uzmanlaşmış avukat meslektaşlarımızdan destek almanızda fayda bulunmaktadır.

 • Avatarı
 • Merhaba iştirak nafakasında belirlenen miktar geçen senenin ekim ayı itibariyle 6000₺ Oldu ve bu geçen sene ocak (2023) ayındaki üfe artışıyla beraber 13.700₺ oldu. Mahkeme Kararında nafakanın her yıl ocak ayında üfe oranında artışı yapılmasına karar verildi. Şimdi mahkeme kararında verilen kök hesap olan 6000₺ üzerinden mi üfe artışı uygulanacak yoksa geçen seneki ocak ayında artış olan (6000₺ den 13.700₺) 13.700₺ üzerinden mi bu üfe artışı olacak. Cevaplarsanız çok sevinirim iyi akşamlar dilerim.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   İlettiğiniz bilgilere göre; geçtiğimiz sene aldığınız nafaka üzerinden nafaka artışını hesaplamanız gerekmektedir.
   İyi çalışmalar.

 • Avatarı
 • Merhaba.
  Boşanma kararı ve ödenecek nafaka miktarı 2019 Ekim ayında kesinleşti, bu kararda herhangi bir artış kuralı yazmıyor. 2022 yılında artırım davası açıldı ve nafaka miktarı artırıldı, bu karar da 2023 Temmuz ayında kesinleşti ve kesinleşme tarihinden 1 yıl sonra artırım yapılmasına karar verildi. Benim artırımları boşanmanın kesinleştiği Ekim ayına göre mi yoksa artırımın kesinleşme tarihi olan Temmuz ayında mı yapmam gerekiyor? Teşekkür ederim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Nafaka artırım davasının kesinleştiği dönem olan Temmuz ayı itibariyle artışlarınızı yapmanız gerekir.
   İyi günler.

 • Ergül Songur Avatarı
 • Merhaba 2009 da anlaşmalı bosandim cocugum bir yaşındaydı sadece çocuk için 200 TL nafaka yazılmıştı dilekçeye artış şeklinde herhangi birsey yazilmadi 5 yilokula gidene kadar hiç artış yapılmadı sonrasında benim zorlamayla heryil belirli rakamlarla benim zorlamayla artırarak 2023 eylülde 2000 TL yaptık ama yetersiz geliyor çocuk lise 3 sınıf gidiyor maşrafi cok oluyor ben yetiştiremiyorum babası asgari ücretli çalışıyor mahkeme acsanda bukadar para vermez hakim diyor bana ne yapabilirim babası daha fazla arttirim yapmiyor sizden cvp bekliyorum

 • Gokhan Tok Avatarı
 • Merhabalar iştirak nafakası artırımı davasında şu şekilde bir karar çıktı. Belirlenen iştirak nafakasina kararın kesinleşmesini izleyen her bir yılın dolumundan itibaren TÜİK tarafından belirlenen Tüfe oranında artırım uygulamasına.diye karar çıktı
  Karşı taraf:03.02.2023 de açtı davayı
  Bukarar ise:06.07.2023 de karara bağlandı.
  Sizden ricam bu yil bu artırımı hangi ayda yapmam gerekiyor.rica etsem hangi ayda bu artırımı yapmam gerekiyor . teşekkür ederim.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Gökhan bey,
   Mahkeme kararına göre ilk artışı, kararının kesinleşmesini takiben yapmanız gerekiyor. Karar kesinleşmediyse henüz artış yapmanız gerekmez.
   İyi günler.

 • Emrah Elkoca Avatarı
 • Merhabalar hayırlı günler yeni bir yıla girildi öncelikle yeni yılınızi sağlıklı huzurlu geçireceğiniz bir yıl olarak karşılarsiniz.. 2 sorum olacaktı size umarım vaktiniz olursa cevap verirsiniz şimdiden teşekkürler..
  1. Yeni yıl dolayısıyla nafakalarda değişiklikler olacak bu durumu nasıl öğrenebilirim örneğin 2023’te 2500 TL ödenirken 2024 ‘te ne kadar ödeyeceğim bu hesaplama dosyama UYAP sisteminemi düşer
  2. Karşı taraf düğünde takılan takıları ve mehirde bulunan ziynet altınlarını istemiş benden bir kısmını teslim aldı diğer kısmı ise karşılayamıyorum, bu durumda nafaka ödenmedi için cezası oluyorken buda benzermi acaba ..🙏

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Emrah bey,
   Çok teşekkürler. Size de iyi seneler.
   Nafaka artış oranlarını tespit etmeniz için öncelikle mahkeme kararına bakmanız gerekir. Mahkeme kararında bu konuda hem artış konusunda hem de artış zamanı konusunda farklı kararlar verilmiş olabilir. Nafakaya dair karardaki bilgilerle yukarıda bulunan nafaka hesaplama motorunu kullanarak nafakayı hesaplayabilirsiniz.
   Ziynet alacağı davası ve mehir alacağı davası, bir miktar paranın ödenmesine karar verilen davalardır. Bu ödemenin yapılması durumunda hapis cezası uygulanmaz. Hapis cezasının uygulandığı nafaka ödememe cezası sadece nafaka yükümlülükleri için geçerlidir.

 • Ahmet Yılmaz Avatarı
 • Merhaba Yaşar bey,
  Kıymetli vaktinizi ayırıp cevap yazma nezaketiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Boşanan iki tarafta memur ve ikiside hemen hemen aynı miktarlarda maaş alıyor.
  Üç Sorum olacak:
  1. Mahkeme kararında EFE/ÜFE veya herhangi bir nafaka artışı geçmiyor. Sadece: “Müşterek çocuk ………………….. yararına dava tarihinden itibaren aylık 750.00 TL tedbir nafakasının (mahkememiz 01/06/2022 tarihli ara kararı ile bağlanan nafaka ile mükerrer olmamak kaydıyla) 09/06/2023 tarihinden itibaren aylık 500,00 TL artırılarak 1.250,00 TL olarak davalı-karşı davacıdan alınarak davacı-karşı davalıya verilmesine, nafakanın karar kesinleştikten sonra iştirak nafakası olarak devamına,” maddesi konulmuş ve yazdığı gibi ödeme yapıyorum. Şuan 2024 yılı Ocak ayı itibariyle nafaka artırmam gerekiyor mu veya ilk artırımı davanın kesinleşme tarihinden 1 yıl sonra mı (Haziran 2024) yapmam gerekiyor?
  2. Nafaka artırımında neyi kıstas almam gerekiyor? (EFE-ÜFE, Enflasyon, Memur maaş artış oranları veya hiçbir şey yazmadığı için karşı tarafın nafaka artırım davası açmasını vs.)
  3. Karşı taraf nafaka artırımı davası açtığı takdirde “mahkeme masrafları” hususunda tarafıma herhangi bir ücretlendirme çıkar mı?
  Tekrar çok teşekkür ederim.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Ahmet bey,
   Rica ederim. Mahkeme kararında nafakanın artırılmasına karar verilmemiş. Bu durumda nafakaları artırmak gibi bir yükümlülüğünüz bulunmuyor. Ancak karşı taraf nafaka artırım davası açabilir. Bu davanın kabulüne karar verilmesi durumunda ise yaptığı yargılama masrafları ile avukatlık asgari ücret tarifesi doğrultusuna avukatlık ücretlerini sizin ödemeniz gerekir.
   İyi günler.

 • Emine Tilkici Avatarı
 • 21.11.2023 tarihinde bosandim..
  Benim gerekçeli kararimda nafaka artışı ile ilgili herhangi bir oran, efe, tüfe yazmıyor, nafaka artışı ile ilgili tekrar mahkeme mi açmamız gerekecek.? Mahkeme açmadanda 1 yıl süre dolunca kendiliğinden artar mı..?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Emine Hanım,
   Mahkeme kararında nafaka artışı ile ilgili hüküm bulunmuyorsa nafaka artırım davası açmanız gerekiyor. Bu tür hak kayıpları yaşamamak için nafaka avukatından veya boşanma avukatından avukatlık hizmeti almak gerekir.

 • Sevgi Genç Avatarı
 • Merhaba ben ben 3 ay önce boşandım yani Ekim ayın da anllaşmalı boşanma oldu her yıl Efe tüfe oranına göre artış yazıldı şuna Ocak ayını zamlı mı alacağım ?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Sevgi hanım,
   Mahkeme kararında nafakanın her yıl ocak ayında artırılmasına ilişkin hüküm bulunuyorsa; Ocak ayındaki nafakayı artışla birlikte almanız gerekir.

 • Kübra Avatarı
 • Merhaba memur maaş artışına endeksli nafaka sadece sözleşme zammına göre mi olur yoksa memur artışındaki enflasyon oranı da dahilmidir. teşekkürler kolay gelsin

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Mahkeme kararında özel bir ayrım bulunmuyorsa; memur maaşları ne oranda artıyorsa o oranda artış yapılması gerekir.
   İyi günler.

    Muhammed Kısa Avatarı
   • Merhabalar yaşar bey 4 sene önce boşandığım eşimden olan çoçuğa 2000 tl nafaka veriyorum ve 1 sene önce başka bir bayanla evlendik ve şuanda onunlada boşanıyoruz asgari ücretle çalışıyorum ve kiracı olarak bir evde ikamet ediyorum acaba eşime ne kadar nafaka bağlanır. Şimdiden vaktiniz aldığım için kusura bakmayın teşekkür ederim

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Muhammed bey,
     Bu durumda yoksulluk nafakasına hükmedilecektir. Detayları “yoksulluk nafakası” isimli yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 • Mehmet Anoni̇m Avatarı
 • Yaşar bey kolay gelsin sizden öğrenmek istediğim eşimin ilk evliliğinden kızı için aldığı nafaka yıllık tefe tüfe oranına göre artıyor fakat internette değişik oranlarda açıklama var icraya verilecek dilekçede yıllık tefe tüfe oranı olarak rakamı ne yazmalıyım çok teşekkür ederim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Mehmet bey,
   Yukarıdaki nafaka hesaplama motorunda TÜFE/2 + ÜFE/2 seçeneği üzerinden nafakayı hesaplayabilirsiniz.
   İyi günler.

 • Aysun Yilmaz Avatarı
 • Merhaba Yaşar bey
  19.01.2023 tarihinde boşandım ve kızıma 10.000 Tl iştirak nafakası bağlandı.Kararda her yıl Tüketici fiyat endeksi 12 aylık ortalamalara göre artırım yapacak.Buna göre 2024 yılında ne kadar nafaka ödemesi gerekiyor? Bilgi verebilirseniz sevinirim.Saygılarımla,

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Aysun hanım,
   Yukarıda bulunan nafaka hesaplama motorunu kullanarak rahatlıkla nafaka artış oranını hesaplayabilirsiniz.
   İyi günler.

 • Avatarı
 • Sn. Avukatım merhaba,

  2016 yılında eşimden boşandım. Bugüne kadar nafakalarımı ödedim. Nafaka artışlarını 7 yıldır kendi ekonomik durumuma göre artış yaparak ödedim. Mahkeme kararında ise yıllık Üfe oranında artış yapılarak ödenmesi kararı verilmişti ben bilmiyordum. 7 yıl içerisinde bana Üfe oranında hiçbir uyarı yapılmadı ve nafakanın Üfeye göre artırılması gerektiğini de söylemediler. 2022 yılında aldığım maaş 5900 TL ödenmesi gereken nafaka 4100 TL (çocuk nafakası)
  Son olarak icra ödemesini peşin yaparsam faizlerde düşüş olur mu? Şimdiden verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   İştirak nafakası, ekonomik durumunuza uygun düşmüyorsa nafakanın indirilmesi davası açabilirsiniz. İcra ödemesi peşin yapıldığında faiz düşmez.
   İyi günler.

 • Ayşe Avatarı
 • Merhaba eşim ile her yıl nafaka arttırımı konusunda anlaşma sağlanamıyoruz. Bir 2000 tl anlaşma sağladık. Fakat her yıl belli oranda arttırıma yanaşma saplamadı. Mahkeme her yıl şu kadar arttırım yapması yönünde karar bağlama yapar mı lütfen cevabınız bana çok kıymetli

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Ayşe hanım,
   Nafaka artırım dava dilekçesinde, nafakanın her yıl artırılması ile ilgili talepte bulunmanız halinde haki, nafaka artışı konusunda karar verecektir.

    Tuba Candan Avatarı
   • Avukat bey merhaba 2021 yilinda mart ayinda kesinleşen boşanma davamizda oglum icin baglanan nafakanin her yıl yıllık ufe oraninda artmasiyaziyor karsi taraf kafasina gore yatiriyor ben yillik yazdığı icin mart ayinin 12 aylik ortalamasina bakıyorum ama acaba benmi yanlis bakıyorum.Ona gore icraya başvuracağım eminolmak adına size sormak istedim Yıllık ufe oranında artis derken hangisine bakmam gerekiyor teşekkürler 🌺

     Av. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba Tuba hanım,
     Boşanma kararınızı mart ayında kesinleştiyse; bir sonraki mart ayında ÜFE oranı doğrultusunda nafakanın artırılması gerekiyor. Kararda “ortalama” ifadesi yer almıyorsa sadece ÜFE oranı üzerinden hesaplama yapılması gerekir. Yukarıda yer alan hesaplama moturunu kullanabilirsiniz.

 • Buse Yılmaz Avatarı
 • Yaşar bey merhabalar öncelikle şimdiden verilecek cevap için teşekkür ederim.
  Dava Tarihim: 16.02.2022
  Gerekçeli kararda çocuklarımın iştirak nafakası dava tarihinden itibaren her yıl TÜİK’in yayınlayacağı TÜFE oranında artırılmasına karar verildi.
  Karşı taraf şuana kadar hiç artış yapmadı. Aslında ilk artışın Şubat 2023 tarihinde olması gerekiyordu değil mi? Bir de artış oranının “on iki aylık ortalamalarına göre mi” yoksa “bir önceki yılın aynı ayına göre mi” olduğu belirtilmemiş. Yukarıdaki hesaplama motoru bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranını baz almakta. Peki ben belirtilmediği için oniki aylık ortalamayı baz alarak hesaplatır ve karşı taraftan bu şekilde talep ederek icraya verirsem sorun olur mu?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Buse hanım,
   Sorunuzca cevap vermek için gerekçeli kararı ve kesinleşme şerhini ayrıntılı incelemek gerekir. Bu incelemeleri yapmadan vereceğimiz bilgilerin hatalı olması muhtemeldir. Nafaka kararında on iki aylık ortalama ifadesi özellikle belirtilmemişse nafakanın normal TÜİK verisi olan bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanması gerekir. Zira TÜİK’in açıkladığı temel veriler bir önceki yılın aynı ayına göre hesaplanır. Bu bilgiler doğrultusunda hesaplamanızı yapıp icra takibi başlatabilirsiniz. İcra takibinizin takibi konusunda avukattan destek almanızda fayda bulunmaktadır.

 • Ceylan Murat Avatarı
 • Merhaba yaşar bey 2011 yılında eşimle boşandık hakim aylık 250 tl iştirak nafakasına karar verdi ama eşim bugüne dek hiç ödeme yapmadı oğlum 2021 yılında on sekiz yaşını doldurdu şimdi icra takibi başlatıp ödenmemiş nafakaları toplu almak istiyoruz ama o para enflasyonla eridi eğer itirazda bulunursak toplu alacağımız parada bi artış olur mu ? eğer olursa hangi oranda olur ? cevaplarsanız çok sevinirim

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Ceylan hanım,
   Geçmiş dönem nafakalarının yasal faizi ile ödenmesi için icra takibi başlatabilirsiniz.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu