Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Velayet Nedir?

Velayet, çocuğun bakımı, korunması ve eğitimi için yasal sorumluluğu ifade eden bir kavramdır. Velayet amacı çocuğun sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini sağlamaktır. Bu konudaki sorumluluklar, çocuğun biyolojik anne ve babası tarafından üstlenilir. Bu sebeple evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuklarda, çocuğun velayeti anne ve babaya aittir. Anne ve baba, evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuklarının velayetlerini eşit şekilde kullanır. Bu kapsamda ortak velayet nedir sorusuna velayetin evlilik birliği içerisinde kullanılan hali cevabını vermek mümkündür.

Eşlerin mahkeme tarafından boşanmalarına karar verilmesi durumunda velayetin anneye veya babaya verilmesi mümkündür. Çekişmeli boşanma davasına bakan hakim, geçici velayet kararı da verebilir. Bu durumlarda mahkeme kararı ile velayete kendisine verilen taraf, çocuğun menfaati doğrultusunda her türlü kararı almaya yetkilidir.

Çocuğun evlilik birliği dışında dünyaya gelmesi durumunda ise velayete dair hakları annesi tarafından kullanılır.

Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet, boşanma veya ayrılık sonrasında çocukların haklarının her iki ebeveyni tarafından eşit şekilde paylaşılmasını sağlayan velayet türüdür. Bu velayet türünde ebeveynler, çocuklarla ilgili kararları birlikte alırlar ve sorumlulukları paylaşırlar. Ortak velayette çocuklar, bir ebeveynle yaşar ve diğer ebeveynle de belirli sürelerde kişisel ilişki kurar.

Ortak velayet, çocukların her iki ebeveynle yakın ilişki kurmalarına olanak tanır ve çocuğun üstün menfaatinin hem anne hem de baba tarafından gözetilmesini sağlar. Ortak velayette ebeveynler, çocuklarının eğitimi, sağlığı ve refahı için birlikte çalışırlar. Bu sayede çocukların psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılanması sağlanır. Bu velayet türü, çocukların tek ebeveynli velayete göre daha iyi gelişmesine yardımcı olur.

Ortak velayet iyi yanları olmakla birlikte bazı durumlarda çocuğun menfaatlerine uygun olmayabilir. Örneğin taraflar arasında çok büyük iletişim kopukluklarının bulunması veya tarafların karşılıklı hınç duygularından ötürü çocuklarının menfaatini gözetemeyecek olması gibi durumlar ortak velayet için uygun değildir. Bu hususlar mahkeme tarafından görevlendirilecek uzmanlarca incelenir ve nihayetinde hakim tarafından kararlaştırılır. Ortak velayet nedir sorusuna cevap arayan anne ve babaların ortak velayet kararı verildiğinde “çocukla ilgili konularda birlikte karar alabilir miyiz” sorusunu da kendilerine sorması gerekir.

Ortak Velayet Var Mı?

Türkiye’de ortak velayet uygulaması bulunmaktadır. Bu durumda anne ve baba, boşanmış olsalar dahi, çocuk üzerinde eşit haklara sahip olur. Bu kapsamda anne ve baba çocuğun bakımı, korunması ve eğitimi için birlikte karar alırlar. Türkiye’de ortak velayet uygulaması, çocukların iki ebeveyniyle birlikte zaman geçirmelerini sağlamak ve çocukların gelişimine en uygun şekilde katkıda bulunmak amacıyla uluslararası sözleşmelerle hayata geçirilmiştir.

Ortak Velayette Şehir Değişikliği Mümkün Mü?

Seyahat hakkı anayasal güvence altındadır. Bu sebeple müşterek velayet olsa dahi anne veya baba, şehir değiştirmek istediğinde, diğer ebeveynden bu konuda muvafakatname alması gerekmez. Ancak bu konuda bilgi vermesi hem çocuğun menfaatine hem de diğer ebeveynin haklarına daha uygun olacaktır.

Şehir değiştirme talebi, çocuğun eğitim, sağlık gibi konuları etkileyecekse, diğer ebeveyn velayetin kendisine verilmesi için velayet davası açabilir.

Ortak Velayet Şartları Nelerdir?

Ortak velayet nedir sorusuna cevap alanlar ikinci olarak bu velayetin uygulanabilmesi için gerekli şartları araştırmaktadır. Bu kapsamda ortak velayet şartları şunlardır:

– Her iki ebeveyn de çocuğun bakımı, korunması, eğitimi, sağlığı, güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda katkıda bulunabilecek durumda olmalıdır.

– Ebeveynler arasındaki ilişkinin sağlıklı olması ve çocukların çıkarlarının korunması amacıyla işbirliği yapılabilmesi gerekmektedir. İşbirliği yapılırken çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin gözetilmesi gerekir.

– Çocukların yaşına, gelişim durumuna, eğitim durumuna, sağlık durumuna ve kişilik özelliklerine uygun düzenleme yapılmalıdır.

– Hakimin, tarafların ortak velayet hükümlerine uygun davranacağına inanmış ve bu durumu çocuğun menfaatine olacak şekilde uygun bulmuş olması gerekir.

Ortak velayet şartlarının sağlanamayacağının anlaşılması durumunda hakim, tarafların anlaşmalarını kabul etmeyebilir. Bu sebeple bu süreçlerin doğru yönlendirmelerle takibi bakımından anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek almakta fayda bulunmaktadır.

Ortak Velayet Görüş Günleri

Ortak velayetin düzenlenmesi ile eşler, evlilik birliği içerisinde çocuğa dair sahip oldukları eşit haklarını sürdürürler. Ancak ortak velayette çocuk eşlerden biri ile yaşar ve diğeri ile belirli zamanlarda kişisel ilişki kurar. Kişisel ilişki, belirli gün ve saatlerde gerçekleştirilir ve çocuğun diğer ebeveyniyle zaman geçirmesini sağlar. Bu husus da ortak velayet nedir sorusuna cevap arayan anne ve babalar için oldukça önemlidir.

Anlaşmalı boşanma durumunda, ebeveynler, çocuğun velayetinin yanı sıra kişisel ilişki zamanlarını da anlaşarak belirlerler. Bu nedenle, görüş günleri ve saatleri, çiftler arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Eşlerin bu konuda anlaşamaması halinde dava çekişmeli boşanmaya dönüşür.

Çekişmeli boşanma davalarında ortak velayet kararı verilmesi halinde ise mahkeme, çocuğun yararına uygun olarak, hangi günlerde, hangi saatlerde ve ne sıklıkta kişisel ilişki kurulacağına karar verir. Mahkeme, görüş günleri ve saatlerini belirlerken, çocuğun okul, sosyal etkinlikler, sağlık durumu ve diğer önemli faktörleri dikkate alır. Ayrıca, ebeveynlerin iş saatleri ve yaşadıkları mesafe gibi faktörler de göz önünde bulundurulur.

Kişisel İlişki Nedir?

Kişisel ilişki, boşanma davasında veya boşanma kararı sonrasında ebeveynlerin çocuklarıyla görüşme hakkını kapsayan bir terimdir. Kişisel ilişki, çocuğun ebeveynleriyle zaman geçirmesine olanak tanır ve ebeveynlerin boşanma sonrasında çocuklarının hayatında yer almalarına yardımcı olur. Kişisel ilişki, düzenli bir programla belirlenmeli ve çocuğun yararına uygun olmalıdır.

Ortak Velayette Çocuğun Gösterilmemesi

Ortak velayette çocuk, taraflardan birinin yanında yaşar diğer taraf ile de kişisel ilişki kurar. Çocuğu yanında bulunduran tarafın, diğer tarafın kişisel ilişki sürelerine uygun hareket etmesi gerekir. Çocuğu yanında bulunduran ebeveynin çocuğunu diğer ebeveyne göstermemesi durumunda çocuğu göstermeme cezası ile karşı karşıya kalınması muhtemeldir. Çocuğu göremeyen ebeveyn mahkemeye başvurularak diğer tarafın cezalandırılmasını talep edebileceği gibi ortak velayetin kaldırılarak velayetin kendisine verilmesi için velayet davası da açabilir.

Ebeveynler, ortak velayet anlaşmasına uygun olarak çocuklarıyla ilgili kararlar almak ve çocuğun yararını gözetmekle yükümlüdürler. Çocuğun bir ebeveyne gösterilmemesi veya kişisel ilişki kurulmaması, çocuğun duygusal sağlığı ve gelişimi açısından zararlı olabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, müşterek velayet kapsamında çocuklarına düzenli olarak kişisel ilişki sunmaları önemlidir.

Ortak Velayet Çocuğun Yurtdışına Çıkışı

Ortak velayet altında olan çocuğun yurt dışına çıkması ile ilgili prosedürler, evlilik birliği içerisindeki prosedürlerin aynısıdır. Bu kapsamda çocuk, annesi veya babası ile yurt dışına çıkarken, diğer ebeveynden muvafakatname alınması gerekir.

Muvafakatname verilmemesi durumunda diğer ebeveyn, çocuğun yurtdışına çıkabilmesi için mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, çocuğun yararı göz önünde bulundurarak, çocuğun yurtdışına çıkışına izin verebilir. Ortak velayet nedir sorusuna cevap arayan anne ve babalar bakımından bu durum da oldukça önemlidir.

Ortak Velayette Nafaka

Ortak velayette çocuk, anne ve babadan biri yanında kalır diğer ebeveyn, mahkeme tarafından belirlenen sürelerde çocukla kişisel ilişki kurar. Bu durumda, çocuğun bakımını üstlenen ebeveyn, diğer ebeveynin maddi durumunu dikkate alarak çocuk için nafaka talebinde bulunabilir. Bu nafaka, ortak velayette nafaka olarak bilinmekte olup; hukuki karşılığı iştirak nafakasıdır.

Ortak velayette iştirak nafakası, tarafların ekonomik durumlarına ve çocuğun ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu nedenle, çocuğun ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, nafaka miktarının belirlenmesinde önemlidir. Aksi durumda ilerleyen aşamalarda nafaka artırım davası açılması gerekir. Mahkeme, çocuğun ihtiyaçlarına, ebeveynlerin gelir durumuna, yaşam standartlarına ve diğer faktörlere göre nafaka miktarını belirler. Nafaka miktarı belirlenirken, nafaka artış oranı konusunda karar verilmesi de mümkündür.

Ebeveynler, mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarını düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Aksi durum nafaka ödememe cezası ile karşı karşıya kalmaları muhtemeldir.

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası, boşanma veya ayrılık sonrasında çocukların maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hükmedilen ödemelerdir. İştirak nafakası, her iki ebeveynin de çocuğun bakımına ve giderlerine katkı sağlamasını amaçlar, böylece çocuğun refahı korunur.

Nafaka miktarı, her ebeveynin maddi durumuna ve çocuğun yaşına, eğitimine, sağlık durumuna ve diğer ihtiyaçlarına göre belirlenir. İştirak nafakası, ebeveynlerden birinin isteği üzerine mahkeme tarafından düzenli olarak gözden geçirilebilir ve gerekli görülürse güncellenebilir.

Ortak Velayette Nafaka Ödenir Mi?

Ortak velayette iştirak nafakası çocuğun bakım ve ihtiyaçları için yapılan harcamalara göre belirlenir. Anlaşmalı boşanmada eşler, iştirak nafakasının miktarı konusunda anlaşmak zorundadır. Aksi durumda anlaşmalı boşanmadan söz edilmesi mümkün değildir. Çekişmeli boşanmalarda ise nafaka miktarı mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, çocuğun ihtiyaçlarını ve ebeveynlerin maddi durumlarını dikkate alarak nafaka miktarını belirler. Ortak velayet nedir sorusuna cevap arayan kişilerin, ortak velayette nafaka konusunu da göz önünde bulundurması gerekir.

Ortak Velayette Nafaka Nasıl Belirlenir?

Ortak velayette nafaka, çocuğun giderlerine ve tarafların ekonomik durumlarına göre belirlenir. Bu kapsamda nafakanın belirlenmesinde dikkate alınan faktörler şunlardır:

Çocuğun ihtiyaçları: Çocuğun yaşına, eğitim durumuna, sağlık durumuna ve diğer ihtiyaçlarına göre nafakanın belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda çocukların bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan harcamalar da dikkate alınmaktadır.

Gelir durumu: Ebeveynlerin gelir durumları ve ekonomik güçlerine göre nafaka miktarı belirlenir. Yine tarafların yaşam standartları ile gelirleri arasındaki oranlar da nafakanın belirlenmesinde önemlidir.

Yukarıdaki faktörler, çocuk için nafakanın belirlenmesinde dikkate alınan en önemli faktörlerdir. Ancak her durumda, çocuğun ihtiyaçlarına ve yaşam standartlarına göre nafakanın belirlenmesi gerekmektedir. Aile mahkemesi, nafaka miktarını belirlerken, çocuğun çıkarlarını gözetir ve adil bir karar verir. Ebeveynlerin çocuğun refahını düşünerek işbirliği yapmaları ve çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek nafaka miktarı konusunda anlaşmaya varmaları da mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet Nedir?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı tüm taleplerde anlaşmaları sonrasında gerçekleşen boşanmadır. Anlaşmalı boşanma şartlarının sağlanabilmesi için eşlerin, boşanma, velayet, nafaka, boşanmada tazminat, mal paylaşımı başta olmak üzere her konuda anlaşmış olmaları gerekir. Aksi durumda davanın çekişmeli boşanma davası olarak açılması gerekir.

Anlaşmalı boşanmada ortak velayet kararı verilmesi mümkündür. Bunun olması için tarafların anlaşmalı boşanma dilekçesinde ortak velayet konusunda anlaştıklarını bildirmesi yeterlidir. Anlaşmalı boşanacak eşler ortak velayet nedir sorusunun cevabını araştırırlar.

Anlaşmalı boşanmada ortak velayete hükmedilmiş olması durumunda her iki ebeveynin de çocuğun menfaatine ve ortak velayetin şartlarına uygun hareket etmesi gerekir. Aksi durumda taraflardan biri, ortak velayetin değiştirilmesi davası açabilir. Açılacak velayet davasında davacı, ortak velayetin kaldırılmasını ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini isteyebilir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliği içinde olan eşlerin, evliliklerinin sonlandırmak konusunda uzlaşmalarıyla açılan boşanma davasıdır. Bu tür boşanmalarda, eşlerin velayet, kişisel ilişki, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, boşanmada tazminat ve mal paylaşımı başta olmak üzere diğer tüm konularda anlaşmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada eşler, karşılıklı haklarına saygı gösterir, çocukların refahının ön plana alır ve yıllar süren hukuk mücadelesi yerine uzlaşıyı seçerler. Anlaşmalı boşanma, diğer boşanma türlerine göre daha hızlı ve masrafsızdır. Ancak eşlerin boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarında anlaşamamaları durumunda anlaşmalı boşanma mümkün olmayabilir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma konusunda, eşlerin kendi haklarını korumaları için boşanma avukatından hukuki destek almasında menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanmaya dair üzerinde anlaştıkları konuların yazılı hale getirildiği metindir. Anlaşmalı boşanma protokolünde velayet, nafaka, mal paylaşımı ve diğer konulardaki anlaşmaların yer alması gerekir. Tarafların imzalaması gereken bu protokolün eksiksiz şekilde hazırlanması sürecin kolayca ilerlemesi bakımından önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, tarafların haklarının ve menfaatlerinin korunması, çocukların çıkarlarının gözetilmesi önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların daha sonra yaşanabilecek anlaşmazlıkları çözümlemesi için de önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, tarafların adil bir şekilde temsil edildiğinden emin olmak için boşanma avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, mahkeme tarafından uygun bulunduktan ve tarafların istinaf mahkemesine başvuru haklarından feragat etmeleri sonrasında kesinleşir ve uygulanabilir hale gelir. Anlaşmalı boşanmaya dair kararlar kural olarak kesinleşmeden icra edilemeyecek kararlar arasındadır. 

Ortak Velayet Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Ortak velayet protokolü, eşlerin anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmesi durumunda ortak velayetin nasıl uygulanacağına dair tarafların haklarının ve yükümlülüklerinin yer aldığı protokoldür. Esasen eşlerin anlaşmalı boşanma protokolünde ortak velayete dair yükümlülükleri yazmış olmaları yeterlidir. Ortak velayet için ayrıca bir protokol hazırlanması hem gereksiz hem de hukuki açıdan doğru değildir.

Çekişmeli Boşanmada Ortak Velayet Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşler arasında anlaşmanın olmadığı durumlarda açılan boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davalarında hakim, tarafların ortak çocukları varsa velayeti konusunda bir karar vermek zorundadır. Hakim tarafından verilecek kararda en önemli kriter çocuğun üstün menfaatidir. Bu kapsamda çocukların bakımı, okulu ve sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak velayet konusunda karar verilir.

Çekişmeli boşanma davalarında hakim, velayetin belirlenmesinde tarafların isteklerini dikkate alır. Ancak bu isteklerle tamamen bağlı değildir. Eğer tarafların istekleri, çocuğun çıkarlarına uygun değilse hakim, velayeti farklı bir şekilde belirleyebilir.

Ortak velayet, çocuğun duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Ancak velayete dair düzenlemeler yapılırken çocuğun çıkarlarını gözetmek önemlidir. Çekişmeli boşanma davalarında ortak velayet kararı verilmesi mümkündür. Bu yönde karar verilebilmesi için eşlerin çocukla ilgili konularda tam bir uzlaşı içerisinde olması gerekir. Eşlerin bu uzlaşıyı boşanma yargılaması süresince göstermesi önemlidir. Eşlerin, çocuklarının geleceği konusunda uzlaştıklarını gözlemleyen hakim, ilerleyen aşamalarda bu konuda sorun yaşamayacaklarına kanaat getirmesi halinde ortak velayet kararı verebilir. 

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı hukuki sonuçlarda anlaşamamaları halinde açılan boşanma davasıdır. Medeni Kanunu’na göre, çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için aşağıdaki durumlar arasından en az birinin varlığı gerekmektedir;

Bu gibi durumlar, evlilik birliğinin sürdürülmesinin mümkün olmadığı durumlar olarak kabul edilir ve çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası, eşler arasındaki anlaşmazlıkların yargı yoluyla incelendikten sonra çözümlenmesi gerektiği durumlarda açılır. Bu durumda, mahkeme, tarafların delillerini değerlendirerek karar verir. Boşanma kararı verildiği takdirde, çekişmeli boşanma davası sonucunda nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular da mahkeme tarafından belirlenir. Ortak velayet nedir sorusuna cevap arayan anne-babaların bu hususları da göz önüne alması gerekir.

Ortak Velayetin Kaldırılması Mümkün Mü?

Ortak velayetin kaldırılması mümkündür. Nitekim bu velayet türü, çocuğun ve ebeveynlerin çıkarlarına uygun olması amacıyla hükmedilmiştir. Tarafların ortak velayeti sürdüremeyecek olmaları veya ortak velayete dair sorumluluklarını taraflardan en az birinin yerine getirmiyor olması gibi durumlarda ortak velayet kaldırılabilir. Bunun için, velayetin kaldırılması talebiyle çocuğun yaşadığı yerdeki aile mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Müşterek velayetin kaldırılması talebinde bulunan ebeveyn, çocuğun yararına olacak sebepleri gerekçe göstererek mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, bu talebi inceleyerek, çocuğun ve ebeveynlerin çıkarlarını gözeterek karar verir. Ortak velayetin kaldırılması talebinde bulunan ebeveyn, tek taraflı bir karar alamaz ve mutlaka mahkeme kararı gereklidir.

Ortak velayetin kaldırılması kararı, çocuğun güvenliği, sağlığı veya refahı gibi çıkarları gözetilerek verilir. Bu karar, çocuğun yararına olacak şekilde belirlenir ve ebeveynlerin çocuğun yaşamında etkili olabilecek tüm faktörler dikkate alınır. Mahkeme, velayetin kaldırılması kararında çocuğun üstün menfaatini gözetir.

Boşanmada Ortak Velayet Mümkün Mü? 

Hem anlaşmalı boşanma davalarında hem de çekişmeli boşanma davalarında ortak velayet kararı verilmesi mümkündür.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu