Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Velayet Nedir?

Velayet, çocuğun bakımı, korunması ve eğitimi için yasal sorumluluğu ifade eden bir kavramdır. Velayetin ana hedefi, çocuğun sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini sağlamaktır. Bu konudaki sorumluluklar, çocuğun biyolojik anne ve babası tarafından üstlenilir. Bu sebeple evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen çocuklarda, çocuğun velayeti anne ve babaya aittir.

Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet, boşanma veya ayrılık sonrasında çocukların haklarının her iki ebeveyni tarafından eşit şekilde paylaşılmasını sağlayan velayet türüdür. Bu velayet türünde ebeveynler, çocuklarla ilgili kararları birlikte alırlar ve sorumlulukları paylaşırlar. Çocuklar, genellikle bir ebeveynle yaşar ve diğer ebeveynle de belirli sürelerde kişisel ilişki kurar.

Ortak velayet, çocukların her iki ebeveynle yakın ilişki kurmalarına olanak tanır ve çocukların aile bağlarını korur. Ebeveynler, çocuklarının eğitimi, sağlığı ve refahı için birlikte çalışırlar. Ortak (müşterek) velayet, çocukların psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir velayet türüdür. Bu velayet türü, çocukların tek ebeveynli velayete göre daha iyi gelişmesine yardımcı olur. Bu velayet, mahkemeler tarafından da desteklenir ve çocukların üstün menfaatine göre karar verilir. Ancak, bazı durumlarda, çocuğun menfaatlerine uygun olmayabilir ve tek ebeveynli velayet daha uygun olabilir. Bu hususlar mahkeme tarafından görevlendirilecek uzmanlarca incelenir ve nihayetinde hakim tarafından kararlaştırılır.

Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet Nedir

Anlaşmalı Boşanmada Ortak Velayet Nedir?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı tüm taleplerde anlaşmaları sonrasında gerçekleşen boşanmadır. Anlaşmalı boşanmada ortak (müşterek)  velayet mümkündür. Anlaşmalı boşanmada ortak velayet ile ebeveynler, çocukların eğitimi, sağlığı ve refahı için birlikte çalışırlar ve çocuklarla ilgili kararları birlikte alırlar. Ebeveynler, anlaşmalı boşanmada çocukların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını ön planda tutarlar. Bu sebeple anlaşmalı boşanacak eşler ilk olarak ortak velayet nedir sorusunun cevabını araştırırlar.

Anlaşmalı boşanmada velayeti alan tarafın sorumluluklarına aykırı davranması durumunda velayet davaları açılabilir. Açılacak velayet davasında velayetin kendisine verilmesi ve olmazsa müşterek velayet kararı verilmesi talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliği içinde olan eşlerin, evliliklerinin sonlandırmak konusunda uzlaşmalarıyla açılan boşanma davasıdır. Bu tür boşanmalarda, eşlerin velayet, kişisel ilişki, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, boşanmada tazminat ve mal paylaşımı başta olmak üzere diğer tüm konularda anlaşmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada eşler, karşılıklı haklarına saygı gösterir, çocukların refahının ön plana alır ve yıllar süren hukuk mücadelesi yerine uzlaşıyı seçerler. Anlaşmalı boşanma, diğer boşanma türlerine göre daha hızlı ve masrafsızdır. Ancak eşlerin boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarında anlaşamamaları durumunda anlaşmalı boşanma mümkün olmayabilir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma konusunda, eşlerin kendi haklarını korumaları için boşanma avukatından hukuki destek almasında menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanmaya dair üzerinde anlaştıkları konuların yazılı hale getirildiği metindir. Anlaşmalı boşanma protokolünde velayet, nafaka, mal paylaşımı ve diğer konulardaki anlaşmaların yer alması gerekir. Tarafların imzalaması gereken bu protokolün eksiksiz şekilde hazırlanması sürecin kolaca ilerlemesi bakımından önemlidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, tarafların haklarının ve menfaatlerinin korunması, çocukların çıkarlarının gözetilmesi önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, tarafların adil bir şekilde temsil edildiğinden emin olmak için boşanma avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, mahkeme tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır ve uygulanabilir hale gelir. Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların daha sonra yaşanabilecek anlaşmazlıkları çözümlemesi için de önemlidir.

Ortak Velayet Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Ortak velayet nedir sorusuna cevap verdikten sonra cevaplanması gereken bir başka soru ise müşterek velayet protokolü nasıl hazırlanır sorusudur.

Müşterek velayet protokolü, çocukların velayetinin hangi ebeveynde olacağına ilişkin açık bir plan içermelidir. Çocuklar, her iki ebeveynle de belirli sürelerde birlikte zaman geçirme imkanına sahip olmalıdır. Protokolde, çocukların kimlik bilgileri, yaşadığı yer, sağlık durumu, eğitim durumu, velayetin hangi ebeveynde olacağı ve diğer detaylar belirtilmelidir.

Çocukların velayeti ile ilgili kararlar, çocukların çıkarlarına uygun olarak alınmalıdır. Taraflar, çocukların bakımı, eğitimi, sağlık hizmetleri ve diğer ihtiyaçları hakkında anlaşmaya varmalıdır.

Protokol, çocukların güvenliği ve refahını sağlamak için taraflar arasında yapılacak iletişim, çocukların ihtiyaçlarına yönelik karar alma ve diğer konuları da içermelidir. Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlarken, çocukların güvenliği, mutluluğu ve refahını en üst düzeyde tutmalıdır. Ortak velayet protokolü, çocukların ihtiyaçlarına yönelik değişiklikler olduğunda revize edilebilir ve mahkeme onayına sunulabilir.

Ortak Velayet Şartları Nelerdir?

Ortak velayet nedir sorusuna cevap alanlar ikinci olarak bu velayetin uygulanabilmesi için gerekli şartları araştırmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

– Her iki ebeveyn de çocuğun bakımı, korunması, eğitimi, sağlığı, güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda katkıda bulunabilecek durumda olmalıdır.

– Ebeveynler arasındaki ilişkinin sağlıklı olması ve çocukların çıkarlarının korunması amacıyla işbirliği yapılabilmesi gerekmektedir. İşbirliği yapılırken çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin gözetilmesi gerekir.

– Çocukların yaşına, gelişim durumuna, eğitim durumuna, sağlık durumuna ve kişilik özelliklerine uygun olarak düzenleme yapılmalıdır.

– Hakimin, tarafların ortak velayet hükümlerine uygun davranacağına inanmış ve bu durumu çocuğun menfaatine olacak şekilde uygun bulmuş olması gerekir.

Ortak Velayette Nafaka

Ortak velayette, çocuğun velayeti anne ve babadan birine verilir ve diğer ebeveyn, belirlenen sürelerde çocukla kişisel ilişki kurar. Bu durumda, çocuğun bakımını üstlenen ebeveyn, diğer ebeveynin maddi durumunu dikkate alarak çocuk için nafaka talebinde bulunabilir.

Müşterek velayette nafaka çocuğun ihtiyaçlarına ve tarafların ekonomik durumlarına göre belirlenir. Bu nedenle, çocuğun ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması, nafaka miktarının belirlenmesinde önemlidir. Aksi durumda ilerleyen aşamalarda nafaka artırım davası açılması gerekir. Mahkeme, çocuğun ihtiyaçlarına, ebeveynlerin gelir durumuna, yaşam standartlarına ve diğer faktörlere göre nafaka miktarını belirler. Ebeveynler, mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarını düzenli olarak ödemekle yükümlüdürler. Nafaka miktarı belirlenirken, nafaka artış oranı konusunda karar verilmesi de mümkündür.

İştirak Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre, iştirak nafakası, boşanma veya ayrılık sonrasında çocukların maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hükmedilen ödemelerdir. İştirak nafakası, her iki ebeveynin de çocuğun bakımına ve giderlerine katkı sağlamasını amaçlar, böylece çocuğun refahı korunur.

Nafaka miktarı, her ebeveynin maddi durumuna ve çocuğun yaşına, eğitimine, sağlık durumuna ve diğer ihtiyaçlarına göre belirlenir. İştirak nafakası, ebeveynlerden birinin isteği üzerine mahkeme tarafından düzenli olarak gözden geçirilebilir ve gerekli görülürse güncellenebilir. Nafakada ortak velayet nedir sorusuna daha ayrıntılı cevap için “iştirak nafakası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ortak Velayette Nafaka Ödenir Mi

Ortak Velayette Nafaka Ödenir Mi?

Ortak velayette iştirak nafakası çocuğun bakım ve ihtiyaçları için yapılan harcamalara göre belirlenir. Anlaşmalı boşanmada eşler, iştirak nafakasının miktarı konusunda anlaşmak zorundadır. Aksi durumda anlaşmalı boşanmadan söz edilmesi mümkün değildir. Çekişmeli boşanmalarda ise nafaka miktarı mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme, çocuğun ihtiyaçlarını ve ebeveynlerin maddi durumlarını dikkate alarak nafaka miktarını belirler.

Her iki durumda da nafakanın belirlenmesi çocuğun çıkarlarına uygun olarak yapılmalıdır. Ebeveynler, mahkeme tarafından belirlenen nafaka miktarını ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi halinde nafaka yükümlülüğünü ihlal sebebiyle yasal yaptırımlar uygulanması mümkündür.

Ortak Velayette Nafaka Nasıl Belirlenir?

Ortak velayette çocuk için nafakanın belirlenmesi, çocuğun bakım ve ihtiyaçlarına göre yapılır. Çocuk için nafakanın belirlenmesinde dikkate alınan faktörler şunlardır:

Çocuğun ihtiyaçları: Çocuğun yaşına, eğitim durumuna, sağlık durumuna ve diğer ihtiyaçlarına göre nafakanın belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda çocukların bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan harcamalar da dikkate alınmaktadır.

Gelir durumu: Ebeveynlerin gelir durumları ve ekonomik güçlerine göre nafaka miktarı belirlenir. Yine tarafların yaşam standartları ile gelirleri arasındaki oranlar da nafakanın belirlenmesinde önemlidir. 

Yukarıdaki faktörler, çocuk için nafakanın belirlenmesinde dikkate alınan en önemli faktörlerdir. Ancak her durumda, çocuğun ihtiyaçlarına ve yaşam standartlarına göre nafakanın belirlenmesi gerekmektedir. Aile Mahkemesi, nafaka miktarını belirlerken, çocuğun çıkarlarını gözetir ve adil bir karar verir. Ebeveynlerin çocuğun refahını düşünerek işbirliği yapmaları ve çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek nafaka miktarı konusunda anlaşmaya varmaları da mümkündür.

Çekişmeli Boşanmada Ortak Velayet Nedir?

Çekişmeli boşanma eşler arasında anlaşmanın olmadığı durumlarda açılan boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davalarında hakim, tarafların ortak çocuklarının velayeti konusunda bir karar vermek zorundadır. Hakim tarafından verilecek kararda en önemli kriter çocuğun üstün menfaatidir. Bu kapsamda çocukların bakımı, okulu ve sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurularak velayet konusunda karar verilir.

Çekişmeli boşanma davalarında hakim, velayetin belirlenmesinde tarafların isteklerini dikkate alır. Ancak bu isteklerle tamamen bağlı değildir. Eğer tarafların istekleri, çocuğun çıkarlarına uygun değilse hakim, velayeti farklı bir şekilde belirleyebilir.

Ortak velayet, çocuğun duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Ancak velayete dair düzenlemeler yapılırken çocuğun çıkarlarını gözetmek önemlidir. Çekişmeli boşanma davalarında ortak (müşterek) velayet kararı verilmesi mümkündür. Bu yönde karar verilebilmesi için eşlerin çocukla ilgili konularda tam bir uzlaşı içerisinde olması gerekir. Eşlerin bu uzlaşıyı boşanma yargılaması süresince göstermesi önemlidir. Eşlerin, çocuklarının geleceği konusunda uzlaştıklarını gözlemleyen hakim, ilerleyen aşamalarda bu konuda sorun yaşamayacaklarına kanaat getirmesi halinde ortak (müşterek) velayet kararı verebilir. Bu konuda açılacak davalarda velayet davası avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır. 

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı hukuki sonuçlarda anlaşamamaları halinde açılan boşanma davasıdır. Medeni Kanunu’na göre, çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için aşağıdaki durumlar arasından en az birinin varlığı gerekmektedir;

Bu gibi durumlar, evlilik birliğinin sürdürülmesinin mümkün olmadığı durumlar olarak kabul edilir ve çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası, eşler arasındaki anlaşmazlıkların yargı yoluyla incelendikten sonra çözümlenmesi gerektiği durumlarda açılır. Bu durumda, mahkeme, tarafların delillerini değerlendirerek karar verir. Boşanma kararı verildiği takdirde, çekişmeli boşanma davası sonucunda nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular da mahkeme tarafından belirlenir. Ortak velayet nedir sorusuna cevap arayan anne-babaların bu hususları da göz önüne alması gerekir.

İstanbul boşanma avukatı olarak, müvekkillerimize anlaşmalı boşanma konusunda da destek veriyoruz ve çekişmeli boşanma sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri müvekkillerimizle paylaşıyoruz.

Ortak Velayetin Kaldırılması Mümkün Mü

Ortak Velayetin Kaldırılması Mümkün Mü?

Ortak velayetin kaldırılması mümkündür. Nitekim bu velayet türü, çocuğun ve ebeveynlerin çıkarlarına uygun olmadığı durumlarda kaldırılabilir. Bunun için, velayetin kaldırılması talebiyle çocuğun yaşadığı yerdeki aile mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Müşterek velayetin kaldırılması talebinde bulunan ebeveyn, çocuğun yararına olacak sebepleri gerekçe göstererek mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, bu talebi inceleyerek, çocuğun ve ebeveynlerin çıkarlarını gözeterek karar verir. Ortak velayetin kaldırılması talebinde bulunan ebeveyn, tek taraflı bir karar alamaz ve mutlaka mahkeme kararı gereklidir.

Müşterek velayetin kaldırılması kararı, çocuğun güvenliği, sağlığı veya refahı gibi çıkarları gözetilerek verilir. Bu karar, çocuğun yararına olacak şekilde belirlenir ve ebeveynlerin çocuğun yaşamında etkili olabilecek tüm faktörler dikkate alınır. Mahkeme, velayetin kaldırılması kararında çocuğun en iyi çıkarlarını gözetir.

Ortak Velayet Görüş Günleri

Ortak velayetin düzenlenmesi ile eşler, evlilik birliği içerisinde çocuğa dair sahip oldukları eşit haklarını sürdürürler. Ancak ortak (müşterek) velayette çocuk eşlerden biri ile yaşar ve diğeri ile belirli zamanlarda kişisel ilişki kurar. Kişisel ilişki, belirli gün ve saatlerde gerçekleştirilir ve çocuğun diğer ebeveyniyle zaman geçirmesini sağlar. Bu husus da ortak velayet nedir sorusuna cevap arayan anne ve babalar için oldukça önemlidir.

Anlaşmalı boşanma durumunda, ebeveynler, çocuğun velayetinin yanı sıra kişisel ilişki zamanlarını da anlaşarak belirlerler. Bu nedenle, görüş günleri ve saatleri, çiftler arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Eşlerin bu konuda anlaşamaması halinde dava çekişmeli boşanmaya dönüşür.

Çekişmeli boşanma davalarında ortak velayet kararı verilmesi halinde ise mahkeme, çocuğun yararına uygun olarak, hangi günlerde, hangi saatlerde ve ne sıklıkta kişisel ilişki kurulacağına karar verir. Mahkeme, görüş günleri ve saatlerini belirlerken, çocuğun okul, sosyal etkinlikler, sağlık durumu ve diğer önemli faktörleri dikkate alır. Ayrıca, ebeveynlerin iş saatleri ve yaşadıkları mesafe gibi faktörler de göz önünde bulundurulur.

Kişisel İlişki Nedir?

Kişisel ilişki, ayrılmış ebeveynlerin çocuklarıyla görüşme hakkını kapsayan bir terimdir. Bu ilişki, çocuğun ebeveynleriyle zaman geçirmesine olanak tanır ve ebeveynlerin boşanma sonrasında çocuklarının hayatında yer almalarına yardımcı olur. Kişisel ilişki, düzenli bir programla belirlenmeli ve çocuğun yararına uygun olmalıdır.

Ortak Velayette Çocuğun Gösterilmemesi

Ortak velayet kapsamında, her iki ebeveyn de çocuklarını gösterme ve onlarla kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir. Bu nedenle, bir ebeveynin çocuğunu diğer ebeveyne göstermemesi, çocuk teslimi emrine muhalefet suçunu oluşturur. Çocuğu göremeyen ebeveyn mahkemeye başvurularak diğer tarafın cezalandırılmasını talep edebileceği gibi velayetin kendisine verilmesi için velayet davası da açabilir.

Ebeveynler, ortak velayet anlaşmasına uygun olarak çocuklarıyla ilgili kararlar almak ve çocuğun yararını gözetmekle yükümlüdürler. Çocuğun bir ebeveyne gösterilmemesi veya kişisel ilişki kurulmaması, çocuğun duygusal sağlığı ve gelişimi açısından zararlı olabilir. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, müşterek velayet kapsamında çocuklarına düzenli olarak kişisel ilişki sunmaları önemlidir.

Ortak Velayet Çocuğun Yurtdışına Çıkışı Mümkün Mü?

Ortak velayet altında olan çocuğun yurt dışına çıkması ile ilgili prosedürler, evlilik birliği içerisindeki prosedürlerin aynısıdır. Bu kapsamda çocuk, annesi veya babası ile yurt dışına çıkarken, diğer ebeveynden muvafakatname alınması gerekir.

Muvafakatname verilmemesi durumunda diğer ebeveyn, çocuğun yurtdışına çıkabilmesi için mahkemeye başvurabilir. Mahkeme, çocuğun yararı göz önünde bulundurarak, çocuğun yurtdışına çıkışına izin verebilir. Ortak velayet nedir sorusuna cevap arayan anne ve babalar bakımından bu durum da oldukça önemlidir.

Ortak Velayette Şehir Değişikliği Mümkün Mü?

Seyahat hakkı anayasal güvence altındadır. Bu sebeple müşterek velayet olsa dahi anne veya baba, şehir değiştirmek istediğinde, diğer ebeveynden bu konuda muvafakatname alması gerekmez. Ancak bu konuda bilgi vermesi hem çocuğun menfaatine hem de diğer ebeveynin haklarına daha uygun olacaktır.

Şehir değiştirme talebi, çocuğun eğitim, sağlık gibi konuları etkileyecekse, diğer ebeveyn velayetin kendisine verilmesi için velayet davası açabilir.

Sık Sorulan Sorular

Türkiye'de ortak velayet uygulaması bulunmaktadır. Bu durumda anne ve baba, boşanmış olsalar dahi, çocuk üzerinde eşit haklara sahip olur. Bu kapsamda anne ve baba çocuğun bakımı, korunması ve eğitimi için birlikte karar alırlar. Türkiye'de ortak velayet uygulaması, çocukların iki ebeveyniyle birlikte zaman geçirmelerini sağlamak ve çocukların gelişimine en uygun şekilde katkıda bulunmak amacıyla uluslararası sözleşmelerle hayata geçirilmiştir.

Ortak velayet uygulamasının bazı dezavantajları olabilir. Bunlar şunlardır:

- İşbirliği ve iletişim eksikliği: Anne ve babanın işbirliği yapması ve iletişim kurması, çocuğun yararına olmasına rağmen, bu durumun gerçekleşmesi her zaman kolay olmayabilir. Bazı durumlarda, anne ve baba arasındaki ilişki kötüleşebilir ve çocuk bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

- Çözümsüzlüklerin ortaya çıkması: Ortak velayet, bazı durumlarda iyi bir çözüm olmayabilir. Örneğin, anne veya baba çocuğun bakımı, korunması ve eğitimi konusunda farklı görüşlere sahip olabilir ve bu durum çocuğun hayatını olumsuz etkileyebilir.

- İstikrarsızlık: Ortak velayet uygulaması, ebeveynlerin hayatlarındaki değişiklikler nedeniyle istikrarsızlık oluşabilir. Örneğin, bir ebeveyn iş değiştirir ve farklı bir şehre taşınır veya başka bir hayat tarzı benimserse, çocuğun bakımı ve kişisel ilişkileri konusunda sorunlar ortaya çıkabilir.

Ortak velayet nedir sorusuna cevap aranırken ortak velayetin olumsuz yanları da sıklıkla sorulmaktadır. 

Ortak velayet nedir şeklindeki sorulardan hemen sonra boşanmada ortak velayet mümkün mü sorusu akıllara gelmektedir. Hem anlaşmalı boşanma davalarında hem de çekişmeli boşanma davalarında ortak velayet kararı verilmesi mümkündür.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız.