Tensip Zaptı Hazırlandı

Tensip zaptı hazırlandı konusu hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Tensip Zaptı Nedir?

Tensip zaptı, davacı tarafından davanın açılmasından sonra, davanın açıldığı mahkeme tarafından dosya üzerinden yapılacak ilk inceleme sonrasında hazırlanan tutanaktır. Tensip zaptında mahkeme, davanın hangi yargılama usulüne tabi olduğunu, uyuşmazlığın niteliğinin, tarafların dilekçelerini sunması ve delillerini bildirmesi konusundaki haklarını ihtar edecek şekilde bir yol haritası çıkartır. Mahkeme, ihtiyati tedbir niteliğinde kararlar verilmesi gerekiyorsa bu yöndeki kararları da tensip zaptında ele alır.

Tensip zaptı ile mahkeme, ilk duruşma gününe kadar yapılması gereken ön hazırlık işlemlerini taraflara ayrı ayrı hatırlatır ve gerekli görürse ilk duruşma olan ön inceleme duruşmasının gününü ve saatini de belirler.

Tensip zaptında, ön hazırlıklar yapılır. Mahkeme bu tutanakla dilekçelerin sunulması için gereken süreler de dahil olmak üzere taraflara yükümlülüklerini ihtar eder.

Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Dava dilekçesinin sunulmasından sonra mahkeme, dosya üzerinden yapacağı incelemesini tamamlandığında tensip zaptı adı verilen tutanağı düzenler. Tensip zaptının hazırlanması ile birlikte UYAP sistemi üzerinden ‘‘Tensip Zaptı Hazırlandı’’ ifadesi görülür.

Tensip zaptının hazırlanmış olması, mahkeme tarafından ilk incelemenin yapıldığı, açılan davanın hangi yargılama yöntemine göre ilerleyeceğinin tespit edildiği ve duruşma gününe kadar yapılması gereken işlemler hakkında ara kararlar kurulduğu anlamına gelir. Bu hususların tespiti bakımından UYAP sistemi üzerinden tensip zaptının incelenmesi gerekir. 

Boşanma Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı

Boşanma davaları, dava sonucunda boşanmaya karar verildiğinde evlilik birliğini sona erdiren ve aile mahkemelerinde görülen aile hukukundan kaynaklanan davalardır.

Boşanma davası açıldığında mahkeme birkaç gün içerisinde tensip zaptını hazırlar. Bu aşamada UYAP’ta ‘‘Tensip Zaptı Hazırlandı’’ ifadesi görülür. Bu ifade mahkeme hakiminin dosyayı incelediğini, taraflara dilekçe verme süreleri, delil ve gider avansı yatırılması gibi konularda ihtarlar içeren ara kararlar kurduğunu gösterir. Bunların yer aldığı tutanağa tensip zaptı adı verilir.

Boşanma davalarında tensip zaptı ile mahkeme; geçici velayet, kişisel ilişki, tedbir nafakası ve aile konutunun tahsisi gibi konularda tedbiren kararlar verme yetkisine sahiptir. Mahkemenin bu yönde kararının olup olmadığının UYAP sisteminden yapılacak inceleme ile tespit edilmesi gerekir.

Boşanma davaları, yazılı yargılama usulüne tabidir. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşma günü kural olarak, karşılıklı dilekçelerin verilmesinden sonra belirlenir. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptı, ön inceleme duruşmasına kadar yapılacak iş ve işlemleri içerir. 

Nafaka Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı

Nafaka davaları da aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlendiği davalar olması sebebiyle aile mahkemelerinde görülür. Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca her türlü nafaka davaları basit yargılama usulüne tabidir.

Nafaka artırım davası veya nafakanın kaldırılması davası açıldıktan belli bir süre sonra mahkemece hazırlanan tensip zaptından taraflar, tensip zaptını tebliğ almakla veya UYAP’ta tensip zaptı hazırlandı ifadesini görerek haberdar olur. Basit yargılama usulüne tabi davalarda mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptı duruşmaya kadar yapılması gereken iş ve işlemlerin tamamını içermekle birlikte ön inceleme duruşmasının yapılacağı tarihi de içerir.

Dolayısıyla açılmış nafaka davasında tensip zaptının hazırlanması duruşma gününün de verildiği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte hakim, duruşmaya kadar yapılması gereken işlemler hakkında kurduğu ara kararlara da tensip zaptında yer verir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Velayet Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı

Velayet davaları da aile mahkemelerinin görev alanına giren, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu davalardır. Velayet davası açıldıktan sonra mahkeme hakimi dosyayı inceleyip bir tensip zaptı hazırlar.

Tensip zaptının hazırlanmış olması her davada duruşma günü verildiği anlamına gelmez. Tensip zaptında duruşma gününün yer alması davanın tabi olduğu yargılama usulüne bağlıdır. Nitekim basit yargılama usulüne tabi bir dava açıldığında mahkemenin hazırladığı tensip zaptında ilk duruşma günü belirlenmiş olurken açılan dava yazılı yargılama usulüne tabi bir dava ise tensip zaptında duruşma günü yer almaz. Bu tür davalarda mahkeme duruşma günü belirlemek için tarafların karşılıklı dilekçe verme işlemlerini tamamlamasını bekleyecektir. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, velayet davalarının da basit yargılama usulüne tabi olarak görüleceğini düzenlemiştir. Bu durum ortak velayet davaları için de geçerlidir. Bu sebeple velayet davalarında dava dilekçesinin verilmesinin ardından mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptında duruşma günü belirlenir ve bu duruşma günü gelene kadar yapılacak işlemler bakımından ihtarlar yer alır.

Miras Davasında Tensip Zaptı Hazırlandı

Miras hukukundan doğan davalar genellikle asliye hukuk mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Asliye hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalarda da çoğunlukla yazılı yargılama usulü uygulanır. Bu sebeple bu davalarda ön inceleme duruşması yapılmadan tahkikat aşamasına geçilemez. Dava açıldıktan belli bir süre sonra mahkemece hazırlanıp taraflara tebliğ edilen tensip zaptında yapılacak ön inceleme duruşmasının tarihi de yer almaz. Tarafların bu davalarda ikişer dilekçe verme hakkı bulunur ve mahkeme ön inceleme duruşmasının gününü vermek için bu dilekçelerin verilmesini beklemek zorundadır. Dolayısıyla miras davası açıldığında dava dilekçesinin verilmesinin ardından hazırlanan tensip zaptı duruşma tarihini içermemekle birlikte duruşma gününe kadar yapılması gereken hazırlık işlemlerini içerir.

Bununla birlikte miras hukukundan doğuyor olmakla birlikte asliye hukuk mahkemesinde görülmeyip sulh hukuk mahkemesinin görev alanına giren ortaklığın giderilmesi davası basit yargılama usulüne tabidir. Görevli ve yetkili mahkemede bir ortaklığın giderilmesi davası açıldığında mahkemenin hazırlayacağı bu tensip zaptında duruşma günü de yer alacaktır.

Tensip Tutanağı Ne Zaman Hazırlanır?

Tensip zaptı dava dilekçesinin verilmesinden sonra birkaç gün içinde hazırlanır. Bu süre mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişkenlik göstermekle birlikte davanın açıldığı gün veya birkaç gün içinde tensip tutanağı hazırlanmaktadır. Bu kapsamda hukuk davalarında özellikle basit yargılama usulünün uygulandığı davalarda birkaç günde tensip zaptı hazırlanırken ceza davalarında mahkemenin iddianameyi kabul ettikten sonra tensip zaptını hazırlayacağı göz önünde bulundurulduğunda bu sürenin 15 günü bulduğu söylenebilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı Duruşma Günü Verilmedi

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra taraflarına tebliğ edilir. Tarafların tensip zaptını tebliğ alma süresi, avukatlarının bulunup bulunmamasına, dava dilekçesindeki adreslerinin doğru ve güncel olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. 

Tensip zaptı hazırlanmasına rağmen duruşma günü henüz verilmemiş olabilir. Nitekim özellikle yazılı yargılama usulüne tabi olan davalarda mahkeme, dilekçeler aşamasının sona ermesini beklemesi gerekir. Bu kapsamda tarafların dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesini vermesinden sonra ön inceleme duruşma günü verilmesi daha isabetlidir. Dolayısıyla dilekçeler aşaması tamamlanmasına rağmen duruşma günü verilmemiş olabilir.

Tensip Zaptı Hazırlanması Ne Kadar Sürer?

Dava açıldıktan sonra tensip zaptının hazırlanma süresi mahkemeden mahkemeye değişiklik göstermektedir. Mahkemenin iş yoğunluğunu çok değilse birkaç gün içinde tensip zaptının hazırlandığı görülmektedir. Ancak özellikle yazılı yargılama usulüne tabi hukuk davalarında ve ceza davalarında bu süre uzayabilmektedir.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Ne Olur?

Tensip zaptı hazırlandıktan sonra bu tutanak davanın taraflarına tebliğ edilir. Tebliğ, PTT kanalıyla gerçekleştirilecektir. Bu sebeple tarafların dilekçede yazan adreslerinin doğru ve güncel olması önemlidir. Bunun yanında taraflar açılan davada avukat tarafından temsil ediliyorsa onların tebliğ almaları daha kısa sürecektir.

Taraflar tensip zaptını tebliğ aldığında çoğunlukla duruşma gününü öğrenmiş olurlar. Tensip zaptında belirtilen veya belirtilmemişse daha sonra mahkemece belirlenecek duruşma tarihinde ilk duruşma yapılarak yargılama sürecine devam edilir.

Tensip Zaptı Hazırlandıktan Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

Dava açılıp mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlandıktan sonra davanın niteliğine göre ilk duruşma günü belirlenir. Dava, boşanma davası gibi yazılı yargılama usulüne tabi bir dava ise bu durumda ilk duruşmanın verilmesi için dilekçeler aşamasının tamamlanması gerekir. Bu davalarda dilekçeler aşamasının tamamlanması ise yaklaşık 3 ayı bulmaktadır. Bu sebeple bu davalarda ilk duruşma günü davanın açılmasından 4-5 ay sonrasına verilmektedir.

Davanın, nafaka davası veya velayetin değiştirilmesi gibi basit yargılama usulüne tabi davalardan olması durumunda ise ilk duruşma günü çoğunlukla tensip zaptında belirlenir. Bu davalarda ilk duruşma günü çoğunlukla davanın açılmasından sonraki 2-3 ay içerisinde verilmektedir.

Duruşma günün verilmesi konusunda mahkemelerin iş yoğunluğu da büyük öneme sahiptir. İfade ettiğimiz süreler mahkemenin iş yoğunluğu göz önüne alınarak değişiklik gösterebilmektedir.

Tensip Zaptı Red Ne Demek?

Tensip zaptı davacı tarafından dava dilekçesi sunulduktan sonra mahkemece hazırlanan ve duruşma tarihini, duruşma gününden önce yapılması gereken işlemler hakkında ihtarları içeren belgedir. Ancak her mahkemenin her davada hazırladığı tensip zaptı duruşma gününü içermeyebilir. Duruşma gününü içermeyen tensip zaptı da resmi bir belge olarak kurulmuş olur.

Tensip Zaptı Bozma Nedir?

Mahkemece verilen karara karşı taraflardan biri, karara itiraz edip; istinaf mahkemesine veya temyiz mahkemesine başvuruda bulunabilir. Bu durumda dosya öncelikle istinaf mahkemesine, daha sonra da temyiz mahkemesine gönderilecektir. Temyiz mahkemesi olan Yargıtay incelemesi sonunda verilebilecek kararlardan biri de bozma kararıdır. Bozma kararı sonucunda dosya tekrar kararı veren mahkemeye gönderilecektir. Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında dosyayı önüne alan yerel mahkeme tekrar yapacağı yargılamaya da bir tensip zaptı hazırlayarak başlar. Bu durumlarda ise UYAP sisteminde tensip zaptı bozma ifadesi yer alır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu