Muvafakatname

Muvafakatname hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Yazı Başlıkları Göster

Muvafakatname Nedir?

Kelime anlamı olarak muvafakat, “rıza vermek” – “onaylamak” anlamına gelmektedir. Muvafakatname ise bir işin yapılabilmesi için ilgilisinin rızasının/onayının alındığı belgedir. Kurum ve kuruluşlarda bazı resmi işlemlerin gerçekleştirilebilmek için izin belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür resmi işlemlerin gerçekleşmesi için istenilen izin belgesine muvafakatname denilmektedir.

Aile hukuku alanında muvafakatname ise 18 yaşını henüz doldurmamış olan çocuğu ile beraber yurt dışına gitmek isteyen anne veya babalardan istenilen izin belgesidir. Seyahat edilecek ülke, çocuğun yurt dışına çıkması için annenin veya babanın onayının olduğunu ortaya koymak için muvafakatini gösteren belgeyi istemektedir. Bu kapsamda muvafakatnameyi, çocukların yurt dışına çıkışları için annenin veya babanın vereceği resmi belge olarak tanımlamak mümkündür.

Muvafakatname Hangi Durumlarda İstenir

Muvafakatname Hangi Durumlarda İstenir?

Muvafakatname, 18 yaşını doldurmamış olan çocukların yurt dışına çıkışları, yurt dışına seyahat etmeleri veya yurt dışında yaşamaları durumlarında istenilmektedir. Bu kapsamda anne veya babadan biri olmaksızın gerçekleşecek yurt dışı seyahatlerinde muvafakat verildiğine dair belgenin bulunması gerekmektedir.

Anne ve babanın, kendi çocukları ile birlikte seyahat ettiği durumlarda ise muvafakat verildiğine dair belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu hallerde rızayı gösterecek olan anne ve baba bizzat hazır bulunduğu için muvafakatname vermesine zaten ihtiyaç olmayacaktır.

Muvafakatname Nereden Alınır?

Velayet altında olan çocuğun yurt dışına çıkışı için gerekli olan muvafakatname emniyet müdürlüklerinden veya noterden alınabilmektedir. Bu tür başvurularda muvafakat verecek olan annenin veya babanın, nüfus cüzdanının yanında olması yeterlidir. Ancak muvafakatin kapsamlı olması özel ifadeler içermesi durumunda pasaport, çocuğun kimliği ve benzeri şekilde başkaca evraklar da talep edilebilmektedir.

Çocuğun Yurt Dışına Çıkışında Diğer Eşin İzni Gerekir Mi?

Muvafakatname belgesi, gidilecek olan ülkenin istediği bir belgedir. Seyahat edilecek olan ülke, çocukla birlikte seyahat etmeyen anneden veya babadan bu seyahatin yapılmasına rızasının olduğunu resmi olarak tasdik etmek için bu belgeyi istemektedir.

Her ülkenin muvafakatname konusunda farklı prosedürü bulunmaktadır. Bazı ülkeler bu şartı aramazken bazı ülkeler ise muvafakatname olmadan ülkeye giriş izni asla vermemektedir. Örneğin schengen ülkeleri muvafakatname olmadan çocuğun ülkesine girmesine izin vermemektedir. Bu sebeple çocuğun yurt dışına çıkışında diğer eşin izni gerekir mi sorusuna cevap verebilmek için seyahat edilecek ülkenin hangi belgeleri talep ettiği öğrenmek gerekir. Seyahat edilecek ülke belge istemeyebileceği gibi çok kapsamlı bir belge de isteyebilir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Eşler Evliyse Muvafakatname Gerekir Mi?

Eşler evliyse ve 18 yaşından küçük olan çocuk hem annesi hem babası ile birlikte yurt dışına çıkıyorsa muvafakatname çıkartılmasına gerek yoktur. Ancak anne veya babadan sadece birisiyle yurt dışına çıkıyorsa diğer ebeveynin iznine çoğu zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür durumlarda rızasının noter onaylı olması gerekir.

Eşler Evli Değilse Muvafakatname Gerekir Mi

Eşler Evli Değilse Muvafakatname Gerekir Mi?

Eşler evli değillerse velayetin kimde olduğu önem arz etmektedir. Velayet hakkı çocuğun üstün yararı gözetilerek verilen bir karardır. Bu sebeple Türk Hukukuna göre velayete sahip olan ebeveyn, bu hakkın bir sonucu olarak dilediği şehre seyahat etme hakkına sahiptir. Bu kapsamda Türk Hukukuna göre çocuğun yurt dışına çıkarmak konusunda velayet sahibi olmayan anne veya babanın rızası aranmamaktadır. Ancak sorun Türk Hukukundan değil; seyahat edilecek ülkenin hukuk kurallarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple seyahat edilecek ülkenin hukuk kurallarına bakılması gerekir.

Yurt Dışına Yerleşme Durumunda Muvafakatname İstenir Mi?

Muvafakatname konusunda önemli hususlardan biri de çocuğun hangi amaçla yurt dışına çıktığıdır. Nitekim çocuğun seyahat amacıyla mı yoksa yerleşme amacıyla mı yurt dışına çıktığı muvafakatin içeriği bakımından dahi önemlidir. Çocuğun yurt dışında yaşama ve orada eğitim görme gibi durumlarının ortaya çıkması halinde istenilen muvafakatname, seyahat amacıyla istenilen belgeye nazaran çok daha kapsamlıdır. Bu tür durumlarda yaşanacak ülkenin istediği belgelere bakılması gerekir.

Muvafakatname Neden İstenir?

Boşanma ve ayrılık durumlarında velayet hakkına sahip olmayan ebeveyn ve çocuk arasında kişisel ilişki kurulur. Kişisel ilişki, velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın çocukla görüşme zamanlarını ifade eder. Seyahat amacı dahi olsa yurt dışına çıkış, diğer eşin kişisel ilişki kurma hakkını ihlal etmemelidir. Bu ihlalin gerçekleşmesi çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçunu oluşturabilmektedir. Uluslararası anlamda çocuk kaçırma ile karşı karşıya kalmak istemeyen ülkeler, seyahat etmeyen anne veya babanın muvafakatini alarak kendilerini koruma altına almak isterler. Seyahat edilecek veya yaşanılacak ülkenin muvafakat istemesinin nedeni tam olarak budur.

Çocuk İçin Yurt Dışı Çıkış Yasağı Alınabilir Mi?

Velayet sahibi olmayan ebeveyn, diğer eşin müşterek çocuklarını kaçırdığı yönünde kuvvetli şüphesi var ise ve bunu delillerle ispat ederse mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı kararı verilebilir. Ancak kuvvetli şüphe uyandıracak delillerin varlığı önemlidir. Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu olduğu için sadece şüphe üzerine engelleme kararı verilemez. Engelleme kararı verilirse bu kararın kaldırılması mahkemeden talep edilebilir. Velayet hakkı kendisinde olan eş kaçırma durumunun olmadığını somut delillerle ispat etmelidir.

Yurt Dışına Çıkartma Durumunda Velayet Davası Açılabilir Mi?

Velayete ilişkin koşullarda değişiklik olması durumunda velayet hakkına sahip olmayan eş velayetin yeniden değerlendirilmesini talep edebilir. Velayetle ilgili bu husus Medeni Kanunun 183. maddesinde düzenlemiştir. Kanundaki düzenlemeye göre anne veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hâkim, resen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

Müşterek çocuğun mutad meskenin değişmesi velayet bakımından önemli bir değişmedir.  Bu sebeple mutad meskenin değişmesi durumunda velayet davası açılması mümkündür. Ancak çocuğun mutad meskenin değişmesi, velayetin değişmesi için tek başına yeterli değildir. Bu tür durumlarda değişen meskenin çocuğun psikolojik, fiziksel ve bilişsel gelişimine zarar verecek nitelikte olması gerekir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine göre çocuğun menfaati anne ve babanın menfaatine göre üstün tutulmalıdır. Çocuğun sağlığını ve gelişiminin olumsuz etkilenmemesi, çocuğun huzurlu bir ortamda büyümesi önemlidir. Anne ve babası ile olan bağlarının korunması da önemlidir. Bu nedenle velayet hakkı olmayan eş velayetin yeniden değerlendirilmesini mahkemeden talep edebilir.

Velayet davasının kabulüne karar verilecek çocuğun velayeti diğer ebeveyne verilirse çocuğun yabancı ülkeden iadesi gündeme gelir. Çocuğun iadesinin gündeme gelmesi için çocuk on altı yaşından küçük olmalıdır.  Çocuk yerleştiği ülkeye uyum sağlamış ve bir yıldan daha uzun süredir yaşıyorsa hakim iadesine karar vermeyebilir. İade talebinde de çocuğun menfaati gözetilir.

Çocuğumu Yurt Dışına Götürürken Muvafakat Şart Mıdır?

Hem anne hem baba ile yurt dışına çıkma ve velayet hakkı olan ebeveyn ile yurt dışına çıkma da muvafakat aranmaz. Ancak bu evrak, gidilecek olan ülkenin aradığı bir şarttır. Bu sebeple seyahat edilecek ülkenin konsolosluklarından bilgi alınarak şart olup olmadığının öğrenilmesi gereklidir.

Tek Ebeveynle Yurtdışına Çıkış Mümkün Mü?

Anne veya babadan sadece biri ile yurt dışın çıkış yapılması mümkündür. Bu tür durumlarda seyahat etmeyen eşin, diğer eşe noterden muvafakat vermesi gerekir. Ancak bazı ülkeler muvafakate ihtiyaç duymamaktadır. Bu sebeple seyahat edilecek ülkenin konsolosluğundan veya vize merkezlerinden bu konuda bilgi alınması gerekmektedir.

Muvafakatname Belgesi Nereden Alınır

Muvafakatname Belgesi Nereden Alınır?

Muvafakatname belgesi, herhangi bir noterden veya emniyet müdürlüklerinden alınabilmektedir. Uygulamada emniyet müdürlüklerinde sürecin çok uzayabilmektedir. Noterlerde ise birkaç dakika içerisinde muvafakatname çıkartılabilmektedir. Bu sebeple muvafakatname belgesi genellikle noterlerden çıkartılmaktadır.

Eğer muvafakat çocuk için düzenleniyorsa evlilik bağı var ise hem anne hem babanın noter huzurunda birlikte bulunması gerekir. Ayrı olan aileler için velayet hakkına sahip olan eşin notere gitmesi yeterlidir. Çocuk vesayet altında ise vasisi olan kişi mahkeme kararı ile birlikte notere gitmelidir.

Muvafakat verilen konu açık ve net olarak anlaşılmalı, başvuru sahiplerinin isimleri ve adresleri doğru şekilde yazılmalıdır. Muvafakat verilmesinde herhangi bir süre sınırlaması konulması gerekmemektedir. Ancak seyahat edilecek ülkeler, muvafakatin güncel olmasını aramaktadır. Bu sebeple 6 aydan daha eski muvafakatname belgeleri genellikle kabul edilmemektedir.

Muvafakat Verilmezse Ne Yapılması Gerekir?

Muvafakat seyahat edilecek veya yaşanılacak olan ülke tarafından istenen bir belgedir. Bu sebeple muvafakatname verilmemesi halinde Türk hukukunda açılacak davalar oldukça sınırlıdır. Ancak şu davaların açılması mümkündür:

Muvafakatname Verilmesi İçin Dava Açılabilir Mi?

Anayasa tarafından düzenlenen velayet hakkı seyahat etme hakkını da içerisine alan bir haktır. Velayet hakkına sahip olan ebeveyn çocuğu yurt dışına çıkarmak için karşı tarafın rızasına ihtiyaç duymaz. Yargıtay da bu kanaattedir. Ancak Yargıtay’ın bu konudaki değerlendirmeleri uygulamada yaşanan sorunları çözememektedir.

Çocuğu ile birlikte yurt dışına seyahat etmek istemesine rağmen seyahat edemeyen anne veya babaların dava açmasında hukuki menfaatleri bulunmaktadır. Bu sebeple anneler veya babalar için mahkemelere başvurarak, muvafakat verilmesi için dava açılması mümkündür. Açılan bu davaların önemli bir kısmında olumlu netice elde edildiği de bilinen bir gerçektir.

Boşanma aşamasında olan/boşanma kararı verilmiş eşlerin arasındaki iletişim eksiklikleri sebebiyle çocuğun yurt dışına çıkması gerektiği zamanlarda izin almanın zorlaşması da muhtemeldir. Böyle durumlarda çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocuğun yurt dışına çıkabilmesi için mahkemeden muvafakat verilmesi talep edilebilir. Bu kararı alan anne veya baba, karşı tarafın iznine gerek olmadan çocuk ile birlikte seyahat edebilmektedir.

Muvafakat Vermeyen Kişiye Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Müşterek çocuğun seyahat özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelen bu durum için kişilik hakları zedelenen taraf veya maddi açıdan zarara uğrayan ebeveyn tazminat talebinde bulunmak için dava açabilir. Bu tazminat davası, müşterek çocuğun yurt dışına çıkışını boşanma anlaşmasında kararlaştırmış olmalarına rağmen engelleyen ve keyfi olarak muvafakat vermeyen eşe karşı açılabilir.

Muvafakat Vermeyen Kişi Savcılığa Şikayet Edilebilir Mi?

Savcılığa suç duyurusunda bulunulabilmesi için eylemde bulunan kişinin suç işlemiş olması gerekir. Hangi eylemlerin suç olduğu ise Türk Ceza Kanununda sınırlı şekilde yazılmıştır. Muvafakat vermeyen eş için düzenlenmiş bir suç bulunmamaktadır. Bu sebeple anne veya babanın muvafakat vermemesi nedeniyle diğer tarafça savcılığa şikayet edilmesi ve olumlu bir netice elde edilebilmesi mümkün değildir.

Muvafakat Vermeyen Babaya Dava Açabilir Miyim?

Muvafakat seyahat edilen ülke tarafından istenen bir belgedir. Türk hukuku gereğince velayet kararı çocuğun seyahat edebilmesine dair durumları da kapsadığı için Türk makamları muvafakat istemez.

Yargıtay, vermiş olduğu kararlarda mahkemeden istenen yurt dışına çıkış izninin hukuki menfaati bulunmadığı değerlendirmesi yapmıştır. Fakat bu değerlendirmeler uygulama ile örtüşmemektedir. Üstelik çocuğun yurt dışına çıkışı için velayet sahibi olmayan tarafın izin vermemesi müşterek çocuğun üstün yararının zedelemektedir. Bu yüzden mahkemeden muvafakat alınabilir ve velayet sahibi olmayan tarafın rızasına ihtiyaç yoktur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, vermiş olduğu bir kararında muvafakat vermekten keyfi olarak kaçınan aleyhine dava açılmasından sonra, muvafakatname verilmesi durumunda açılan davanın konusuz kalsa dahi yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de yarısını ödemek zorunda kalacağına hükmetmiştir. Burada seyahat edemeyen anne ve babanın kişilik hakları zedelendiği için manevi tazminat davası açılabilir. Yine seyahatin iptal olması nedeniyle uğranılan zararlar bakımından maddi tazminat davası açılması da mümkündür.

Pasaport İçin Muvafakat Gerekir Mi?

Reşit olmayan çocuklar için pasaport çıkartmak gerektiğinde de muvafakat verilmesi gerekmektedir. Ancak burada verilecek muvafakat ile çocuğun yurt dışına çıkarken verilecek muvafakat birbirinden farklıdır. Çocuğun pasaport alması için verilecek muvafakat çocuğun pasaport çıkartılmasına muvafakat edildiğini göstermek için düzenlenir.

Pasaport çıkartılması için anne ve babanın birlikte başvurması gerekir. Ancak anne ve babanın boşanmış olması durumunda pasaport için muvafakatin, çocuğun velayeti kendisine verilen tarafından verilmesi gerekir. Pasaport başvurularındaki muvafakatin, pasaportun yenilenmesi veya değişmesi durumunda yeniden çıkartılması şarttır. Her başvuru için yeni bir muvafakat gerekmektedir.

Pasaport başvurusu için velayet kendisine verilmeyen eşin muvafakatine ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak ortak velayet kararı verilmişse hem annenin hem de babanın muvafakatname vermesi gerekir.

Noterden Muvafakat Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Muvafakatname ebeveynlerinin imzası ile düzenlenmelidir ve noter onaylı olmalıdır.  Bu belgeyi almak için kimlikleri yeterli olmakla birlikte bazı durumlarda başka belgeler talep edilebilir. Çocuğun nüfus cüzdanı ve öğrenci belgesi de noterde gerekebilir. Ebeveynler evli ise ikisi de noterde bulunmalıdır. Boşanmış ailelerde velayete sahip eş noterde bulunmalı ve boşanma ilamını da yanında bulundurmalıdır. Ebeveynlerden vefat eden varsa bu durumda belgelerle notere sunulmalıdır. Çocuğun vasi gözetiminde olması halinde vesayet belgesi de notere verilmelidir.

İspanya için hazırlanan muvafakatte İspanya ibaresi bulunmalıdır. Çekya için özel muvafakat öngörülürken Kanada ve ABD için yeminli tercümanın onayladığı bir tercümesi verilmelidir.

Çocukla Yurt Dışına Yerleşirken Muvafakatname Gerekir Mi?

Çocuğun velayet hakkına sahip olan anne veya baba, karşı tarafın rızasına ihtiyaç duymaksızın çocuğa dair her kararı alabilir. Bu durumda Yargıtay kararlarına göre de müşterek çocuğun yurt dışına yerleşmesinde hiçbir engel yoktur. Ancak ülkeler bu konuda uluslararası çocuk kaçırma suçu ile karşı karşıya kalmamak için muvafakat istemektedirler. Ancak yine de yukarıda bahsettiğimiz üzere karşı taraf muvafakatname vermediği durumlarda mahkemeden istenebilir. Bu hallerde yurt dışına yerleşmeye karar veren ebeveyn kişisel ilişkiye de engellememeye özen göstermelidir.

Ortak Velayet Çocuğun Yurt Dışına Çıkışı Mümkün Mü?

Anne ve baba eğer evli ise velayet hakkını ortak kullanırlar.  Çocuğun hem annesi hem de babası ile birlikte seyahat etmemesi durumunda seyahat etmeyen eşin rızası aranır. Eğer çocuk bir başka üçüncü kişi ile yurt dışına çıkacak ise anne ve baba o kişiyle çıkması için muvafakat vermesi gerekir. Bu durumda çocuğun yurt dışına çıkması mümkündür.

Muvafakatname İstemeyen Ülkeler Hangileridir?

Ülkelerin çoğu muvafakatname ister bazıları vize için istemese bile yurt dışına çıkışlarda memurlar muvafakat isteyebilir. Çocuk 18 yaşından küçük olsa dahi anne ve baba ile birlikte ise muvafakat gerekli değildir. Muvafakat istemeyen ülkelerin tam listesi yoktur ve sayısı değişebilir. Bütün Schengen ülkeleri için muvafakatname zorunludur.

Çocuğu Yurt Dışına Çıkarma İzni Nereden Alınır?

Velayet hakkı kendisinde olan anne veya baba, çocuğunu dilediği şekilde yurt dışına götürebilme hakkına sahiptir. Bu hak anayasal güvence altındadır. Ancak seyahat edilecek ülkeler, velayet kendinde olmayan taraftan muvafakat isteyebilmektedir. Bu kapsamda çocuğun yurt dışına çıkması konusunda iznin olduğuna dair yazının velayet kendisinde olmayan taraftan alınması gerekir. Bu evrakın noterden veya emniyet müdürlüğünden alınması mümkündür.

Çocuğun Tek Ebeveyn Tarafından Yurt Dışına Çıkarılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

18 yaşından küçük çocuklar için diğer eşin rızasını içeren noter onaylı muvafakatname alınmalıdır. Bununla birlikte gidilecek ülkenin konsolosluklarından detaylı bilgi alınmalıdır. Muvafakatname gidilecek olan ülkenin aradığı bir şart olup Türk hukukunda bazı durumlarda aranmaz. Örneğin velayet sahibi eş diğer eşin rızasına ihtiyaç duymaz.

18 Yaş Altı Muvafakatname Ücreti 2023

Anne veya babanın, çocuğun yurt dışına çıkmasına rıza gösterdiğini kanıtlayan belgeye muvafakatname denir. 18 yaş altında, ebeveynlerinden biri yanında olmadan yurt dışına çıkmak isteyenlerin gideceği ülkenin talepleri doğrultusunda bu belgeye sahip olması aranır.

Muvafakatname, noter onaylı olmalıdır. Dolayısıyla noterden temin edilecektir. Noterde çıkarılacak bu belgenin uzunluğuna ve içeriğine göre bir ücret talep edilir. Ancak noterlerde alınacak muvafakatname ücreti 2023 yılı için yaklaşık 1000-TL civarındadır.

Muvafakatname Nasıl Alınır?

Öncelikle gidilecek ülkenin bu evrakı talep edip etmediği araştırılmalıdır. Zira muvafakatname istemeyen ülkeler de bulunmaktadır. Daha sonra çıkartılacak evrakta değinilecek özel bir hususa yer verilmesini isteyip istemediği de konsolosluktan sorulmalıdır. Bu bilgiler temin edildikten sonra muvafakatname verecek olan annenin veya babanın notere gitmesi gerekir. 

Notere bizzat gitmesi gereken kişi çocuğun, yurt dışına çıkışına rıza gösterdiğini beyan edecek olan anne veya babadır. Genel olarak velayet hakkı sahibi olmayan taraf, muvafakatname çıkartır. Ancak yurt dışına çıkacak çocuğun anne ve babası evli ise ve çocuk yanında ebeveynleri olmadan yurt dışına çıkacaksa anne ve baba birlikte bu belgeyi almaya gitmelidir.

Muvafakatname Yargıtay Kararları

Muvafakatnamenin verilmemesi durumunda açılacak davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

“Velayeti annede bulunan müşterek çocuğun, yurtdışına çıkışının babanın rıza ve muvafakatine bağlı tutulması, annenin velayet hakkını gereği gibi kullanmasını engelleyici niteliktedir. Velayet hakkını kullanmanın doğal sonucu olarak,velayet hakkı kendisinde bulunan davalı-davacı annenin, ortak çocukla gerek yurt dışı gerekse yurt içinde seyahat etmesi davacı-davalı babanın muvafakatına bağlı bulunmamaktadır.

Müşterek çocuğun yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin babanın onayına bağlı tutulması, davalı-davacı annenin velayet görevini yerine getirmesine engel oluşturacağı gibi, çocuğun seyahat özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu da doğuracaktır (YHGK 2012/2-799 esas, 2013/389 karar). Açıklanan sebeplerle, davalı-davacının, davacı-davalının birleşen davasına karşı açtığı karşı davasının kabulü gerekir”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/4036 E., 2016/5518 K. 21.03.2016.

Çocuğun yurt dışına çıkartılmasında boşanılan eşin muvafakatine veya oluruna ihtiyaç bulunmamaktadır.

“Velayet hakkı kendisinde bulunan eşin velayet hakkını kullanmasının doğal sonucu olarak ortak çocuğu yurt dışına çıkarmasının boşandığı eşinin muvafakatına bağlı bulunmadığı gibi çocuğun velayeti annede olup, babanın “oluru” olmaksızın çocuğun götürüleceği ülke makamlarının “giriş vizesi” vermediğine ilişkin bir belgenin sunulmamış olmasına göre, isteğin reddine karar verilmesi gerekir

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/11374 E., 2015/12897 K. 17.06.2015 T.

Yurt dışına çıkış yasağı konulması, anayasal seyahat hakkına zarar verecek ve velayet görevinin yerine getirmesini engelleyecek niteliktedir.

“Müşterek çocuğun anne tarafından yurt dışına kaçırılabileceği endişesiyle yurt dışına küçüğün çıkışının yasaklanması, anneye ait olan velayet görevini aksatması yanında sürekliliği itibariyle de 1982 Anayasası’nda düzenlenen ve temel hak niteliğinde olan seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla belirli bir süre ile sınırlanabilir. Anayasa’nın 23. maddesine göre, ilke olarak seyahat özgürlüğünün sürekli olarak sınırlandırılması mümkün değildir. Bu özgürlük ancak, çocuğun korunması amacıyla tedbiren geçici bir süre sınırlandırılabilir.

Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 4 No’lu Protokol’ün “bir devletin ülkesi içinde seyahat özgürlüğü ve ülkesinden ayrılma özgürlüğü” başlığını taşıyan 2. maddesinin ikinci fıkrasında; “Herkes kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeden ayrılmakta özgürdür. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; “Bu hakların kullanılmasına ulusal güvenlik veya kamu güvenliği yararına, kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi, sağlığın ya da ahlakın korunması için veya başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, demokratik bir toplumda gerekli ve yasaya uygun kısıtlamalardan başka hiçbir kısıtlama getirilemez.” denilmek suretiyle seyahat özgürlüğü, garanti altına alınmıştır.

Somut olayda, annesi yabancı ülke uyruklu ancak kendisi Türk Vatandaşı olan küçük çocuğun yurt dışına çıkışını ve dolayısıyla seyahat özgürlüğünü yasaklamayı gerektirecek yasal koşulların bulunmadığı her türlü duraksamadan uzaktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012/2-799 E. 2013/389 K. 20.3.2013 T.

20 Yorum

  Yasemin Avatarı
 • sadece Tanıma yoluyla babasının soyadını taşıyan çocuk için muvafakatname şartı var mı

   Av. L. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba Yasemin Hanım,
   Evlilik birliği içinde dünyaya gelen çocuklar ile tanıma yoluyla olsa nüfusa kaydettirilen çocuklar arasında hukuken hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Bu sebeple muvafakatname gerekmektedir. Bu kişi gerçek baba değilse “babalık davası” açılabilir.
   İyi günler.

    Misafir Kullanıcı Avatarı
   • Merhaba benim çocuğum 4,5 yaşında babası tanıdı resimi nikahımız yok Türkmenistan’a götüreceğim baba izni gerekiyormu?

     Av. L. Yaşar Öksüz Avatarı
    • Merhaba,
     Seyahat edeceğiniz ülke muvafakatname isteyecektir. Bu sebeple babadan muvafakatname almanız gerekiyor. Aksi durumda sorun yaşayabilirsiniz. Baba, muvafakatname vermiyorsa bu konuda aile mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Bu konuda yaşadığınız bölgedeki bir boşanma avukatından destek alabilirsiniz.
     İyi günler.

 • Avatarı
 • Eğitim için fransaya gitmek istiyorum okula kadar her şey hazır ama yaşım 17 ve birkaç ayla kaçırıyorum ailemle aramdaki sorunlardan dolayı muvafakat alamıyorum,muvafakat alamadığım için açabileceğim bir dava var mı sonuç olarak sırf 2 ay yüzünden 1 sene geç başlamak istemiyorum

   Av. L. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba, henüz reşit olmadığınız için hak ve fiil ehliyetine sahip değilsiniz. Bu durumlarda mahkemeye başvurarak kendiniz için vasi tayin edilmesini ve haklarınızın korunmasını isteme hakkınız bulunmaktadır. Vasi, sizin için gerekli olan kararları menfaatinize uygun olarak alacaktır. Ayrıca kanuna göre evlenmek kişiyi ergin yapar. Bu sebeple evlenmeniz durumunda her türlü kararı kendiniz verebilirsiniz. Ancak bu tür durumlarda sorun seyahat edilecek ülkeden kaynaklanmaktadır. Seyahat edecek ülke konsolosluğu ile iletişim halinde olmanızı ve bir aile avukatından destek almanızı tavsiye ederim.

 • Avatarı
 • Yurt dışında olan biri konsolosluktan muvafakatname için kime yetki verebilir avukat olması şart mı baba anneye muvafakatname için direk yetki verebilir mi bu işlem nasıl oluyor bilgi verebilir misiniz

   Av. L. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba, bizzat veya vekaletname verdiğiniz bir kişi aracılığı ile başvuru yapmanız yeterlidir. Avukat olması şart değildir. Daha detaylı bilgi için konsoloslukla görüşmenizi tavsiye ediyorum.

  • Avatarı
  • Kocama şiddetten dolayı hem telefondan hem yüzyüze uzaklaştırma aldım
   Ben ona mesaj atsam sorun olurmu ve ben yazdıktan sonra o bana yanıt verse ceza alır mı

    Av. L. Yaşar Öksüz Avatarı
   • Merhaba, sizin aleyhinize verilmiş bir uzaklaştırma kararı bulunmuyorsa mesaj atmanız sorun oluşturmayacaktır. Karşı taraf mesaj atarsa uzaklaştırma kararını ihlal etmiş olacaktır.

 • Avatarı
 • Yurt dışında, Fransa’da bulunan bir siyasi iltica, Türkiye de kendi 18 yaş altı olan çocukları için pasaport başvurusu yapması için kendi eşine vekaletname vermesi gerekiyormuş. Yurt dışındaki bir noter tarafından verilmesi gereken Bu tür muvafakatname örneği bize sunmanız mümkün mü?
  Not: Babasın bulunduğu siyasi konusundan dolayı bu evrak için Fransa’daki Türk Başkonsolosluğa başvuramıyor.
  Saygılarımla

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Noterden veya bulunduğunuz ülkenin konsolosluklarından muvafakatname çıkartabilirsiniz. El yazısı ile hazırlanacak muvafakatnameler hukuken geçerli olmayacaktır. Bu sebeple örnek üzerinden muvafakatname hazırlamanızı tavsiye etmiyoruz. Muvafakatname çıkartılamaması durumunda dava açarak bu sorunu çözebilirsiniz.
   İyi günker.

 • Avatarı
 • Merhaba, oğlumun bosandigim babasinin 1 yil kesinlesmis hapis cezasi olduğu icin kısıtlı olduğunu öğrendim. Oglum ve benim icin Hollanda oturum iznine başvuracak nişanlım, direk babasından muvafakatname almanin hic bir yolu yok mudur? Hapisteki eski es yerine babasi vasi atanmis. Vasinin imzaladigi muvaffakatname Hollanda hukumeti tarafından ne derece kabul edilir? Hapisteki Ilgili mahkemeye gitsem muvafakatname için ozel izin alma durumum olmaz mi?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Mehaba,
   Hakkında mahkumiyet kararı verilen veya hukuken başka bir nedenle kısıtlanan kişilerin hakları vasi tarafından kullanılmaktadır. Bu durumlarda vasi de muvafakatname verebilmektedir. Vasi, muvafakatname vermekten kaçınırsa aile mahkemesinde dava açılması gerekir.
   İyi günler.

 • Avatarı
 • emniyetin hangi biriminden muvafakatname alınabilir

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Bu konuda emniyet müdürlüğünden bilgi almanızı daha isabetli olacaktır. Ayrıca imkanınız varsa muvafakatnamenin noterden çıkartılması çok daha sağlıklı olacaktır.
   İyi günler.

 • Avatarı
 • 16 yaşındaki yeğenimle Fransa’ya seyahat edeceğiz,daha önce de Yuninstan ve Bulgaristan’a seyahat ettik ,kendisi aynı zamanda çift vatandaş ,daha önceki seyahatlerde muvafakatname sorulmadı Fransa için almamız gerekli olur mu sizce ?

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Fransız vatandaşı olan bir çocuk Fransa’ya giderken muvafakatnamesi ihtiyacı olmayacaktır. Yeğeninizin Fransa veya Bulgaristan vatandaşlığı varsa bu pasaportlar üzerinden seyahatinizi planlayabilirsiniz. Bu durumda muvafakatnameye gerek kalmayabilir.
   İyi günler.

 • Avatarı
 • Merhaba, muvakatname verirken ülke veya zaman kısıtı koyulabilir mi? Mesela sadece belirtilen ülkeye izin verilir mi yoksa muvakatname genel bir belge mi bir kez verildiğinde 6 ay içinde bir kaç defa ve istenilen yere gidilir mi? çok teşekkürler,

   Av. Yaşar Öksüz Avatarı
  • Merhaba,
   Muvafakatnameye sınır koymak mümkündür. Gidilecek ülke bakımından sınırlandırılarak muvafakatname verilmesi önünde yasal bir engel bulunmuyor.
   İyi günler.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız.