1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini devam ettiremeyen eşlerin boşanmanın hukuki ve mali sonuçları üzerinde anlaşarak başvurabilecekleri boşanma dava türüdür. Eşlerin, anlaşmalı boşanma davası için birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece anlaşmalı boşanma davasının kabulüne karar verilir.

Anlaşmalı boşanmanın şartları Medeni Kanunun 166. maddesinin 3. fıkrasında yer almaktadır. Kanundaki düzenleme gereğince anlaşmalı boşanma için;

  • Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.

Medeni Kanunda yer alan açık düzenleme gereğince eşlerin anlaşmalı boşanma yolunu tercih edebilmesi için evlilik birliğinin en az 1 yıl süre ile devam etmesi gerekmektedir. Bu süre evlilik birliğinin resmi olarak kurulduğu günden başlar. Anlaşmalı boşanma davası açılmadan önce 1 yıllık sürenin dolması gerekmektedir. Aksi halde davanın reddine karar verilecektir. Dolayısıyla 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün değildir. Eşler arasındaki evlilik birliği 1 yıldan kısa sürmüş ve eşler evlilik birliğini devam ettiremez hale gelmişse bu durumda çekişmeli boşanma davası açılarak evlilik birliği sona erdirilebilir.

  • Eşlerin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile mahkemeye başvurması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ile açılabileceği gibi eşlerden birinin başvurusunu diğer eşin kabul etmesi ile de açılabilecektir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi eşler tarafından hazırlanarak sunulabileceği gibi hak kayıplarının önlenmesi için anlaşmalı boşanma avukatından yardım alınarak da hazırlanabilir. 

  • Eşlerin boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarında eksiksiz uzlaşması gerekir.

Eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için boşanmanın sonuçlarına ilişkin olarak özgür iradeleri ile anlaşmaları gerekmektedir. Boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, tazminat ve ayrıca mal paylaşımı hususunda anlaşan taraflar hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü ile bu hususlara ilişkin gerekli açıklamaları yaparak hazırlanan protokolü dava dilekçesi ekinde mahkemeye sunulmalıdır. Hakim gerekli görmesi halinde tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak protokolde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. 

  • Eşler, duruşmada bizzat hazır bulunmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim, duruşma esnasında eşleri dinleyerek boşanmanın serbest iradelerine dayanıp dayanmadığını araştırmak zorundadır. Bu nedenle taraflar hakkında boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekir. Taraflar duruşma sırasında hazır bulunmaz ise davanın kabulüne karar verilemez. Çekişmeli boşanma davaları bakımından ise böyle bir şart aranmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulur ve tarafları dinleyerek serbest iradeleri ile anlaşmaya vardıklarına kanaat getirir ise davanın kabulüne karar verilir.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davasının şartlarından biri de evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. Bir yıllık süre eşlerin evlilik birliğinin resmi olarak kurulduğu günden itibaren başlayıp davanın açıldığı güne kadar dolmuş olmalıdır. Dolayısıyla 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma teknik olarak mümkün değildir.

Taraflar arasındaki evlilik birliğinin kurulmasından itibaren 1 yıllık süre dolmadığı durumlarda eşler, yalnızca çekişmeli boşanma davası açarak evlilik birliğini sona erdirebilir.

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma yapamayan eşlerin sadece çekişmeli boşanma ile boşanabilirler. Ancak 1 yılın dolmasını beklemesi bazı durumlarda oldukça zor olabilir. Bu tür durumlarda açılacak çekişmeli boşanma davasında ise eşlerin boşanmanın hukuki ve mali tüm konularında anlaşmaları durumunda anlaşmalı boşanmaya benzer bir prosedür izlenerek hızlıca boşanma kararı alınması mümkündür. 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanmak isteyen eşler tarafından açılacak çekişmeli boşanma dava yaklaşık olarak 2-3 ay içerisinde sonuçlanabilmektedir. 

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma isteyen ancak bunu yapamayan kişilerin boşanma avukatından destek alması gerekir.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

1 Yıl Dolmadan Boşanma Nafaka

Boşanmanın sonuçlarına ilişkin taleplerin bir tanesi de nafakadır. Nafaka, mahkeme tarafından bir kimsenin bakım ve ihtiyaçlarının giderilmesi için hükmedilen bir miktar paradır. Bu kapsamda eşler çekişmeli boşanma davası ile tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası talebinde bulunabilir. Eşlerin nafaka hakkı kazanabilmesi için herhangi bir süre şartı bulunmamaktadır. Bu yönde talepte bulunulması halinde mahkeme hakim tarafların ekonomik durumuna göre uygun bir nafakaya hükmedecektir.

Tedbir nafakası eşlerden birinin geçimi ve varsa çocukların geçimi için hükmedilen nafaka türüdür. Tedbir nafakası, çekişmeli boşanma davası açılmasının ardından boşanma davası kesinleşinceye dek devam eder. Çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesi nedeniyle hakimin birtakım önlemler alması gerekmektedir. Tedbir nafakası da bu önlemlerden bir tanesidir. Boşanma davasının açılmasından sonra talep üzerine veya hakim tarafından kendiliğinden tedbir nafakasına hükmedilebilecektir.

Yoksulluk nafakası boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eşin, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği nafakadır. Yoksulluk nafakası için eşlerden bir tanesinin talepte bulunması gerekirken tedbir ve iştirak nafakası için eşlerin talebi aranmamaktadır. Yoksulluk nafakasına ilişkin düzenleme, Medeni Kanunun 175. maddesinde yer almaktadır. Yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

İştirak nafakası, boşanma kararı ile velayet kendisine bırakılmayan eşin de ortak çocuğun giderlerine katılması için hükmedilen nafaka türüdür. İştirak nafakası yükümlülüğü boşanma kararının kesinleşmesi ile başlar. İştirak nafakası ortak çocuğun 18 yaşını doldurması ile sona erer.

Çekişmeli boşanma davalarında her iki eşinde nafaka talep edebilmesi mümkündür. Bu kapsamda hem davacı hem de davalı eş nafaka talebinde bulunabilir. Davacı eşin nafaka talebinde bulunması durumunda dava dilekçesinde nafaka talebine ilişkin tüm detaylar açıkça belirtilmelidir. Davalı eşin nafaka talebinde bulunması için sunacağı cevap dilekçesin veya karşı dava dilekçesi ile nafaka talebinde bulunması gerekmektedir.

Eşlerin evlilik birliği içerisinde 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Bu durumda eşler boşanmaya ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin taleplerini sadece çekişmeli boşanma davası açarak talep edebilirler. Ancak burada açılacak çekişmeli boşanma davası, tarafların her konuda anlaşmış olmaları durumunda normal bir çekişmeli boşanmaya göre çok daha kısa sürecektir. 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası şeklinde yürütülecek çekişmeli boşanma davalarında eşlerin, boşanmada nafaka bakımından eksiksiz şekilde anlaşmış olmaları gerekir. 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma yapmak isteyen eşler, tedbir nafakası veya yoksulluk nafakası konusunda anlaşamazlarsa bu durumda dava uzun sürecektir.

1 Yıl Dolmadan Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin olan velayet, tazminat, nafaka gibi konularda anlaşmaya varamamış olması halinde açılır. 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma isteyen  doldurmamış ise eşlerin çekişmeli boşanma davası açmaları gerekir. Çekişmeli boşanma davası için bir süre şartı aranmamaktadır. Çekişmeli boşanma davası açabilmek için Medeni Kanunda düzenlenen genel ya da özel boşanma şartlarından en az birinin gerçekleşmiş olması yeterlidir. Bu şartlar şunlardır;

Genel boşanma sebepleri:

Özel boşanma sebepleri:

Boşanma sebeplerinin bir tanesi veya birden çoğunun gerçekleştirildiği iddiası ile çekişmeli boşanma davası açan eşin, boşanma sebebini ispat etmesi durumunda hakim boşanmaya karar verir. Ancak hakim, ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğuna kanaat getirirse ayrılığa da karar verebilir. 

1 Yıl Geçmeden Anlaşmalı Boşanma

Evlilik birliğinin resmi olarak kurulmasının üzerinden henüz 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma gerçekleştirilemez. Bu durumda boşanmak isteyen eşlerin çekişmeli boşanma davası açması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası süresi genellikle anlaşmalı boşanma davası süresinden daha uzun sürmektedir. Ancak 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma isteyen eşlerin açacakları çekişmeli boşanma davasında, birbirlerinden nafaka ve tazminat gibi talepleri bulunmaması halinde çekişmeli boşanma davası süresinin de kısaltılması mümkündür.

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma isteyen eşlerin boşanma konusunda net olması, hakime durumun lehlerine olduğunu göstermeleri ve taleplerin açık ve net olması gibi faktörler çekişmeli boşanma davasının süresini hızlandırabilecektir. Dolayısıyla 1 yıl geçmeden anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin çekişmeli boşanma davası ile hızlı şekilde boşanmaları mümkündür. Bu süreçlerin takibinde boşanma avukatından destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

1 Yıldan Az Evlilikte Anlaşmalı Boşanma

Medeni Kanun, anlaşmalı boşanma davası için evlilik birliği içerisinde 1 yılın doldurulmuş olması şartını aramaktadır. Eşlerin evlilik birliği içerisinde 1 yılın doldurmuş olması durumunda taraflar hazırlayacakları protokolün sunarak anlaşmalı boşanma davası açıp kısa süre içerisinde boşanabilecektir. Ancak 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Bu durumlarda yalnızca çekişmeli boşanma davası ile evlilik birliği sona erdirilebilir.

Eğer bir yıl dolmadan çekişmeli boşanma davası açılmış ise ve dava süreci devam ederken evlilik birliğinin birinci yılı dolarsa, boşanma aşamasında olan eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü imzalayarak çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanma davasına dönüştürmeleri mümkündür. Bu durumda eşlerinde duruşmada hazır bulunması koşuluyla eşler tek celsede boşanma kararı verilebilir.

1 Yıldan Az Süren Evliliklerde Anlaşmalı Boşanma

Tarafların birbirlerini henüz tam olarak tanımadan, evlilik birliğini sürdürmeyi denemeden boşanmaya karar vermelerinin önüne geçebilmek amacıyla kanun koyucu tarafından anlaşmalı boşanma bir yıl süre ile evlilik ön koşuluna bağlanmıştır. Bu sebeple 1 yıldan az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi mümkün değildir. 

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanmak isteyen eşler, sadece çekişmeli boşanma davası açabilirler. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma nedenlerinin ve eşler arasındaki kusurun ispat edilmesi gerekmektedir. Ancak 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin açılacak çekişmeli boşanma davasında geçimsizliklerini ispat ederek hızlıca boşanmaları mümkündür. Hatta 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin tek celsede boşanmaları sağlanabilmektedir. 

1 Yıldan Önce Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davaları çoğunlukla tek celsede sonuçlandığından kısa bir süreç içerisinde tamamlanmaktadır. Bu nedenle kısa bir süre içerisinde evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma davası açması yerinde olacaktır. 

Uygulamada genellikle 1-1.5 ay içerisinde duruşma yapılarak anlaşmalı boşanmaya karar verilmektedir. Ancak evlilik birliğini kısa bir süreç içerisinde sona erdirmek isteyen eşlerin anlaşmalı boşanma davasına ilişkin şartları da yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu şartlardan ilki de evlilik birliğinin bir yıllık süreyi doldurmuş olmasıdır. Aksi halde 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamayacaktır. Bu durumda ancak çekişmeli boşanma davası açılabilecektir.

Taraflar çekişmeli boşanma davasının kısa sürmesi için talepler konusunda anlaşmış olmalı ve davalı eş, davacı eşin taleplerine, kısmen veya tamamen muvafakat etmelidir. Böylelikle çekişmeli boşanma davasının süresi de kısalacaktır.

1 Yılı Doldurmadan Anlaşmalı Boşanma

Medeni Kanuna göre evlilik birliği içerisinde eşlerin, 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma yapabilmeleri mümkün değildir. Eşler kendi aralarında boşanmanın tüm sonuçlarına ilişkin olarak uzlaşmış olsalar bile kanunda aranan süre şartı sağlanamadığından anlaşmalı boşanma gerçekleştirilemeyecektir. Ancak bu durum eşlerin 1 yıl dolmadan hiçbir şekilde boşanamayacağı anlamına gelmemektedir. Boşanmak isteyen eşler bu durumda çekişmeli boşanma davası açmayı tercih edebilecektir.

Evlilik süresi bir yılı doldurmadığı için çekişmeli boşanma davası açmış olan eşlerin boşanmanın hukuki ve mali sonuçları olan velayet, nafaka, boşanmada tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda birbirlerinden herhangi bir talepleri bulunmuyor ise veya bu talepler üzerinde anlaşmaya varılmış ise bu durumda çekişmeli boşanma davası süresi de kısalacaktır. Bu durumda bir boşanma avukatından yardım alınması sürecin daha kısa sürmesine yardımcı olacaktır.

1 Yılı Doldurmayan Evliliklerde Boşanma

Anlaşmalı boşanma davasının Medeni Kanunda düzenlenen şartlarından bir tanesi de evlilik süresinin en az bir yılı doldurmuş olmasıdır. Kanun koyucu söz konusu düzenleme ile bir yıllık süre içerisinde tarafların birbirlerini yeterince tanımadan önce acele bir karar verip anlaşmalı boşanma davası açmalarını engellemeye çalışmaktadır. Zira anlaşmalı boşanma davalarında evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığı ve kusur araştırmasına gidilmez. Hakim tarafların anlaşmalı boşanma davasının şartları yerine getirip getirmediğini araştırır. Bu şartların hakim tarafından uygun bulunması halinde tarafların boşanmasına karar verilecektir.

Dava açılabilmesi için beklenmesi gereken süre yalnızca anlaşmalı boşanma davası bakımından önem arz etmektedir. Çekişmeli boşanma davaları bakımından herhangi bir süre şartı yoktur. Çekişmeli boşanma davası, evlenme tarihinde dahi açılabilir. Burada önemli olan Medeni Kanun ile belirlenen boşanma sebeplerinin gerçekleşmesidir. Bu sebeplerden bir tanesi veya birden çok tanesi gerçekleşmiş ise çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası süreci çoğunlukla anlaşmalı boşanmadan daha uzun ve karmaşık olarak ilerlemektedir. Bu durumda sürelerin kısalması ve hak kayıplarının önlenmesi için boşanma avukatından destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu