Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini herhangi bir nedenle devam ettiremeyen eşlerin; çocuklarının velayeti, nafaka miktarı, boşanmada tazminat, boşanmada mal paylaşımı ve ziynet alacağı konularında anlaşarak başvurabilecekleri bir boşanma nedenidir.

Anlaşmalı boşanma Medeni Kanunun 166. maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Kanundaki düzenleme şu şekildedir;

Medeni Kanun 166/3 – Anlaşmalı Boşanma

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim, hangi eşin kusurlu olduğunu veya boşanmaya neden olan olayın ne olduğunu araştırmaz. Hangi eşin kusurlu olduğu konusunda araştırma sadece çekişmeli boşanma davalarında yapılabilir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha hızlı ve daha ekonomiktir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma şartları büyük öneme sahiptir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma sürecinde anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınmasında büyük menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma şartları Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre anlaşmalı boşanma için;

  • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir.

Medeni Kanundaki açık düzenleme gereği anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması şarttır. Bu süre resmi olarak evlilik birliğinin kurulduğu tarihten başlar. Anlaşmalı boşanma davası açıldığında ise bir yıllık sürenin dolmuş olması gerekir. Eşler arasında evlilik bir yıldan az sürmüşse sadece çekişmeli boşanma davası açılabilir.

  • Eşlerin anlaşmalı boşanma dilekçesi ile başvuruda bulunması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden biri tarafından açılabileceği gibi her iki eş tarafından da birlikte başvuru ile dava açılması mümkündür. Anlaşmalı boşanma dilekçesi eşler tarafından sunulabileceği gibi anlaşmalı boşanma avukatı aracılığıyla da sunulabilir.

  • Eşlerin boşanma ve sonuçları konusunda eksiksiz anlaşması gerekir.

Anlaşmalı boşanmada eşlerin boşanma konusunda özgür iradeleri ile anlaşmış olmaları gerekir. Yine eşlerin boşanmaya bağlı olan velayet, nafaka, tazminat, ziynet alacağı, mal paylaşımı gibi konularda eksiksiz şekilde anlaşmış olmaları gerekir. Yapılan anlaşmanın, hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolünde ve anlaşmalı boşanma dilekçesinde kalem kalem belirtilmesi davanın kolayca ilerleyebilmesini sağlayacaktır.

  • Tarafların duruşmadaya bizzat katılmaları gerekir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim, eşleri dinlemek ve boşanmalarının serbest iradelerine dayanıp dayanmadığını araştırmak zorundadır. Bu sebeple tarafların duruşmaya bizzat katılmaları şarttır. Çekişmeli boşanma davalarında ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma duruşmasında hakim anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulur, tarafları dinler ve iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirirse boşanma kararını verir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nedir?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, bir eşin anlaşmalı boşanma sürecini başlatmak için mahkemeye sunduğu başvuru belgesidir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşlerden biri tarafından hazırlanarak sunulabileceği gibi her iki eşin birlikte hazırlayıp imzalanarak da sunulabilir. Mahkemeye sunulacak anlaşmalı boşanma dilekçesi ile anlaşmalı boşanma süreci başlamış olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanmasından öncelikle yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi gerekir. Yetkili ve görevli mahkeme dilekçede belirtildikten sonra tarafların isimlerine, kimlik numaralarına, adreslerine ve varsa avukatlarının bilgilerine eksiksiz şekilde yer verilmelidir. Bu bilgiler, dava dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlardan olduğu için eksiklik olmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Taraflara ait bilgilerin yazılmasından sonra anlaşmalı boşanmanın karşılıklı olarak kabul edildiği ifade edilmeli ve anlaşılan şartlar da belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanmada tarafların, eşlerin kusur durumuna dair açıklama yapmaları gerekmez. Eşlerin, anlaşamadıklarını bildirmeleri yeterlidir.

Tarafların velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi üzerinde önceden anlaştıkları hususları, anlaşmalı boşanma dilekçesi ekinde sunacakları anlaşmalı boşanma protokolü ile bildirir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, yetkili ve görevli mahkemeye hitaben tarafların kişisel bilgileri, boşanma sebepleri, deliller, talep sonucu ve davalı veya vekilinin imzası unsurlarını içermelidir. Düzenlenen dilekçeye ek olarak sunulan anlaşmalı boşanma protokolüne atıf yaparak tarafların velayet, nafaka, ziynet alacağı, eşya alacağı, tazminat ve mal paylaşımına ilişkin anlaşma şartları açıkça yazılmalıdır. Dilekçenin sonuna tarafların açılacak davadaki taleplerinin özetlendiği talep sonucunun eklenmesi ile anlaşmalı boşanma dilekçesi tamamlanır.

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne,

DAVACI: A.A. (T.C. Kimlik No:*****) 

Adres:**********

DAVALI : B.B. (T.C. Kimlik No: ***********)

Adres:**********

KONU : Anlaşmalı boşanma dava dilekçemdir.

AÇIKLAMALARIM

Davalı ile …. tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden …. isminde …. doğumlu bir çocuğumuz oldu. Bu hususların ispatı bakımından nüfus kayıtlarının celbini talep ederim.

Davalı ile olan evliliğimiz devam edemez hale gelmiştir. Bu kapsamda boşanma ve boşanmaya bağlı tüm konularda anlaşmıştık. Karşılıklı olarak imzaladığımız anlaşmalı boşanma protokolünü sunuyoruz. (EK-1)

Sayın Mahkemenize sunduğumuz anlaşmalı boşanma protokolü doğrultusunda boşanmamıza karar verilmesini talep ederiz.

DELİLLER : Boşanmanın protokolü ve her türlü hukuki delil.

T. SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle imzaladığımız anlaşmalı boşanma protokolü doğrultusunda boşanmamıza karar verilmesini talep ederim.

DAVACI: A.A. (T.C. Kimlik No:*****) 

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken eşlerin avukat tutmaları gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu sebeple eşler, avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlayabilirler. Hazırlanacak dilekçede bu yazımızda yer verdiğimiz detaylara dikkat edilmesinde menfaat bulunmaktadır.

Ancak avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamak eşlerin hak kaybına uğramasına da neden olabilir. İfade edilmesi gereken bir hususun belirtilmemesi veya eksik ifade edilmesi gibi nedenlerle eşlerin hak kaybı yaşadığı pek çok durumla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma dilekçesi ve protokolü hazırlarken boşanma avukatından destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, eşlerden birinin anlaşmalı boşanma dava sürecini başlatmak için mahkemeye sunacağı dava dilekçesidir. Dava dilekçesi ekinde, taraflarca boşanmanın hukuki ve mali sonuçları üzerinde anlaştıkları anlaşmalı boşanma protokolü sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesini, eşlerden biri tarafından hazırlanarak sunulabileceği gibi taraflarca birlikte hazırlanarak sunulması da mümkündür. Mahkemeye sunulacak anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile taraflar arasındaki boşanma davası açılmış olacaktır.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği Word

Avukatısız anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamak mümkündür. Ancak bu durumlarda anlaşmalı boşanma sürecindeki belirsizlikler, eşlerin içinde bulundukları duygusal durum çeşitli şekillerde hak kaybı yaşamalarına neden olabilir. Bu sebeplerle bu süreçlerde anlaşmalı boşanma avukatından destek alınmasında fayda vardır. Ancak bu desteği almak istemeyenler için yukarıda paylaştığımız avukatsız anlaşmalı boşanma dilekçesi örneğini word hale dönüştürerek kullanmak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi için, tarafların üzerinde anlaştıkları hususları gösteren protokoldür.

Anlaşmalı boşanma protokolü, çocukların velayeti, çocuğa ödenecek iştirak nafakası, eşe ödenecek yoksulluk nafakası, çocukla kurulacak kişisel ilişki süreleri, evlilik sırasında elde edilen malların paylaşımı gibi birçok konuyu kapsayan yazılı metindir. Bu konuda temel bilgilere sahip olmak için “anlaşmalı boşanma protokolü” isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken, anlaşılan hususların maddeler halinde belirtilmesi önemlidir. Bu durumda eşler arasında ilerleyen aşamalarda ihtilafların çıkması engellenmiş olacaktır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınmasında menfaat bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma protokolünün, eşlerin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlandığını ve internette sunulan protokollerin hak kaybına neden olabileceğini de unutmamak gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin birlikte sunacakları dava dilekçesi ile veya eşlerden birinin sunacağı dilekçenin diğer eş tarafından da kabul edilmesi ile başlar. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin, sunulması durumunda mahkeme, bir tensip zaptı hazırlar. Hazırlanacak tensip zaptında mahkemenin bilgileri, dosya numarası, tarafların yapması gerekenler ile duruşma tarihi belirtilir.

Mahkeme, hazırladığı tensip zaptını ve dava dilekçesini davalı eşe tebliğe çıkartır. Davalının, kendisine tebliğ edilen dava dilekçesine iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunması mümkündür. Ancak davalı eşin, anlaşmalı boşanma protokolündeki şartları kabul etmesi durumunda davaya cevap vermesi gerekmez. Hatta bu sebeple uygulamada çoğu zaman mahkemeler, dava dilekçesini tebliğe de çıkarmamaktadır.

Tensip zaptında belirtilen duruşma tarihinde tarafların duruşmaya bizzat katılmaları gerekir. Anlaşmalı boşanma avukatından destek alan eş de duruşmaya bizzat katılmak zorundadır. Zira anlaşmalı boşanma duruşmasında hakim, tarafların anlaşmalarının baskı altında olup olmadığını araştırır.

Eşlerin duruşmaya katılmaları, anlaştıkları hususları beyan etmeleri ve hakimin de anlaşılan hususları uygun bulması halinde anlaşmalı boşanmaya karar verilir. Ancak mahkemenin duruşmada hüküm açıklaması ile taraflar hemen boşanmış olmaz. Eşler boşanma kararının kesinleşmesi ile boşanmış olurlar. Bu konularda herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için anlaşmalı boşanma avukatından hukuki destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Kaç Gün Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme, tarafların ekonomik durumlarını ve eşlerin kusurlarını araştırmaz. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanmaktadır. Ancak tarafların boşanmanın şartları konusunda anlaşamamaları halinde hakim, düşünmeleri için taraflara zaman verebilir. Bu durumda anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanmaz.

İlk duruşma mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte ortalama 1-1,5 ay sonraya verilmektedir. İlk duruşmada karar verilmesi sonrasında mahkeme 1 ay içinde kararının gerekçesini açıklar. Açıklanacak gerekçeli kararın ise taraflarca tebliğ alınması ve itiraz edilmeyeceğinin bildirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma dava sürecinin tümüyle bitmesi ve kararın kesinleşmesi yaklaşık olarak 2–3 ay sürebilmektedir.

İfade ettiğimiz süreler, anlaşmalı boşanma avukatı olmadan anlaşmalı boşanma kaç gün sürer sorusunun cevabıdır. Ancak avukattan yardım alınması durumunda süreç çok daha kısalmakta ve ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Nasıl Belirlenir?

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların her konuda anlaşmış olmaları gerekir. Bu kapsamda eşler; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası ödenip ödenmeyeceği konusunda anlaşmak zorundadır. Yine ödenecek nafakanın miktarının belirli olması gerekir. Anlaşmalı dava dilekçesinde veya boşanma protokolünde nafaka ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse miktarın ne kadar olduğu eşler arasında müzakere edilerek bulunur.

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka miktarı belirlenirken, nafakanın bir sonraki yıllarda paranın alım gücü karşısında erimemesi için nafaka artış oranı belirlenmesinde menfaat bulunmaktadır. Bu artış oranı protokole yazılmazsa nafaka kendiliğinden artmaz. Böyle bir durumda nafaka alacaklısı olan eşin, nafaka artırım davası açması gerekir. Bu dava ise tarafların tekrar bir dava ile karşı karşıya gelmesine neden olur.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakasına yer verilebilir. Ancak yardım nafakasının hüküm altına alınması hukuken mümkün değildir. Bu konuda daha fazla bilgi almak için “yardım nafakası” isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Aldatıldığını Öğrenmek

Anlaşmalı boşanma sonrasında eşlerden biri, diğer eşin aslında başka biri ile ilişki yaşadığını öğrenmiş ve bu sebeple anlaşma iradesinden vazgeçerek zina sebebiyle boşanma davası açabilir. Bu tür durumlarda boşanma kararının kesinleşip kesinleşmediğini tespit etmek gerekir. Nitekim;

– Anlaşmalı boşanma dilekçesinin sunulmasından önce taraflar, anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilirler.

– Anlaşmalı boşanma dilekçesi sunulup; henüz duruşmaya çıkılmasından önce de taraflar anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilirler. Bu durumda dava açılmış olsa da henüz boşanma kararı kesinleşmediği için karara itiraz etmek ve boşanma iradesinden hiçbir gerekçe göstermeksizin vazgeçmek mümkündür.

– Anlaşmalı boşanma duruşmasından sonra ve boşanma kararının kesinleşmesi öncesinde aldatıldığını öğrenen eş sunacağı itiraz dilekçesi ile boşanma iradesinden vazgeçebilir. Bu durumda dava, anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanmaya dönüşür.

– Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmişse karara itiraz etmek hukuken mümkün değildir. Bu sebeple aldatılan eş, boşanma iradesinden geri dönerek maddi tazminat, manevi tazminat veya başkaca taleplerde bulunamaz. Bu tür durumlarda yargılamanın yenilenmesi başvurusunda bulunulabilir. Ancak yargılamanın yenilenmesinin çok istisnai olduğunu da belirtmek gerekir.

Boşanma kararının kesinleşip kesinleşmediği dosya üzerinden yapılacak inceleme ile belirlenir. Taraflar sadece duruşmada beyanda bulunmuşlarsa kararın kesinleştiği söylenemez. Ancak taraflar duruşmaya çıkmış, gerekçeli kararı tebliğ almış ve karara itiraz süreleri de bitmişse boşanma kararı kesinleşmiştir.

Böyle bir durumun yaşanması halinde aldatılan eşin, psikolojik olarak çok zor olacak bu süreçte bir de prosedürleri takip etmesi oldukça güçtür. Bu sebeple bu tür durumlarla karşı karşıya kalınmaması için hem anlaşmalı boşanma süreci hem de aldatma sebebiyle çekişmeli boşanma sürecindeki ihtimaller doğrultusunda boşanma avukatından hukuki destek alınması gerekir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek

Eşler, boşanma kararı kesinleşinceye kadar, yargılamanın herhangi bir aşamasında anlaşmalı boşanmadan vazgeçme hakkına sahiptir. Anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek için herhangi bir neden gösterilmesi de gerekmemektedir. Bu kapsamda eşler, anlaşmalı boşanma dilekçesini bizzat hazırlamış ve hakim huzurunda boşanmayı kabul etmiş olsalar dahi anlaşmalı boşanmadan koşulsuz şartsız vazgeçebilir.

Eşler arasında anlaşmalı boşanmadan çekilmek istediğini beyan eden olursa hakim, itiraz eden eşe davaya çekişmeli boşanma olarak devam edip etmeyeceğini sorar. Davacı eşin boşanma sürecinin devam etmesini beyan etmesi durumunda kendisine belirli bir süre tanınmaktadır. Bu süre zarfında davacı eş, mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçesi sunarsa dava, çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Ayrıca davacı eş, mahkemeye devam etmek istemezse anlaşmalı boşanma davasının reddine karar verilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davasının görülmesi için öncelikle taraflar arasında boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarına ilişkin olarak anlaşılması gerekmektedir. Eşler, boşanma kararının kesinleşmesine kadar her aşamada anlaşmalı boşanmadan vazgeçme hakkına sahiptir. Taraflardan biri, anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi durumunda vazgeçen tarafın mahkemeye sunacağı bir feragat dilekçesi ile davayı sona erdirebilir.

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme dilekçesi, davayı gören mahkemeye hitaben yazılır. Dilekçede dosya numarası, taraf bilgileri, tarafların dava konusu hukuki ihtilaf üzerinde anlaşamamış olması sebebiyle davadan vazgeçildiği, feragat dilekçesi doğrultusunda dosyanın kapatılması ve gereğinin yapılması talep edilerek dilekçe tamamlanılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerde aile mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise bu tür davalar, asliye hukuk mahkemesinde açılır. Anlaşmalı boşanma davası da aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardandır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları aile mahkemesinde; aile mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesinde açılır. Bu sebeplerle anlaşmalı boşanma dilekçesinin de aile mahkemesine hitaben hazırlanması gerekir.

Boşanma davaları, eşlerden birinin ikametinin bulunduğu aile mahkemesinde veya son altı ay içerisinde eşlerin birlikte ikamet ettiği yer mahkemesinde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasının da bu kural dikkate alınarak açılması gerekir. Ancak taraflar, anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme konusunda da diledikleri şekilde anlaşarak herhangi bir yerdeki mahkemede dava açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma İstinaf Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma kararı verildikten hemen sonra karar hüküm ve sonuçlarını doğurmaz. Bunun için boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Boşanma kararının kesinleşme süresi, gerekçeli kararının tebliğinden itibaren iki haftadır. İki haftalık süre içinde eşler, istinaf mahkemesine başvurmazsa veya verecekleri bir dilekçe ile kanun yolu haklarından feragat ettiklerini bildirirlerse boşanma kararı kesinleşir.

Anlaşmalı boşanma kararına karşı boşanma kararından vazgeçilmiş olması, protokoldeki bir hususta yanıltıldığı iddiası veya karardaki bir maddi hata sebebiyle istinaf yoluna başvurulduğunda anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma olarak görülmeye devam edilir.

Anlaşmalı boşanma istinaf başvurusu bir dilekçe ile yapılır ve bu dilekçe Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılır. Dilekçeye taraf bilgileri, dosya numarası yazılır. İlk derece mahkemesinin protokol doğrultusunda verdiği boşanma kararı özetlenir. İstinaf sebepleri detaylıca açıklandıktan sonra deliller gösterilir ve talep sonucu yazılarak dilekçe imzalanır.

Anlaşmalı Boşanma Feragat Dilekçesi

Davadan feragat, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman mümkündür. Taraflar arasında anlaşmalı boşanma davası açılması durumunda da tarafların davadan feragat etme hakkı bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında, davayı görmekte olan mahkemeye sunulacak bir feragat dilekçesi ile yada anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmamak suretiyle anlaşmalı boşanma davasından feragat edilmesi mümkündür. 

Anlaşmalı boşanma davasında feragat dilekçesi, davayı gören mahkemeye hitaben yazılır. Dilekçede dosya numarası, taraf bilgileri ve dava konusu hukuki ihtilaf üzerinde anlaşamamış olunması sebebiyle davadan feragat edildiği yazılarak dilekçe davayı görmekte olan mahkemeye sunulur.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için eşlerin mal paylaşımı konusunda da eksiksiz olarak anlaşmış olmaları gerekir. Eşler, mallarının paylaşımı konusundaki anlaşmayı mahkemeye sunarak boşanmaya karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, taraflarca kararlaştırılan hususlarda yasaya aykırılık bulunmuyorsa anlaşmayı kabul edecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, mallarının paylaşılması konusunda anlaşamazlarsa dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Rejimi Davası Süresi

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımı ile ilgili hüküm bulunmaması halinde anlaşmalı boşanmadan sonra da mal rejimi davası açılabilmektedir. Evlilik içinde sahip olunan malların paylaşımı talebiyle açılacak bu dava bir zamanaşımı süresine tabidir. Buna göre eşler, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 10 yıl içinde mal paylaşımı davasını açmalıdır.

1 Yıl Dolmadan Boşanma Mal Paylaşımı

Aralarında evlilik birliği bir yıl sürmemiş olan eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmeleri mümkün değildir. Eşler bu durumda yalnızca çekişmeli boşanma davası açabilmektedir. Açılan çekişmeli boşanma davasında boşanma kararı verilirse bunun sonucunda bir mal paylaşımı sürecine girilecektir.

Mal paylaşımı, boşanmanın bir sonucu olarak boşanma davasında hükme bağlanacak bir husus değildir. Mal paylaşımının yapılması için boşanma davasının görüldüğü mahkemede bir mal paylaşımı davası açılması gerekmektedir. Bu dava da boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılmalıdır.

Karşılıklı Boşanma Dilekçesi

Karşılıklı boşanma olarak da bilinen çekişmeli boşanma davasının açılması için taraflardan birinin mahkemeye bir dilekçe vermesi gerekmektedir. Bu dilekçeye boşanma dava dilekçesi denir. Çekişmeli boşanma dava dilekçelerinde tarafların adı ve soyadı, kimlik ve adres bilgileri, varsa vekilleri, konu yazılır. Açıklamalar başlığı altında boşanma talebinin nedenleri detaylandırılır. Deliller gösterilir ve talep sonucu yazılır. Dilekçe imzalanarak görevli ve yetkili mahkemeye sunulur.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Çekişmeli boşanma dilekçesinde taraflar, dava konusu gereği hem boşanma talebinde hem de boşanmanın ferileri ilişkin taleplerde bulunacaktır. Söz konusu talepler şu şekildedir:

  • Boşanma Talebi: Boşanmak isteyen eşler hazırlayacağı dava dilekçesi ile öncelikle boşanma talebinde bulunmalıdır.
  • Velayeti Talebi: Eşlerin çocuğun eğitimi, bakımı ve gözetimine ilişkin olarak gerekli eylemleri gerçekleştirebilmesi için velayet talep etmesi mümkündür.
  • İştirak Nafakası Talebi: Çocuğun velayetinin verilmediği eşin, çocuğun bakımı ve eğitimi için iştirak nafakası talep etmesi mümkündür.
  • Yoksulluk Nafakası Talebi: Boşanmadan dolayı yoksul duruma düşecek tarafın diğer eşten nafaka talep etmesi mümkündür.
  • Maddi ve Manevi Tazminat Talebi: Boşanma süreci ile ilgili olarak kusuru olmayan eşin, kusuru olan eşten maddi ve manevi olarak tazminat talep etmesi de mümkündür.

Çekişmeli boşanma dava dilekçesinde, yetkili ve görevli mahkemeye hitaben tarafların isim soyisimleri, adresleri, kimlik numaraları, taraflara ilişkin açıklamalar, dava konusu ihtilafa ilişkin açıklamalar, talepler ve talep sonucuna yer verilerek dava açılabilir. Taraflar dava dilekçesinde dayandıkları delilleri de bildirmelidir. Bu kapsamda çekişmeli boşanma dava dilekçesi örneği şu şekildedir;

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne,

DAVACI: A.A. (T.C. Kimlik No:*****) 

Adres:**********

DAVALI : B.B. (T.C. Kimlik No: ***********)

Adres:**********

KONU : Çekişmeli boşanma dava dilekçemdir.

AÇIKLAMALARIM

Davalı ile …. tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden …. isminde …. doğumlu bir çocuğumuz oldu. Bu hususların ispatı bakımından nüfus kayıtlarının celbini talep ederim.

Davalı, evlilik birliğinin son zamanlarında hakaretlerde ve tehditlerde bulunmaktadır. Bu konudaki delilleri sunuyorum. (EK-1)

Sunduğum delillerden de görüleceği üzere evlilik birliği devam edemez hale gelmiştir. Bu sebeplerle boşanmamıza karar verilmesini talep ederim.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, ekonomik durum araştırması, davalının hakaret ve tehditlerine ilişkin deliller, uzman raporu, banka hesap hareketler, tanık ve yasal diğer deliller.

T. SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamım kabulü ile davalı ile boşanmamıza, müşterek çocuğumuzun velayetinin tarafıma verilmesine, benim için 1000-TL; müşterek çocuğumuz için 1.000-TL nafakaya hükmedilmesine, davalının kusurlu davranışları nedeniyle 100.000-TL maddi ve 100.000-TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ederim.

DAVACI: A.A. (T.C. Kimlik No:*****) 

Çekişmeli Boşanmayı Anlaşmalıya Çevirme Dilekçesi

Çekişmeli olarak açılmış ve görülmeye devam eden boşanma davasında taraflar boşanma ve ferileri üzerinde anlaşırsa süreci hızlandırmak adına görülmekte olan davayı anlaşmalı boşanma davasına çevirebilirler. Bunun için mahkemeye bir dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Çekişmeli boşanmayı anlaşmalıya çevirme dilekçesi davayı gören mahkemeye hitaben yazılır. Dilekçede dosya numarası, taraf bilgileri, konu yazıldıktan sonra tarafların boşanma, mali sonuçları, varsa ortak çocukların durumlarında anlaştıkları, davanın anlaşmalı olarak görülmesi talebi detaylı şekilde yazılır ve imzalanarak dilekçe tamamlanır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu