İhtiyati Tedbir

İhtiyati Tedbir

İhtiyati tedbir hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. İhtiyati Tedbir Nedir? İhtiyati tedbir, yargılama boyunca tarafların hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş geçici nitelikte bir hukuki korumadır. İhtiyati tedbir…

 Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Hakaret suçu hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Hakaret Suçu Nedir? Hakaret, bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde başka bir kimse tarafından bir fiil ya da olgu…

 İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın kaldırılması davası hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. İtirazın Kaldırılması Davası Nedir? İtirazın kaldırılması davası, borçlu tarafından ödeme emrine karşı yapılan itiraz neticesinde duran icra takibinin devamı için getirmiş…

 Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna dair merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası, eşler arasındaki evlilik birliğini sona erdirmek için açılan dava türüdür. Hakimin verdiği boşanma…

 Temyiz

Temyiz

Temyiz hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Temyiz Başvurusu Nedir? Temyiz, istinaf mahkemesi kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yoludur. Davanın her iki tarafı da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararı hukuka…

 Değer Artış Payı Alacağı

Değer Artış Payı Alacağı

Değer artış payı alacağı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Değer Artış Payı Alacağı Nedir? Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerden biri diğerinin malının edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına yönelik bir katkı…

 Katkı Payı Alacağı

Katkı Payı Alacağı

Katkı payı alacağı hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Katkı Payı Alacağı Nedir? Katkı payı alacağı, mal ayrılığı rejimine tabi olan eşlerden birinin, diğerinin kişisel malı sayılan malının edinimine, iyileştirilmesine…

 Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Kararın Kesinleşmesi Nedir? Kararın kesinleşmesi, yargılama sonrasında verilen karara karşı, taraflarca itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların incelenmesi sonrasında verilen karara…

 İstinaf Mahkemesi

İstinaf Mahkemesi

İstinaf mahkemesi hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. İstinaf Mahkemesi Nedir? İstinaf, ilk derece mahkemelerince verilen kararların üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesine yarayan kanun yoludur. İlk derece mahkemesi tarafından verilen…

 Ön İnceleme Duruşması

Ön İnceleme Duruşması

Ön inceleme duruşması hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Ön İnceleme Duruşması Nedir? Hukuk davaları; dilekçeler aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama ve hüküm olmak üzere beş aşamadan…

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu