Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma, eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı konulardan herhangi biri üzerinde anlaşamaması durumda açılan boşanma davasıdır. 

Çekişmeli boşanma davasının süresi, mahkemenin yoğunluğu, davanın kapsamı, delillerin toplanma süresi gibi pek çok faktöre göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda çekişmeli boşanma davalarının aile mahkemelerinde 1-3 yıl arasında sonuçlandırılmaktadır. Ancak mahkeme tarafından verilen karara karşı istinaf mahkemesine başvurması durumunda istinaf incelemesi 2 yıl sürebilmektedir. İstinaf mahkemesi kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmak da mümkündür. Çekişmeli boşanma davalarında temyiz incelemesi ise 1 yıl civarında sürmektedir. Sonuç olarak çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna; bu sürenin 1 yıl ile 6 yıl arasında değişebileceğini söyleyerek cevap vermek mümkündür.

Aldatma Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Eşlerden birinin, başka bir kişi ile birliktelik yaşaması ve eşini aldatması durumunda diğer eş zina sebebiyle boşanma davası açma hakkına sahip olur. Zina sebebiyle boşanma davasında zina sayılan eylemlerin gerçekleştiğinin açık bir şekilde ispatlanması gerekmektedir. Bu durumda toplanacak otel kayıtları, konuşma kayıtları, hesap dökümleri gibi pek çok delil mevcuttur. Delillerin toplanması dava süresini uzatabilmektedir. Bu durumun dışında dava süresini belirleyecek unsurlar mahkemenin iş yoğunluğu ve dosyanın kapsamıdır. Bu hususların tamamını göz önüne aldığımızda aldatmaya nedeniyle boşanma davası ortalama olarak 1-3 yıl sürmektedir.

Zina sebebiyle boşanma davasında mahkeme tarafından verilen karara karşı da istinaf mahkemesine başvuruda bulunulması da mümkündür. Bu durumda istinaf incelemesi 2 yıl sürebilmektedir. İstinaf mahkemesi kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmak da mümkündür. Çekişmeli boşanma davalarında temyiz incelemesi ise 1 yıl civarında sürmektedir. Sonuç olarak aldatma sebebiyle açılan çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna; bu sürenin 1 yıl ile 6 yıl arasında değişebileceğini söyleyerek cevap vermek mümkündür.

Kadın Boşanma Davası Açarsa Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının eşlerden hangisi tarafından açıldığının dava süresi bakımından bir önemi bulunmamaktadır. Taraflardan hangisi açmış olursa olsun tarafların iddia ve savunmaları alınmadan, gerekli deliller toplanmadan ve incelemeler yapılmadan karar verilemeyecektir. Bu kapsamda davanın kadın tarafından açılmış olması boşanma davasının süresi bakımından bir farklılık yaratmamaktadır. Bu kapsamda kadın tarafından açılan çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna; bu sürenin 1 yıl ile 6 yıl arasında değişebileceğini söyleyerek cevap vermek mümkündür.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, kadın boşanma davası açarsa dava ne kadar sürer sorusunu da sormaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası İlk Duruşma

Çekişmeli boşanma davalarında ilk duruşma ön inceleme duruşması olarak görülmektedir. Dilekçeler aşamasının tamamlanmasının ardından ön inceleme duruşması görülecektir. Ön inceleme duruşmasının tarihi davacı ve davalıya mahkemece düzenlenen tensip zaptı tebliğ edilerek bildirilir. İlk duruşma tarihi mahkemenin yoğunluğuna göre ve dilekçeler aşamasının tamamlanacağı bir tarih olması gözetilerek belirlenir.

Ön inceleme duruşmasında hakim, öncelikle dava şartlarının mevcut olup olmadığını inceler. Daha sonra varsa ilk itirazları değerlendirir. Ön inceleme duruşmasında taraflar arasındaki uyuşmazlık konularının tespiti sağlanır. Çekişmeli boşanma davalarında ön inceleme aşamasında geçici velayet, tedbir nafakası, müşterek konutun tahsisi konularında da karar verilebilir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, çekişmeli boşanma davası ilk duruşmasını da merak etmektedir.

Geçici Velayet Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Eşler arasındaki boşanma davası görülürken mahkemece tedbiren geçici velayet kararına hükmedilebilecektir. Tarafların sunmuş oldukları dava dilekçesi veya cevap dilekçesi ile tedbiren geçici velayet talebinde bulunmuş olması halinde veya çocuğun menfaati gereği hakim tarafından kendiliğinden geçici velayete hükmedilebilir. Geçici velayet kararının alınma süresi somut olaya göre farklılık göstermektedir. Çocuğun yüksek menfaati gözetilerek yapılacak incelemenin hızlı şekilde yapılması gerekmektedir. Geçici velayete ilişkin karar genellikle uzman raporunun düzenlenmesinin ardından uzmanın görüşüde dikkate alınarak sonuçlandırılmaktadır.

Boşanma Davasında Şahitler Ne Zaman Dinlenir?

Tanık delili boşanma davalarındaki iddialarının ispatı bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Tarafların, boşanma davasında tanık deliline dayanmış olması halinde tanıklar ön inceleme duruşmasından sonraki aşama olan tahkikat aşamasında dinlenecektir. Tahkikat aşaması iddia ve savunmalar ile bunlara ilişkin delillerin değerlendirildiği aşamadır. Bu kapsamda takdiri deliller arasında yer alan tanık delilininde tahkikat aşamasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının açıldığı aile mahkemesi tarafından yapılacak yargılama yaklaşık olarak 1-3 yıl sürmektedir. Bu sürenin sonunda mahkeme kararını açıklar ve verdiği kararın gerekçesini açıklar. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli karar, taraflara tebliğ edilir. Gerekçeli kararın tebliğ alınmasından itibaren iki hafta içinde karara itiraz edilmemesi durumunda boşanma kararı kesinleşir. Dolayısıyla bu durumda boşanma kararının kesinleşmesi, hüküm kurulmasından itibaren yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. 

Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden sonra taraflar karara itiraz edebilir. Bu durumda dosya istinaf mahkemesine gider. İstinaf mahkemesine giden kararın kesinleşmesi için ise istinaf ve hatta temyiz kanun yollarının sona ermiş olması gerekir. Bu durumlarda boşanma kararının kesinleşmesi, dava tarihinden itibaren 5 yılı bulabilmektedir. Bu sürelerin kısalması için boşanma avukatından destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Boşanma Davasında Karara Çıkmış Ne Kadar Sürer?

Karara çıkmış olan boşanma davasının sonuçlanması için kesinleşmesi gerekmektedir. Mahkemece boşanma kararına hükmedildikten sonra da boşanma süreci karar kesinleşinceye kadar devam etmektedir. Hakim boşanma karar vermesinin ardından gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi ve tebliğden sonra taraflarca 2 haftalık süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir. Bu nedenle karara çıkmış olan dosyanın kesinleşmesi 2 ayı bulabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin boşanma, velayet, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, boşanmada tazminat, mal paylaşımı, ziynet alacağı, mehir alacağı ve benzeri tüm konularda anlaşmaları durumunda açılan boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davaları, genellikle tek celsede sonuçlandırmakta olduğu için çekişmeli boşanma davalarından çok daha kısa sürmektedir. Bu kapsamda anlaşmalı boşanma davaları yaklaşık olarak 1-2 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesinin sunulmasının ardından hakim tarafları bizzat dinlemek için bir duruşma günü tayin eder. Duruşma günü ortalama olarak 1-1.5 ay arasında olacak şekilde belirlenmektedir. Bu duruşmada taraflar anlaştıkları hususları mahkeme önünde sözlü olarak beyan edilir. Hakim anlaşmalı boşanma şartları gerçekleştiğinde tarafların boşanmasına karar verecektir. Boşanma kararının kesinleşmesi için taraflarca karara itiraz edilmemiş olması gerekir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, anlaşmalı boşanma davaları ne kadar sürer sorusunu da sormaktadır.

Çekişmeli Boşanmada İstinaf Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davalarında ilk derece mahkemesi tarafından hükmedilen karara karşı istinafa başvurulmuş olması durumunda dosyanın istinaf mahkemesine gönderilir. İstinaf mahkemesince inceleme yapılarak karar verilmesi ortalama olarak 2 yıl sürmektedir. Bu süre istinaf mahkemesinin iş yoğunluğu ve dosya kapsamına göre değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla çekişmeli boşanmada istinaf ne kadar sürer sorusuna, 2 yıl sürer cevabını vermek mümkündür.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, çekişmeli boşanmada istinaf ne kadar sürer sorusunu da sormaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Ve Tazminat Ne Kadar Olur?

Çekişmeli boşanma davalarında nafaka ve tazminatın belirlenmesi tarafların ekonomik durumuna ve kusurluluk durumuna göre belirlenmektedir. Bu noktada nafaka ve boşanmada tazminat konusunu ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 

Çekişmeli boşanma davasında nafaka, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak karşımıza çıkar. Tedbir nafakası, dava süresince hükmedilen nafakadır. İştirak nafakası ise boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında velayet altında olan çocuk yararına hükmedilen nafakadır. Bu nafakaların hükmedilmesi bakımından kusur şartı bulunmamaktadır. Yoksulluk nafakası kararı verilmesi için ise yoksulluğa düşecek eşin kusurunun diğer eşten daha ağır olmaması gerekmektedir. Nafaka miktarı tarafların ekonomik durumlarına, aylık kazançlarına, mal varlıklarına, bankalardaki birikimlerine ve sosyal ekonomik hayat standartlarına göre belirlenir.

Çekişmeli boşanmada tazminat ise maddi tazminat ve manevi tazminat olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Yine boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Tazminat miktarı belirlenirken tarafların kusurluluk oranı ve ekonomik hayat standartları göz önüne alınır.

Çekişmeli Boşanma Davası Aşamaları

Çekişmeli boşanma davasının aşamaları dava dilekçesinin sunulması ile başlar. Dava dilekçesinin sunulmasının ardından tensip zaptı düzenlenecek ve davanın nasıl yürütüleceği hüküm altına alınacaktır. İlk aşama dilekçeler teatisi aşamasıdır. Tarafların bu aşamada dava dilekçesine karşı kendi iddia, savunma ve delillerini içeren bir cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi sunmasının ardından dilekçeler aşaması tamamlanacaktır. Cevap dilekçesi sunan taraf, aynı süre içerisinde karşı dava dilekçesi de sunabilir.

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasının ardından ön inceleme aşamasına geçilir. Çekişmeli boşanma davalarında ilk duruşma, ön inceleme duruşmasıdır. Ön inceleme duruşmasında hakim uyuşmazlık konularının tespit eder, tarafları dinler ve sulhe davet eder. Hakimin ön inceleme aşamasında geçici velayet, tedbir nafakası, müşterek konutun tahsisi konularında ara kararlar kurabilir. Bu aşamada son olarak tahkikat aşamasında değerlendirilmek üzere delillerin toplanmasına ve tanıkların dinlenmesine karar verilir.

Ön inceleme duruşmasının tamamlanmasının ardından tahkikat aşamasına geçilir. Bu aşamada tarafların ileri sürmüş olduğu tüm iddia ve savunmalar incelenecek, deliller toplanacak, tanıklar dinlenecek ve gerekiyorsa bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmedilecektir. Tahkikat aşaması genellikle yargılamanın en uzun süren aşamasıdır.

Tahkikat aşamasının sona ermesinin ardından sözlü yargılama aşamasına geçilecektir. Bu aşamada tarafların iddia ve savunmaları incelenmiş, deliller toplanmış ve tanıklar dinlenmiştir. Sözlü yargılama aşamasında yapılacak duruşma ile taraflara son olarak söylemek istedikleri bir hususun bulunup bulunmadığı sorulacaktır. Tarafların duruşmaya katılmaması durumunda yokluklarında karar verilecektir. Sözlü yargılama aşamasının sonunda hakim tarafından karara varılarak hüküm açıklanır ve yargılama sona erer.

Taraflar verilen karara karşı öncelikle istinaf mahkemesi daha sonra ise temyiz mahkemesine yaptığı başvuru ile itirazda bulunabilir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, boşanma davası aşamalarını da merak etmektedir.

Katılma Alacağı Davası Ne Kadar Sürer?

Katılma alacağı davası ortalama 1-2 yıl sürebilmektedir. Bu süre mahkemenin yoğunluğu, delillerin toplanma süresi, duruşma aralıkları gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Katılma alacağı davasının karara bağlanabilmesi için öncelikle taraflar arasındaki boşanma davasının kesinleşmesi gerekmektedir. Taraflar arasındaki boşanma kararının kesinleşmesinin ardından katılma alacağı davasına ilişkin olarak gerekli yargılama süreci yürütülecektir.

Mal paylaşımı davası olan katılma alacağı davalarında mahkeme tarafından verilen karara karşı istinaf mahkemesine başvuruda bulunulması da mümkündür. Ancak bu durumda mahkeme tarafından verilen kararın icraya konulması için kesinleşmesi gerekmez. Katılma alacağına dair kararlar kesinleşmeden icraya konulacak kararlar arasındadır. Ancak bu durumlarda borçlu taraf icranın durdurulması (tehiri icra) talebinde bulunabilir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, katılma alacağı davası ne kadar sürer sorusunu da sormaktadır.

Mal Paylaşım Davası Ne Kadar Sürer?

Mal paylaşımı davasının karara bağlanabilmesi için öncelikle taraflar arasındaki boşanma davasının kesinleşmesi gerekmektedir. Taraflar arasındaki boşanma kararının kesinleşmesinin ardından mal paylaşımı davasına ilişkin olarak gerekli yargılama süreci yürütülecektir. Boşanma davasının kesinleşmesinin ardından görülecek olan mal paylaşımı davası, ortalama olarak 1-2 yıl sürebilmektedir. Bu süre mahkemenin yoğunluğu, delillerin toplanma süresi, duruşma aralıkları gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar mal paylaşımı davası ne kadar sürer sorusunu da sormaktadır.

Nafaka Davaları Ne Kadar Sürer?

Nafaka davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile basit yargılama usulüne tabi davalar arasında kabul edilmiştir. Basit yargılama usulü, davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Basit yargılama usulüne tabi davalarda taraflar mahkemeye yalnızca dava ve cevap dilekçesi sunacak olup; cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi sunulmamaktadır.

Nafaka davalarında hakim, tarafların ekonomik durumlarını ve nafaka alacaklısının şartlarını araştırır. Nafaka davalarında genellikle 2-3 duruşmada sonuçlanmaktadır. Bu kapsamda nafaka davaları mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişiklik göstermekle beraber ortalama süresi 1 yıl sürmektedir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, nafaka davaları ne kadar sürer sorusunu da sormaktadır.

Velayet Davaları Ne Kadar Sürer?

Velayetin değiştirilmesi davası basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama usulü, davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Basit yargılama usulüne tabi davalarda taraflar mahkemeye yalnızca dava ve cevap dilekçesi sunacak olup; cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi sunulmamaktadır. Bu nedenle velayet davaları ortalama 1 yıl içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Ancak sürenin somut olayın özelliğine göre değişiklik göstermesi mümkündür.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, velayet davaları ne kadar sürer sorusunu da sormaktadır.

Zina Davası Ne Kadar Sürer?

Zina nedenine dayalı olarak açılan boşanma davasında zina sayılan eylemlerin gerçekleştiğinin açık bir şekilde ispatlanması gerekmektedir. Bu durumda toplanması gereken pek çok delil mevcuttur. Delillerin toplanması dava süresini uzatabilmektedir. Bu durumun dışında dava süresini belirleyecek unsurlar mahkemenin iş yoğunluğu ve dosyanın kapsamıdır. Aldatmaya dayalı boşanma davasının süresi ortalama olarak 1-3 yıl arasındadır. Tarafların davayı takip etme durumları da bu sürenin değişmesine sebep olabilir.

Ziynet Davası Ne Kadar Sürer?

Ziynet alacağı davası süresi davanın açıldığı mahkemenin yoğunluğuna ve dava dosyasının kapsamına göre değişkenlik göstermektedir. Boşanma davasıyla birlikte talep edilen ziynet alacağı davasında süreç daha uzun olmaktadır. Ancak bağımsız olarak açılan ziynet alacağı davası daha kısa sürede karara bağlanmaktadır. Boşanma davasından ayrı bir dava olarak açılan ziynet alacağı davasının ortalama süresi 1-1,5 yıldır.

Ziynet alacağı davalarında mahkeme tarafından verilen karara karşı istinaf mahkemesine başvuruda bulunulması da mümkündür. Ancak bu durumda mahkeme tarafından verilen kararın icraya konulması için kesinleşmesi gerekmez. Ziynet alacağına dair kararlar kesinleşmeden icraya konulacak kararlar arasındadır. Ancak bu durumlarda borçlu taraf icranın durdurulması (tehiri icra) talebinde bulunabilir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu soranlar, zinet davası ne kadar sürer sorusunu da sormaktadır.

Anlaşmalı Velayet Değişikliği Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı velayet değişikliği davası tarafların anlaşmalı velayet protokolü hazırlayarak mahkemeye sunması halinde açılan davalardır. Anlaşmalı velayet protokolü, anlaşmalı boşanma protokolüne benzemektedir. Ancak anlaşmalı velayet protokolü hakim için bağlayıcı nitelik taşımaz. Hakim çocuk için velayet değişikliği gerektiren bir durum olup olmadığını kendiliğinden araştırılacaktır. Bu nedenle hakimin gerekli araştırmayı yapabilme süresi mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle anlaşmalı velayet davaları ortalama olarak 6 ay ile 1 yıl arasında sonuçlandırılmaktadır.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu