Boşanma Davasında Telefon Kayıtları

Boşanma davasında telefon kayıtları hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşabilirsiniz.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları İstenebilir Mi?

Boşanma davası, her türlü delil ile ispat edilebilen davalardandır. Bu sebeple taraflar, boşanma davalarında birçok delile başvurabilir. Bu kapsamda özellikle fotoğraflar, mesajlaşma kayıtları, sosyal medya paylaşımları, kamera kayıtları, banka veya kredi kartı kayıtları, tanık anlatımları, konaklama kayıtları, nüfus kayıtları  ve benzeri deliller boşanma davalarında kullanılan delillerdendir. Ancak bu davalarda yemin deliline dayanılamaz.

Boşanma davasında telefon kayıtlarının kullanılıp kullanılmayacağı da sıklıkla sorulan konulardan biridir. Bu noktada mahkemeler, usulüne uygun olarak talep edilmiş olması durumunda, boşanma davasında telefon kayıtlarını ilgili operatör şirketinden istemektedir. Telefon kayıtlarının celp edilmesi, haberleşme gizliliğinin ihlali olarak düşünülebilir. Ancak boşanma davasında telefon kayıtları, yasal delil olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple ilgili operatörlerden telefon kayıtlarının istenebilmesi mümkündür.

Zina Davasında Telefon Kayıtları

Zina, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş özel bir boşanma nedenidir. Buna göre eşlerden biri zina ederse diğer eş zina nedeniyle boşanma davası açabilir. Zina, evlilik birliği içinde eşlerden birinin, eşinden başka biriyle cinsel ilişki yaşamasıdır. Mutlak boşanma sebebi olan zinanın ispatlanması durumunda mahkeme, boşanma kararı verir. Bu yüzden zina sebebiyle boşanma davalarında ispatı önemlidir. Karşı tarafın zina yaptığını iddia eden taraf bunu kanıtlamalıdır.

Zina, tanıkla ispatlanabileceği gibi tarafların nüfus kayıtları, ekonomik ve sosyal durum araştırmaları, fotoğraf, yazışma, otel kaydı gibi belge niteliğindeki delillerle de ispatlanabilir. Özellikle aldatma sebebiyle boşanma davasında telefon kayıtlarının delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı merak konusudur. Zira telefon kayıtları ispat konusunda büyük önem arz etmektedir.

Boşanma davalarında taraflardan biri, diğer eşin telefon kayıtlarının ilgili operatörden alınmasını mahkemeden talep edebilir. Mahkeme talebi yerinde bulursa ilgili operatöre bir müzekkere yazar. Bu müzekkere elektronik ortamda gönderilir. Müzekkereyi alan operatör, mahkemenin istediği konularda bilgi vermek zorundadır. Bu sebeple müzekkereye cevap verilir ve kayıtlar dosyaya eklenir.

Telefon kayıtları ancak bu yolla elde edilirse delil olarak kullanılabilir. Aksi durumda eşlerden birinin diğerinin şifreleri ile telefon konuşma kayıtlarını elde etmesi durumunda bu deliller mahkemelerde kullanılamaz. Yasal delil olmayan bu deliller, aynı zamanda özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturacaktır.

Çekişmeli Boşanmada Telefon Kayıtları

Çekişmeli boşanma, taraflardan birinin boşanmak isteyip, diğerinin istemediği veya tarafların boşanma konusunda anlaşıp varsa ortak çocuğun velayeti, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, boşanmada tazminat veya boşanmada mal paylaşımı gibi konularda uzlaşmaya varmadıkları durumlarda açılan davadır.

Çekişmeli boşanma sebepleri zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, taraflardan birinin suç işlemesi ve haysiyetsiz hayat sürmesi, terk, akıl hastalığı veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması olabilir. Bu davada çekişmeli birçok husus bulunabileceği için iddiaların ispatlanması bakımından deliller büyük önem arz etmektedir.

Çekişmeli boşanma davasında telefon kayıtları mahkemeden usulüne uygun olarak talep edilmesi durumunda delil olarak kullanılabilmektedir. Bu noktada tarafların, sunacağı dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde, hangi gerekçe ile telefon kayıtlarını istediğini bildirmesi ve delil listesinde de hangi numaraların hangi tarihler arasındaki telefon kayıtlarını istemesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar, usulüne uygun olarak telefon kayıtları talep etmiş olması durumunda mahkeme, bu kayıtları getirmek zorundadır. Yargıtay, taraflardan birinin telefon kaydı deliline dayanmak istediği, ancak ilk derece mahkemesi tarafından telefon kayıtlarını celp etmediği bir boşanma davasında telefon kayıtlarının incelenmesini talep eden tarafın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiğine ve eksik inceleme yapıldığına karar vermiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Telefon Kayıtları

Anlaşmalı boşanma davası tarafların bütün hususlarda uzlaşmaya varmış oldukları halde açılan davadır. Bu davada eşler ya birlikte başvurur ya da birinin açtığı davayı diğeri kabul eder. Dolayısıyla anlaşmalı boşanmalarda çekişmeli bir husus bulunmamaktadır. Deliller ise taraflar arasında çekişme bulunan olguların açığa kavuşması için başvurulan kanıt araçlarıdır. Bu sebeple anlaşmalı boşanmalarda ispat faaliyetine, tarafların delil getirmesine ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davasında telefon kayıtları celp edilemez.

Boşanma Davası Hangi Delillerle İspat Edilir?

Boşanma davasını açan taraf, dayandığı boşanma sebebini, davalı taraf ise kendine isnat edilen hususların doğru olmadığını kanıtlamalıdır. Bu sebeple boşanma davalarında fotoğraf, kamera kayıtları, otel kayıtları, sosyal medya paylaşımları, whatsapp konuşmaları gibi deliller, mahkeme kararı ile alınmış telefon kayıtları, ses ve görüntüler getirilebilir, tanık beyanına dayanılabilir.

Ancak boşanma davasında ispatlanacak olan husus sadece boşanmaya neden olan olaylarla sınırlı değildir. Nitekim çekişmeli boşanma davalarında geçici velayet, tedbir nafakası, müşterek konutun kadına tahsisi taleplerinin ispat edilmesi gerekir. Yine aynı şekilde tarafların dava sonunda velayet, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve boşanmada tazminat gibi taleplerini de ispatlaması gerekir.

Ayrıca tarafların hukuka uygun delillere dayanması gerekir. Hukuka aykırı olarak elde edilen telefon kayıtlarının boşanma davasında kullanılması mümkün değildir. Benzer şekilde gizlice elde edilmiş ses ve görüntü kayıtları delil olarak değerlendirilmemektedir. Hatta bu delilleri elde eden kişinin bu kişinin eşi olsa da karşı tarafın özel hayatının gizliliğini ihlal oluşturmasından ötürü ceza alması muhtemeldir. Bu konularda boşanma avukatından destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

Avukat Yaşar Öksüz’ün Milliyet’te yayınlanan yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Telefon Kayıtları Hangi Davalarda Kullanılır?

Telefon kayıtları mahkemenin kararı aracılığıyla ulaşabildiğimiz delillerdendir. Bu kayıtlar birçok davada delil olarak kullanılmaktadır. Özellikle boşanma davalarında eşlerden birinin zina yaptığını veya sadakat yükümlülüğüne aykırı, güven kırıcı davranışlarda bulunduğunu ispatlamak bakımından telefon kayıtları önemli delillerdendir. Aynı şekilde velayet davalarında ve tazminat davalarında telefon kayıtlarının kullanılması mümkündür.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları Kaç Yıllık Gelir?

Boşanma davasında telefon kaydı deliline dayanmak isteyen tarafın, bu kayıtları mahkemeden istemesi gerekir. Tarafların doğrudan ulaşarak ve bu yolla getirdiği kayıtların mahkemede delil olarak değerlendirilmesi mümkün olmayabilir. Bu sebeple boşanma davasında telefon kaydına dayanmak isteyen tarafın bu hususu dava dilekçesinde ifade etmesi, hangi nedenle telefon kaydını istediğini bildirmesi ve hangi numaranın hangi tarihler arasında istendiğini de delil listesinde göstermesi gerekir.

Hatta bu delile dayanan tarafın, hangi operatörden telefon kaydı istediğini de bildirmesi gerekir. Bu hususlar usulüne uygun olarak bildirilirse mahkeme, vereceği kararla operatörlerden telefon kayıtlarını isteyecektir.

Operatörler telefon kayıtlarını beş yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar. Bu nedenle mahkemenin operatörlerden talep edebileceği kayıtlar beş yılla sınırlıdır. Bu kapsamda boşanma davasında telefon kayıtları 5 yıllık gelir. Ancak istisnai durumlarda mahkemenin daha kısa bir zamanı kapsayacak şekilde telefon kayıtları talep etmesi de mümkündür.

Boşanma Davasında HTS Kayıtları İstenebilir Mi?

HTS kayıtları, operatörlerde abonelerin arama ve mesajlaşma geçmişine ilişkin beş yıl süreyle saklanan kayıtlardır. Bu kayıtlar arama ve mesajlaşmanın içeriğini göstermez. HTS kayıtları yalnızca hangi tarih ve saatte kiminle konuşma veya mesajlaşma yapıldığı bilgilerini içerir. Bu kayıtlar birçok davada delil olarak kullanılabilir. Boşanma davaları da bu delillere sıklıkla başvurulan davalardır. Özellikle zina sebebiyle açılan boşanma davasında telefon kayıtlarının istendiğine çok sık rastlanmaktadır.

Boşanma Davasında Mesaj Dökümleri İstenebilir Mi?

Çekişmeli boşanma davasında taraflardan biri, mesaj kayıtlarının celbini talep ederse mahkeme, ilgili operatörden mesaj dökümlerinin kaydının getirilmesini ister. Ancak mesaj dökümlerinden ulaşabileceğimiz kayıtlar mesajın hangi numaraya gönderildiğini, hangi tarihte ve saatte mesajın gönderildiğini, kaç kez bu mesajlaşmanın yapıldığını, karşı tarafın hangi tarihlerde ve saatlerde dönüş yaptığına dair bilgiler içerir. Dolayısıyla mesajların içeriğine bu kayıtlardan ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

İfade ettiğimiz bu mesajlaşmalar, SMS olarak bilinen kısa mesajlardır. Bu mesajlaşmalardan whatsapp veya başka bir sosyal medya platformunun yazışmalarının anlaşılmaması gerekir. Nitekim whatsapp kayıtlarının boşanma davalarında delil durumu farklıdır. Bu uygulamalar üzerinden yapılan mesajlaşmaları operatör şirket tutmamaktadır.

Boşanma Davasında 3. Şahsın GSM Kayıtları İstenebilir Mi?

Boşanma davalarında, davanın tarafı olmayan kişilerin telefon kayıtları celp edilemez. Bu sebeple boşanma davasında 3. şahsın gsm kayıtları istenemez. Bu kayıtlar istenilse bile ilgili operatörler tarafından gönderilmeyecektir.

Boşanma Davasında Telefon kayıtları Nereden İstenir?

Boşanma davasında telefon kayıtlarının, numaranın bağlı olduğu operatörden istenmesi gerekir. Bu kapsamda hat, Turkcell’e ait se müzekkerenin Turkcell’e; hat Vodafone’a aitse müzekkerenin Vodafone iletişim hizmetlerine yazılması gerekir. Telefon kayıtlarının celbini isteyen tarafın süresinde bunu belirtmesi gerekli ve yeterlidir. Hakim bunun üzerine ilgili operatörden kayıtların mahkemeye getirilmesine karar verecektir.

Telefon Kayıtları İstendiğinde Hangi Bilgiler Gelir?

Boşanma davasında telefon kaydı istendiğinde ilgili operatörler, yapılan telefon görüşmesinin kiminle yapıldığını, bu görüşmenin ne kadar sürdüğü ve bu konuşmanın hangi tarihler ve saatler arasında gerçekleştiği bilgisini paylaşırlar. Bu durum mesajlaşma kayıtları için de bu şekildedir. Ancak boşanma davasında telefon kayıtlarında, tarafların telefonda yaptığı konuşmaların içeriğinin istenebilmesi mümkün değildir. Bu kayıtlar istense bile ilgili operatör, bu kayıtların kendisinde olmadığını ve talebin yerine getirilemediğini bildirecektir.

Hts Kaydı Nedir?

HTS kaydı, operatörlerde saklanan, kişinin arama ve mesajlaşmalarına ilişkin geriye dönük bilgileri içeren kayıtlardır. HTS kaydı operatörler tarafından beş yıl süreyle saklanır. Bu kayıtlar abonenin arama ve mesajlaşmalarının içeriğini değil yalnızca hangi tarih ve saatte kiminle konuşulduğu veya mesajlaşıldığı bilgisini içerir. HTS kayıtlarının mahkemede delil olarak kullanıldığına sıklıkla rastlanılmaktadır. Boşanma davaları, delil olarak bu kayıtlara dayanılan davaların başında gelir.

Aldatan Eşin Telefon Kayıtları Nasıl Alınır?

Eşlerden birinin başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesine zina denir ve Türk Medeni Kanunu zinayı boşanma sebebi olarak düzenlemiştir. Bu kapsamda aldatılan eşin aldatmaya dayalı boşanma davası açma hakkı bulunur. Aldatma sebebiyle boşanma davasında telefon kayıtlarının alınması aldatma olgusunun ispatı bakımından önemli olabilir. Aldatılan eş bunu, mahkemede telefon kayıtları deliline dayanarak ispatlayabilir. Aldatan eşin telefon kayıtlarının celbinin mahkemeden talep edilmesi ile mahkeme ilgili operatöre müzekkere yazarak telefon kayıtlarını ister. Operatör, abonesine ait 5 yıl süreyle sakladığı telefon kayıtlarını mahkemeye verir. Aldatan eşin telefon kayıtları bu şekilde alınıp mahkemede delil olarak bunlara dayanılabilir.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları Kaç Yıl Geriye Dönük

Boşanma davalarında ispat hususu bakımından telefon kayıtları büyük önem arz etmektedir. Telefon kayıtları deliline dayanmak isteyen taraf mahkemeden bunu usulüne uygun olarak talep eder, mahkeme de ilgili operatöre müzekkere yazarak belli bir aralıktaki telefon kayıtlarının mahkemeye getirilmesini ister. Operatör, mahkemenin istediği aralıktaki telefon kayıtlarını gönderir. Ancak operatörün geriye dönük beş yıldan daha fazla kayıt göndermesi mümkün değildir. Nitekim telefon kayıtları operatörler tarafından 5 yıl süreyle saklanır.

Hangi Davalarda Telefon Kayıtları İstenir?

Telefon kayıtları, tarafların mahkemeden, mahkemenin de yazdığı ara karar ile ilgili operatörden talep ederek ulaştığı kayıtlardır. Bu kayıtların birçok davada delil olarak kullanıldığına rastlanmaktadır. Bunların başında aldatma sebebiyle boşanma davaları gelir. Eşin aldatma dışındaki sadakatsiz davranışlarının da telefon kayıtlarına dayanarak ispatlanması mümkündür. Bununla birlikte yalnızca boşanma davalarında değil, velayet ve tazminat gibi davalarda da telefon kayıtları istenebilir.

Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Sayfayı Kopyalayamazsınız

Bilgi ve Randevu